• Wpłaty na Rady Rodziców w wysokości 100 zł można dokonać na konto:

    Rada Rodziców ZSMiO nr 5 w Łomzy

    62 8762 0009 0012 0056 3000 0010

    Hexa Bank Spółdzielczy

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych