• Planowane zebrania rodziców i konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021

   • Spotkania rozpoczynają się o godzinie 16:30

    • 19.10.2021r. – konsultacje z rodzicami
    • 18.11.2021r. – zebranie z rodzicami
    • 13.12.2021r. – zebranie i konsultacje z rodzicami
    • 19.01.2022r. – zebranie z rodzicami
    • 28.02.2022r. – konsultacje z rodzicami
    • 24.03.2022r. - zebranie i konsultacje z rodzicami
    • 28.04.2022r. - konsultacje z rodzicami
    • 19.05.2022r. - zebranie z rodzicami
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych