• Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
     • Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • 06.11.2023 12:06
     • 31 października 2023 roku zakończyła się akcja pod hasłem „Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.” W działania włączyła się młodzież naszej szkoły oraz nauczyciele. Akcja polegała na wypożyczaniu książek, przeczytaniu i zapisaniu tytułu godnego polecenia na odpowiednim sercu, które zostały umieszczone na naszym bibliotecznym bukiecie. Uczniowie polecali książki o tematyce fantastycznej, z przedmiotów zawodowych jak również na temat patrona szkoły Józefa Piłsudskiego. Serdecznie Dziękujemy Wszystkim Czytelnikom za zaangażowanie się w inicjatywę.
       
     • więcej
     • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2021-2025
     • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2021-2025

     • 02.10.2023 12:29
     • W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły.
      W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę  nowości książkowych pt: „KSIĄŻKA LEKARSTWEM NA WSZYSTKO”
      Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów w bibliotece szkolnej.
       
      Nauczyciele bibliotekarze
     • więcej
     • Stan czytelnictwa w roku 2022 według Biblioteki Narodowej
     • Stan czytelnictwa w roku 2022 według Biblioteki Narodowej

     • 01.06.2023 14:40
     • Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku. Lekturę co najmniej jednej książki w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 34% respondentów. Zaakcentowano wzrost czytelnictwa nastolatków: 72% badanych nastolatków było czytelnikami książek, a aż 18% deklarowało czytanie siedmiu i więcej książek. Czytelnictwo starszych pozostaje na niskim poziomie z 2021 roku.
     • więcej
     • Wisława Szymborska
     • Wisława Szymborska

     • 24.02.2023 12:29
     • Krótka biografia
      Wisława Szymborska – ur. 2 VII 1923 r. w Kórniku, w Poznańskiem; zm. 1 II 2012 w Krakowie. Od 1929 r. mieszkała w Krakowie, w latach 1945–1948 studiowała filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała w marcu 1945 wierszem Szukam słowa, ogłoszonym w dodatku do „Dziennika Polskiego”. W latach 1953-1981 pracowała w krakowskim tygodniku „Życie Literackie”, gdzie prowadziła dział poezji i stałą rubrykę Lektury nadobowiązkowe(wznowioną później na łamach dodatku do „Gazety Wyborczej” − „Gazeta o Książkach”). Wybór tych felietonów opublikowany został kilkakrotnie w formie książkowej.
      Szymborska wydała 13 tomików wierszy: Dlatego żyjemy (1952), Pytania zadawanie sobie (1954), Wołanie do Yeti (1957), Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka liczba (1976), Ludzie na moście (1986), Koniec ipoczątek (1993, 1996), Chwila (2002), Dwukropek (2005), Tutaj (2009) oraz – wydany pośmiertnie, niedokończony tom Wystarczy (2012). 
      Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków.
      Publikowała także przekłady poezji, głównie z francuskiego i niemieckiego.
      W 1991 r. Szymborska otrzymała Nagrodę im. Goethego, w 1995 r. została laureatką Nagrody Herdera. W maju 1995 r. Uniwersytet Poznański nadał jej tytuł doktora honoris causa. W 1996 Wisława Szymborska otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu oraz literacką nagrodę Nobla. W 2001 r. została członkiem honorowym American Academy of Arts and Letters. W 2011 r.  uhonorowano ją najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. 
       
     • więcej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie