• Szanowni Państwo,

    Od 1 stycznia 2021 roku Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży jako jednostka sektora finansów publicznych została objęta Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

    Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania.
     
    Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. 

    • Wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%.
    • Wpłata pracodawcy 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%.
    • Wpłata państwa 250 zł na powitanie + 240 zł co roku.

    Pracownicy z grupy wiekowej 18-54 lat zostają automatycznie zapisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

    Jeśli pracownik zapisany automatycznie chciałaby dokonać rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK musi złożyć DEKLARACJĘ O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK.

    Pracownik zostanie zapisany do programu ponownie po 4 latach od złożenia rezygnacji (począwszy od kwietnia 2023 r.). Po tym czasie nastąpi ponowny zapis pracownika do programu.

    Pracownik, który ukończył 55 rok życia i nie ukończył 70 roku życia chcąc dołączyć do Pracowniczych Planów Kapitałowych musi złożyć WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK.

    W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych została wybrana oferta Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

    W załączniku przesyłamy ulotkę informacyjną, najczęściej zadawane pytania, informację dotyczącą PPK, deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia).

    Wnioski można składać w pok. 103 u Marty Cwalina lub  pok. 105 u Błażeja Siwika.

    Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdą Państwa w poniższym linku:

    https://www.mojeppk.pl/

     

    Deklaracja_z_rezygnacji_PPK.pdf

    Informacja_dotyczaca_PPK.pdf

    Najczesciej_zadawane_pytania_PPK.pdf

    Ulotka_PPK.pdf

    Wniosek_o_PPK_po_55_r.z.przed_70r.z.pdf

    Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla pracownikow.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie