• Komunikat
     • Komunikat

     • Aktualny numer do szkoły: 86 219 87 93

      Przepraszamy za utrudnienia w związku z awarią centralki telefonicznej.

      Prosimy o kontakt mailowy serkretariat@zsmio.pl lub osobiście w szkole.

     • Drodzy Uczniowie!

     • Za nami kolejny rok szkolny- okres ciężkiej pracy, która przyniosła  wiele sukcesów w różnych dziedzinach, mimo  zaskakujących okoliczności pandemii.

      Dziękujemy wszystkim za całoroczną owocną pracę, a zwłaszcza tym bohaterom zdalnego nauczania, którzy byli zawsze obecni, pracowali z pasją i entuzjazmem w trudnych warunkach, z optymizmem podjęli nowe wyzwania.  Gratulujemy serdecznie!Życzymy Wam zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji.   Wracajcie do szkoły pełni sił, energii, zapału, z dużym zapasem słońca i głową pełną dobrych pomysłów na nowy rok szkolny.

      Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom-dziękując za trud wychowania i nauczania,  życzymy satysfakcji i radości, zdrowia i pogody ducha. Niech sukcesy naszych uczniów dodają Wam skrzydeł i niosą poczucie sensu ciężkiej pracy, jaką wykonujemy.

     • Eramsus plus

     • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5  w Łomży po raz kolejny będzie realizować praktyki zagraniczne. Projekt Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego napisany przez panią Sylwię Gradowską został zaakceptowany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus plus. Dzięki praktykom 55 uczniów klas II i III będzie mogło odbyć praktyki w hiszpańskiej Sewilli i Maladze w latach 2021-2022. W ramach otrzymanego dofinansowania ZSMiO nr 5 zapewni uczestnikom projektu przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe, transport na i z miejsca praktyk oraz wyżywienie i zakwaterowanie.

    • Uwaga maturzyści ZSMiO nr 5 w roku 2020
     • Uwaga maturzyści ZSMiO nr 5 w roku 2020

     • Egzamin dojrzałości rozpoczyna się 8 czerwca o godz. 9.00.

      Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

      Zdający powinni  przyjść o godz. 8.15 w maseczkach, ze swoimi długopisami
      i innymi przyborami (zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) bez telefonów komórkowych (szkoła nie może ich przechowywać), ewentualnie z butelką wody.

      Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali. Nie można gromadzić się przed szkołą. Należy zachować dystans ok 2 m.

      Harmonogram i wejścia do szkoły:

       

      8.06.2020 język polski rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

      duża sala gimnastyczna- kl. 4I, 4F, 4TP, 4TG/TTD, ubiegłoroczni  absolwenci – wejście do szkoły od strony ZCKPiU

      mała sala gimnastyczna- kl.4E, 4S – wejście do szkoły od strony boisk szkolnych

      aula – kl. 4M –  główne wejście do szkoły

      s. 117 – uczniowie piszący na komputerach  – główne wejście do szkoły

       

      9.06.2020 matematyka rozpoczęcie godz. 9.00

      duża sala gimnastyczna – kl. 4 I, 4M, 4TP, ubiegłoroczni absolwenci – wejście do szkoły od strony ZCKPiU

      mała sala gimnastyczna – 4E, 4S – wejście do szkoły od strony boisk szkolnych

      aula – 4F – główne wejście do szkoły

      s. 118 – kl. 4TG/TTD – główne wejście do szkoły

       

      10. 06. 2020 język angielski rozpoczęcie godz. 9.00

      Wykaz salze zdającymi będzie wywieszony od dnia 8.06.2020 na głównym wejściu szkoły.

      Przedmioty rozszerzone wchodzimy od godz. 8.30 lub 13.30

      8.06.2020 - j.polski godz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

      10.06.2020 – j. angielski godz. 14.00 sale ze zdającymi wywieszone od dnia 08.06.2020 na głównym wejściu szkoły

      15.06.2020 matematyka godz. 9.00 –duża sala gimnastyczna – wejście od strony ZCKPIU

      16.06.2020 biologia godz. 9.00 – aula – główne wejście do szkoły

      16.06.2020 wosgodz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

      17.06.2020 chemia godz. 9.00  - aula – główne wejście do szkoły

      17.06.2020 informatyka godz. 14.00 sala 120 – główne wejście do szkoły

      18.06.2020 język niemiecki godz. 9.00 sala 118 – główne wejście do szkoły

      19.06.2020 geografia godz. 9.00 - aula – główne wejście do szkoły

      24.06.2020 fizyka godz. 9.00 - duża sala gimnastyczna – wejście od strony ZCKPiU

      24.06.2020 historia godz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

       

     • Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

      W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

      W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

      Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

       

      Załączniki:

      1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

      2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

      3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

       

     • Doradcy zawodowi ŁCRE

     • Doradcy zawodowi ŁCRE serdecznie zapraszają na konsultacje indywidualne uczniów klas maturalnych na terenie naszej placówki.

      Terminy spotkań od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-13.00 po wcześniejszym telefonicznym  lub mailowym ustaleniu. Zachęcamy do współpracy.

      Prosimy o przekazanie informacji uczniom klas VIII i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

      Tel./fax 86 2180544
      e-mail -
       lcre.lomza@interia.eu

      e-mail - sylwialutostanska@wp.pl

      e-mail- mariola.milewska@poczta.onet.pl

       

     • CZYTAMY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W ŁOMŻY

     • W ramach tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek, która odbywa się pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece", przyjęliśmy zaproszenie do wspólnego czytania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Wspólnie posmakowaliśmy australijskich przygód z Tomkiem, Wilmowskim i fragmentem powieści młodzieżowej "Tomek w krainie kangurów" Alfreda Szklarskiego. Dreszczyk emocji wzbudziło czytanie tajemniczej powieści „Wiejemy do lasu" Lyn Gardner. Razem z Jordanem Petersonem próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak sprawić, aby świat był lepszy? Snuliśmy refleksje nad kondycją współczesnego człowieka przywołując hermetyczny i niebezpieczny świat powieści" Rok 1984” George'a Orwella.

      Zapraszamy do zasmakowania w bibliotece razem z nami.

      filianr6lomza.blogspot.com

     • 100 lecie urodzin Jana Pawła II

     • 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

      Nie ma chyba w naszym kraju, a nawet odważyłbym się powiedzieć, że i na świecie człowieka, który by nie miał choćby szczątkowych informacji na temat życia, posługi, a także znaczenia osoby św. Jana Pawła II w historii Kościoła i jego oddziaływania na rozwój wydarzeń w świecie.

      W tym wyjątkowym roku, zdaje się szczególnie, gdy pozostajemy w izolacji w trosce o nasze zdrowie i życie, kiedy z wielką radością w sercu przygotowywaliśmy się na czerwcową beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, bez którego, jak sam zaznaczył Jan Paweł II, nie byłoby Polaka na tronie piotrowym, obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Polaka, papieża, świętego.

      Zwykle gdy mamy świętować okrągłe rocznice doniosłych wydarzeń historycznych, przygotowywane są liczne uroczystości, koncerty, spektakle itp. Tak miało być i w tym przypadku.

      Planowana była narodowa pielgrzymka dziękczynna do Progów Apostolskich, do Rzymu, ale z oczywistych względów nie może się odbyć jak również i inne wydarzenia.

      Z jednej strony może w naszych sercach zrodzić się swoisty smutek, poczucie straty, że tak wiele naszych planów nie doszło do skutku.

      Jest to zupełnie zrozumiałe, jednak sądzę, że ta sytuacja może być dla nas niezwykłą okazją do zatrzymania się i głębokiego zastanowienia się nie tylko nad swoim życiem, jak zwykle czynimy to w trudnych chwilach życia, gdy czujemy się zagrożeni, ale także nad znaczeniem tej wyjątkowej postaci dla naszej Ojczyzny, świata, ale myślę, że najbardziej cenne byłoby zastanowienie się nad pytaniem: kim dla mnie osobiście jest Jan Paweł II? Czy tylko postacią historyczną, która coraz bardziej porasta kurzem i patyną? Może wzorem, przewodnikiem, jak odważnie realizować to do czego stworzył mnie Bóg? Być może nie wiele wiem o jego życiu?

      Korzystając z możliwości niemal nieograniczonego dostępu do informacji niech każdy z nas postara przypomnieć sobie choćby zarys biografii tego świętego Polaka, aby pamięć o nim nie pozostała tylko w kręgach duchowieństwa, ale by była powszechną i ciągle żywą.

    • Nauczyciele polecają - Andrzej Rodak
     • Nauczyciele polecają - Andrzej Rodak

     • Pan Andrzej Rodak - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych, „tęgi umysł ścisły z duszą humanisty”, wielbiciel dzieł klasycznych i science fiction, nieustanny poszukiwacz nowych wrażeń czytelniczych.

      Oto Jego ulubione książki, opatrzone dodatkowo osobistymi notatkami i krótką rekomendacją:

      1. „Obsługiwałem  angielskiego króla”,  Bohumil Hrabal
      2. Piękna żałoba”, Bohumil Hrabal
      3. „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, Bohumil Hrabal
      4. „Postrzyżyny”, Bohumil Hrabal
      5. „Contact”, Carl Sagan
      6. „Król szczurów”, James Clavell
      7. „Opowieść podręcznej”, Margaret Atwood
      8. „Głowa Kasandry”, Marek Baraniecki
      9. „Madame”, Antoni Libera
      10. „Lśnienie”, Stephen King

       

      Ad. 1, 2, 3, 4

      Cztery pozycje bardzo podobne do siebie ukazujące specyficzne podejście Czechów do życia – radość życia, umiłowanie natury, cieszenie się z drobiazgów takich jak np. rozmowa z sąsiadem, zjedzenie dobrego obiadu z nieodzownym kuflem zimnego piwa. To wszystko pokazane jest w tle wielkich wydarzeń politycznych takich jak upadek monarchii austrowęgierskiej, wybuch II wojny światowej.

      Ad. 5

      Książka science fiction napisana przez naukowca astrofizyka Carla Sagana o kontakcie ziemskiej cywilizacji z obcą cywilizacją przewyższającą nas znacznie pod względem rozwoju technicznego i oddaloną od nas o miliardy lat świetlnych. Książka napisana jest przez naukowca a więc zawiera wiele cennych autentycznych informacji naukowych.

      Ad. 6

      Książka opisująca tragiczny los jeńców wojennych wojsk sprzymierzonych w japońskim obozie jenieckim na jednej z wysp Indonezji. W książce pokazane są różne postawy ludzi wobec trudów codziennego, obozowego życia - od postaw heroicznych po całkowitą utratę godności ludzkiej.

      Ad. 7

      Książka science fiction opisująca rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych po ogólnoświatowej katastrofie i dojściu do władzy różnych grup fundamentalistów religijnych w tym również chrześcijańskich. W książce przedstawiono zniewolenie jednostek i narzucenie im wypaczonych zasad chrześcijańskich. Szczególnie dotyczy to kobiet, które są traktowane przedmiotowo jako gorszy gatunek człowieka.

      Ad. 8

      Książka science fiction opisująca życie na ziemi po wybuchu ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego z użyciem broni atomowej. W książce przedstawione są dylematy głównego bohatera, który musi podjąć decyzję mającą wpływ na dalsze życie na ziemi.

      Ad. 9

      Książka przedstawiająca życie we wczesnej fazie PRL w Warszawie widziana oczyma dorastającego licealisty. Pokazuje bunt wobec bezsensownych przepisów i absurdów codzienności. W tle pojawia się miłość licealisty do nauczycielki języka francuskiego.

      Ad. 10

      Książka horror na podstawie której powstał scenariusz limu Stanleya Kubricka „Lśnienie” z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Historia rodziny żyjącej przez całą zimę w luksusowym hotelu gdzieś w nieodstępnych górach w Stanach Zjednoczonych. Głowa rodziny niedoszły pisarz pracuje w hotelu jako dozorca mający za zadanie opiekowanie się fotelem w miesiącach zimowych, kiedy hotel nie ma gości. Osamotnienie i zamknięcie w budynku hotelu powoduje obłęd głównego bohatera i nieprzewidziane tego konsekwencje.

     • Maseczki z Mechaniaka

     • Sale lekcyjne w Mechaniaku nie świecą pustakami, pomimo braku uczniów. Zostały zaadaptowane na pracownie krawieckie… Panie pracujące w administracji i obsłudze oraz nauczyciele włączyli się do akcji szycia maseczek zabezpieczających. Profesjonalnie wykonane maseczki, od początku trwania pandemii, są przekazywane pracownikom szpitala i hospicjum Św. Ducha w Łomży.

      Ponownie pokazaliśmy, że na  pomoc Mechaniaka można zawsze liczyć.

     • NAUCZYCIELE POLECAJĄ...

     • Być może nie masz pomysłu na następną książkę, po którą warto sięgnąć. Z pomocą ruszają nauczyciele naszej szkoły, którzy podzielą się z Wami swoimi czytelniczymi doświadczeniami i ulubionymi tytułami.

      Pan Kamil Parol- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, aktywny czytelnik, erudyta i prawdziwy "mol książkowy". Oto jego ulubione książki:

      1.Hasek J., Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej.

      2. Piasecki S., Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy.

      3. Prus B., Lalka.

      4. Brett R., Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu.

      5. Millman D., Siła spokoju.

      6. Totti F.., Kapitan.

      7. Puig M.A., Siła marzeń.

      8.Gadowski W. ,Wieża komunistów.

      9. Brown K., Czarnobyl. Instrukcja przetrwania.

      10. Duhigg Ch., Siła nawyku. Dlaczego robimy, to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie.

      Z czytelniczym pozdrowieniem

      Beata Borawska

     • Idź swoją drogą - pożegnanie maturzystów

     • Gdy przejdziesz próg Jest tyle dróg

      Co w świat prowadzą I znasz

      Sto mądrych rad

      Co drogę w świat Wybierać radzą

      I wciąż Ktoś mówi ci

      Że właśnie w tym Tkwi sprawy sedno

      Byś mógł Z tysiąca dróg

      Wybrać tę jedną Gdy tak

      Zrządzi traf Że świata prawd

      Nie zechcesz zmieniać Gdy

      Kark umiesz zgiąć Gdy siłą wziąć

      Sposobu nie ma Gdy w tym

      Nie zgubisz się Nie zwiodą cię

      Niełatwe cele Wierz mi

      Na drodze tej Osiągniesz wiele

      Znajdziesz na Tej jednej z dróg

      I kobiet śmiech I forsy huk

      Choćby cię kląć Świat cały miał

      Lecz w oczy nikt Nie będzie śmiał

      Chcesz łatwo żyć To śmiało idź

      Idź taką Drogą Nim

      Nie raz nie sto Osiągniesz to

      Mój przyjacielu A nim

      Przetarty szlak Wybierzesz jak

      Wybrało wielu I nim

      W świat wejdziesz ten By podług cen

      Pochlebstwem płacić Choć raz

      Raz pomyśl, czy Czegoś nie

      Tracisz Bo przecież jest

      Niejeden szlak Gdzie trudniej iść

      Lecz idąc tak Nie musisz brnąć

      W pochlebstwa dym I karku giąć

      Przed byle kim Rozważ tę myśl

      A potem idź Idź swoja drogą

     • Odbiór świadectw kl. IV 24 kwietnia (piątek)

     • Prosimy przychodzić pojedynczo w maseczkach i ze swoimi długopisami.

      • kl. 4F 8.00 - 9.00
      • kl. 4TG/TTD 9.00 - 9.45
      • kl. 4TP 9.45 - 10.45
      • kl. 4S 10.45 - 11.30
      • kl. 4I 11.30 - 12.30
      • kl. 4E 12.30 - 13.30
      • kl. 4M 13.30 - 14.30

      Dla uczniów, którzy nie mogą odebrać w wyżej podanym terminie 14.30 - 15.30

      Istnieje możliwość odebrania świadectwa w późniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem.

       

     • Podziękowania

     • „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

      Mark Twain

      Drodzy Maturzyści! Już kilka lat temu zaczęliście budować swoją przyszłość. Kolejne cegiełki życia są w Waszych rękach, głowach i sercach. Uwierzcie, że lata edukacyjnych wysiłków właśnie teraz przekształcają się w mocny fundament przyszłych sukcesów. Szczególnie serdeczne podziękowania śle do maturzystów z Aktywu Bibliotecznego: M. Liżewskiej, K. Kadyszewskiej, M. Chojnowskiej, M. Grużewskiego, A. Obryckiego. Dziękuję Wam, że byliście aktywni, przedsiębiorczy, zawsze gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Będzie Was w bibliotece brakowało.

      Powodzenia na maturze.

      D. Kołakowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Jasełka szkolne
  • Podsumowanie Dnia Życzliwości
  • 11 Listopada – obchody Święta Niepodległości
  • Pielgrzymka klas maturalnych
  • Dzień Edukacji Narodowej 2019
  • Dzień Otwarty Mechaniaka 2019
  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018
  • Dzień czytania w Mechaniaku