• Planowane zebrania rodziców i konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2023/2024

   • Spotkania rozpoczynają się o godzinie 16:30

    • 12.09.2023 - zebranie z rodzicami
    • 13.11.2023 - zebranie z rodzicami
    • 14.12.2023 - zebranie z rodzicami
    • 18.01.2024 - zebranie z rodzicami
    • 21.03.2024 - zebranie z rodzicami
    • 23.05.2024 - zebranie z rodzicami
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie