• LEKTURY NA EGZAMINIE Zakres podstawowy i rozszerzony

    Zakres podstawowy
    1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad
    Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
    2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
    3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
    4) Sofokles, Antygona;
    5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
    6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
    7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
    8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
    9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
    10) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
    11) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
    12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
    13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
    14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
    15) Molier, Skąpiec;
    16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
    17) Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad
    Wallenrod; Dziady cz. III;
    18) Juliusz Słowacki, Kordian;
    19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
    20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
    21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
    22) Henryk Sienkiewicz, Potop;
    23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
    24) Stanisław Wyspiański, Wesele;
    25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
    26) Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony..., Przedwiośnie;
    27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
    28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
    29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
    30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
    31) Albert Camus, Dżuma;
    32) George Orwell, Rok 1984;
    33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
    34) Sławomir Mrożek, Tango;
    35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek”
    (z tomu Prawo prerii);
    36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
    37) Antoni Libera, Madame;
    38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
    39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
    40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
    41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan
    Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza
    Słowackiego.


    Zakres rozszerzony
    1)Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
    2) Platon, Państwo (fragmenty);
    3) Arystofanes, Chmury;
    4) Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
    5) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
    6) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
    7) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
    8) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
    9) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
    10) William Szekspir, Hamlet;
    11) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
    12) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub
    Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert,
    Pani Bovary);
    13) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
    14) Franz Kafka, Proces (fragmenty);
    15) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
    16) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
    17) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
    18) Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
    19) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
    20) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
    21) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
    22) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa HerlingaGrudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka,
    Jarosława Marka Rymkiewicza
    (co najmniej po jednym utworze).

    Zakres podstawowy
    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf
    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/20230315%20Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PP_23.pdf


    Zakres rozszerzony
    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf
    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/20230315%20Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PR_23.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie