• Rekrutacja

   • Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji oraz kierunkami kształcenia w naszej szkole. Elektroniczna rejestracja kandydatów - dostępna od 13 maja 2024 r.
   • Rekrutacja

   • Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji oraz kierunkami kształcenia w naszej szkole. Elektroniczna rejestracja kandydatów - dostępna od 13 maja 2024 r.
    • Przyjaźni
    • Zdolni
    • Sport
    • Usługi online
 • Najnowsze

  Aktualności

    • Szkolenie BLUM

     16.05.2024

     W dniu 25.04.2024 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyło się specjalistyczne szkolenie zawodowe dla klasy II i IV technik technologii drewna, zorganizowane przez firmę Center Mebel a przeprowadzone przez firmę Blum. Szkolenie dotyczyło systemów szuflad firmy Blum takich jak Tandem, Tandembox i Merivobox.

    • RBB - ELECTRIC

     30.04.2024

     W dniu 16.04.2024 r. w naszej szkole została podpisana umowa o współpracy pomiędzy RBB - ELECTRIC ROBERT BAGIŃSKI ul. Śnieżna 2A, 18-400 Stara Łomża a Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Strony wyraziły wolę współpracy między innymi w zakresie zachęcenie młodzieży uczącej się w ZSMiO nr 5 do podejmowania dalszych kroków w celu zgłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności w dziedzinie projektowania i budowy instalacji elektrycznych jako drogi rozwoju kariery.

    • Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

     26.04.2024

     16 marca 2024r. w naszej szkole odbył się konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, który jest częścią programu „Bezpieczeństwo to podstawa” realizowanego w naszej szkole od marca do czerwca 2024r. przez p. Katarzynę Zalewską. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klasy IS. Celem konkursu jest promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drodze, popularyzowanie wiedzy o ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty i przyszłego kierowcy oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły/domu. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który sfinansował nagrody dla uczestników konkursu.

    • TURBOLANDESKUNDE

     22.04.2024

     W sobotę 20.04.24 nasi maturzyści z 5I Jakub Bugnacki, Michał Chomentowski i Przemysław Jastrzębski pod opieką p. Małgorzaty Obryckiej-Meja wzięli udział w Etapie regionalnym konkursu z języka niemieckiego TURBOLANDESKUNDE. Po zaciętej dogrywce (różnicą jednego punktu do zwycięzców ) zajęli drugie miejsce.

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia
 • Partnerzy

  • Center Mebel
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Sponsorzy

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Portal Azure
  • JetBrains
  • dietrich's
  • rbb
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie