• WICEMISTRZOWIE MIASTA ŁOMŻA

     • 24 października w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży odbyły się Mistrzostwa Miasta w Drużynowym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali:                            

      • Kapitan drużyny: Karol Zaremba kl 4S
      • Szymon Sierbiński-Włodkowski kl 3S
      • Dawid Sulkowski kl 4E
      • Łukasz Konert kl 1M

      Po wyrównanej rywalizacji w meczu finałowym ulegliśmy drużynie z III Liceum Ogólnokształcącego  wynikiem punktowym 4:3. W ostatnim decydującym pojedynku nasz zawodnik przegrał mecz wynikiem 11:9. Mały niesmak po porażce nie zdekoncentrował tenisistów z Mechaniaka. Podjęli walkę o 2 miejsce z przeciwnikami gospodarzy turnieju, którą ukończyli wygraną.

      Gratulujemy podopiecznym pani instruktor Elżbiecie Mikołajczyk i czekamy na kolejne rozgrywki tenisowe.

    • Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”
     • Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

     •  „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.

      Przyznane przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów zostały wskazane punkty edukacyjne dla trzech grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). 

      W 2021 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej otrzymały następujące szkoły:

      1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży13 920 zł (całkowita wartość zadania 17 400 zł),
      2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży5 000 zł (całkowita wartość zadania 6 380 zł),
      3. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży –  4 260 zł (całkowita wartość zadania 5 325 zł),
      4. Technikum nr 5 w Łomży (w ZSMiO Nr 5) - 4 976 zł (całkowita wartość zadania 6 220 zł),
      5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 (w ZSMiO Nr w Łomży – 3 600 zł całkowita wartość zadania 4 500 zł),
      6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży 15 000 zł (całkowita wartość zadania 25 000 zł).

      Przyznane dofinansowanie łącznie wynosi 46 756 zł.

     • Ratujemy życie Julki!

     • Uczniowie i  nauczyciele Mechaniaka wykazali się wielkim sercem, empatią i chęcią niesienia pomocy. Chętnie i bezinteresownie włączyli się do trwającej akcji charytatywnej i zbiórki środków na ratowanie życia, operację i dalsze leczenie Julii Kierzkowskiej z Jedwabnego.

      7 klas ZSMiO nr 5: 1M, 4E, 3M, 2FP, 1S, 1I oraz 2MT5 zebrało łączną kwotę 1572,03 zł i 1 euro.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc. A czy Ty zrobiłeś już dobry uczynek? Jeśli nie, nie zwlekaj...weź przykład z młodzieży z Mechaniaka i zacznij pomagać już dziś. I pamiętaj:

      "Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas" (Flora Edwards)

     • Uroczystość Święta Edukacji Narodowej

     • „Za to, że biegniemy coraz śmielej po ścieżkach wiedzy,

      ku przyszłości celom, Dziękujemy Wam!”

      13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, poprzez słowa poetów, podziękowali Nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

      Życzenia wszelkiej radości, pomyślności i szczęścia otrzymali wszyscy pracownicy szkoły.

      Apel przygotowali: p. Dorota Kołakowska  i  p. Andrzej Piotrowski.

     • Życzenia od Rady Rodziców

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Administracji życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin.

      Wszystkim życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem.prezydium rady rodziców

     • Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2021”

     • I. CELE KONKURSU

      1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez młodego człowieka.
      2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

      3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.

      4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

      5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

       

      II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

      1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Patriotyczne Inspiracje 2021” np.:
      • miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki niepodległość (zabytki, cmentarze, groby, pomniki…),
      • uroczystości, rocznice, obchody o charakterze patriotycznym,
      • inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

      III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

      2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

      3. Konkurs jest otwarty - skierowany do:

      • uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu i miasta Łomża oraz należących do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walk o Niepodległość.

       

      4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 5 XI 2021 r. drogą telefoniczną lub e-mailową.

      5. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej,  w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

      6. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w ZSMiO nr 5 w Łomży.

      7. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.

      IV. PRACE KONKURSOWE

      1. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników (załącznik nr 1a lub 1b).
      2. Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie w formacie minimum 18x24 cm spełniającą wymogi tematyczne konkursu (dostarcza ją również w wersji cyfrowej na podpisanej płycie CD lub przesyła na adres biblioteka.zsmio@gmail.com).
      3. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.
      4. Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną (przykleić na odwrocie- załącznik nr 2).
      5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
      6. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 31.10.2021 r.
      7. Zdjęcia w wersji papierowej (oraz ewentualnie płytę CD) należy przesłać w kopercie, umieszczając na niej następujące informacje:
       imię i nazwisko autora, szkoła, klasa oraz tytuł konkursu „Patriotyczne Inspiracje 2021”.
      8. Fotografie należy składać w bibliotece ZSMiO nr 5 w Łomży, bądź przesłać na adres:
       Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
       ul. Przykoszarowa 22
       18-400 Łomża
       z dopiskiem „Patriotyczne Inspiracje 2021 – konkurs fotograficzny”.

      V.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      1. Oceny fotografii dokona powołane jury.

      2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:

      • zgodność z tematyką konkursu,
      • ekspresja emocji zawartych w obrazie,
      • pomysłowość,
      • oryginalność,
      • estetyka wykonania pracy.

      3. Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

      • uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
      • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

      VI. NAGRODY

      1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w ZSMiO Nr 5 w Łomży.
      2. Jednak ze względu na ograniczenia w związku z sytuacją epidemiczną,  dyplomy i nagrody mogą być przesłane pocztą.
      3. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
       W sytuacji, w której dane prace otrzymają równą ilość punktów, decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
      4. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach:
      • szkoły podstawowe (klasa VIII) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
      • szkoły ponadpodstawowe - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
    • Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej
     • Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej

     • W dniu 13.10.2021r. /środa/ o godzinie 14.30 odbędzie się w szkole uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. W związku z powyższym w tym dniu zajęcia odbywają się wg. następującego harmonogramu:

      Godz. lek. Czas trwania

      1       8.00 - 8.40

      2       8.45 - 9.25

      3       9.30 - 10.10

      4       10.30 - 11.10

      5       11.15 - 11.55

      6       12.00 - 12.40

      7       12.45 - 13.25

      8       13.30 - 14.10

      9       14.15- 14.55

     • BOHATERON 2021 - Projekt edukacyjny w MEchaniaku

     • W ostatnich dniach uczniowie klas 1BS oraz 3 EF wzięli udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole i pokazując  pamięć o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

      Celem akcji jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników walk o Warszawę.

      Uczniowie Mechaniaka po przeprowadzonych lekcjach o Powstaniu Warszawskim stworzyli 24  kartki z życzeniami dla Powstańca.

      Akcję przeprowadzili nauczyciele historii i WOS

     • Uczniowie Mechaniaka na Konsultacjach "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia"

     • We wtorek 5.10 odbyły  się regionalne konsultacje online wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.  Młodzi mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję włączyć się w tworzenie "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia".

      Z naszej szkoły w konsultacjach wzięli udział następujący uczniowie:

      Karolina Książek kl. 4M, Adam Kotowski kl. 4F , Łukasz Wardecki 4F, Łukasz Wnorowski 4F grupa robocza Rynek Pracy, Marek Borkowski  i Michał Chojnowski kl. 4E grupa robocza Zdrowie publiczne,  Łukasz Nowosielski kl 4E grupa robocza Edukacja.

      Konsultacje mają na celu sprawdzenie  pomysłów  Młodych Ludzi  na rozwiązanie najważniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoi nasze Państwo.

     • SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

     • Jutro, tj. 7 X 2021r. , odbędzie się pierwsze z serii  spotkań ze sztuką. Naszym gościem będzie pani Magdalena Mucha- edukator Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Zaprezentuje arcydzieła malarstwa polskiego, dokona analizy najważniejszych dzieł polskich mistrzów.

      Na spotkanie w auli szkolnej zapraszamy następujące klasy wraz z nauczycielami:

      3 godz. lekcyjna- klasa IV F z ks. W. Ołowskim i klasa III S5 TG 5 z p. E. Dziekońską

      4 godz. lekcyjna- klasa IV E z p. B. Cichockim i kl.asa IV TGP z p. I. Zakrzewską.

      Beata Borawska

      Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami - domena publiczna

     • Szkolny konkurs plastyczny z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

     • Rusza kolejna edycja szkolnego konkursu plastycznego o tematyce niepodległościowej. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

      Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną.

      Cele konkursu:

      - pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,

      - pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,

      - możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu.

      Uczestnicy konkursu:  chętni uczniowie ZSMiO  nr 5 w Łomży.

      Przebieg konkursu;

      - każda klasa może zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac,

      - temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,

      - praca powinna być wykonana samodzielnie!

      - format pracy (50 cm x 70 cm)

      - praca powinna być wykonana ołówkiem lub farbami i dostarczona do biblioteki szkolnej do 31 października  2021 roku,

      - każda praca powinna zawierać  informacje o autorze (imię i nazwisko, klasa, nazwisko wychowawcy),

      - prace „będą odbywać kwarantannę” przez 7 dni.

      - wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10  listopada 2021 r.,

      - prace wyeksponowane zostaną na wystawie szkolnej.

      Komisja dokona oceny prac pod względem:

      - oryginalności pomysłu,

      - techniki wykonania,

      - estetyki.

      NAJLEPSZE  PRACE  ZOSTANĄ  NAGRODZONE!

      Ponadto za udział w konkursie uczniowie otrzymają pozytywne punkty

      z zachowania.   ZAPRASZAMY!!!

     • Wycieczka klasy 3i5 oraz 2FP

     • W dniach 30.09-2.10.2021r. uczniowie klas 3I5 oraz 2FP pod opieką pani Małgorzaty Obryckiej-Meja oraz panów: Michała Niedźwieckiego, Andrzeja Bałazego, Bernarda Wróblewskiego i wyjechali z Biurem JC Podróże na wycieczkę do Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwszego dnia około południa przyjechaliśmy do słonecznego Wrocławia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy podziwiając Ostrów Tumski, liczne mosty  i przepiękną panoramę zabytkowego starego miasta. Zatrzymaliśmy się przy Muzeum Archidiecezjalnym, krzywej wieży, bramie kluskowej oraz podziwialiśmy romański kościółek św. Idziego.

      Następnie zwiedziliśmy Katedrę pw. Jana Chrzciciela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i oglądaliśmy Stare Jatki, czyli zakątek artystów wrocławskich. Zwiedzanie zakończyliśmy podziwiając fasady poszczególnych kamieniczek i Ratusz – perełkę wrocławskich zabytków. Na całej trasie mogliśmy podziwiać rozliczne wrocławskie krasnale i na koniec dowiedzieliśmy się jak stały się one symbolem miasta. Po południu przejechaliśmy do gościnnego pensjonatu Orla Skała w Szklarskiej Porębie, gdzie mogliśmy odpocząć po nużącej podróży i zasmakować pysznej kuchni.

      Kolejny dzień rozpoczęliśmy od obfitego śniadania i pełni animuszu przyjechaliśmy do wyciągu krzesełkowego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Wjechaliśmy na Kopę Karpacz i mimo przejmującego wiatru ruszyliśmy na Śnieżkę. Wymagało to sporo wysiłku. Zimno było przejmujące, ale zdobyliśmy szczyt – 1603 m.n.p.m.! Po krótkim podziwianiu Obserwatorium Wysokogórskiego i Kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca  ruszyliśmy w dół. Trasa była o wiele przyjemniejsza niż pod górkę😊. Po wyjściu z kolejki podziwialiśmy zapory, przy których powstały małe wodospady.

      Następnie udaliśmy się do niezwykłego drewnianego kościółka Wang. Przywędrował on do Polski przez Niemcy z Norwegii i powstał jako konstrukcja drewniana bez użycia gwoździ. Potem odpoczęliśmy w Karpaczu i wróciliśmy do Pensjonatu Orla Skała. Niestrudzeni wielbiciele siatkówki stoczyli piękny mecz i zasiedliśmy do przepysznej obiadokolacji.

      Trzeciego dnia musieliśmy wcześniej wstać, aby się spakować, ale śniadanie wynagrodziło wszelkie niedogodności😊 Następnie przejechaliśmy do Zamku Książ mieszczącego się w okolicach Wałbrzycha. Zwiedzanie tego przepięknego obiektu i jego tarasów było prawdziwą przyjemnością. Droga do domu upłynęła nam bardzo szybko, za co chcemy serdecznie podziękować niezwykle utalentowanemu kierowcy i przesympatycznej pilotce.

     • Gość specjalny na Dzień Języków Obcych

     • 27.09.21 w ramach Europejskich Dni Języków Obcych na 3 lekcjach języka niemieckiego prowadzonych przez p. Małgorzatę Obrycką-Meja zawitał gość niemieckojęzyczny - Pani Claudia Jankowska( Muttersprachlerin czyli native speaker języka niemieckiego). W klasie 2FP uczniowie mieli okazję zadać „100 Fragen an Frau Claudia Jankowska” (czyli mówiąc po niemiecku przeprowadzili wywiad na temat prywatnego życia gościa), 3M gr. 2 była zainteresowana maturą i realiami praktyk w Niemczech. Natomiast klasa 1E zadała podstawowe pytania o dane osobowe gościa oraz każdy uczeń napisał pierwszy w życiu list prywatny po niemiecku, którego poprawność skontrolowała życzliwie Pani Claudia. Dziękujemy i zapraszamy częściej!

     • Drodzy Czytelnicy!

     • Miło nam poinformować, że biblioteka szkolna udostępnia już księgozbiór komputerowo. Zapraszamy Was po obowiązkowe  lektury szkolne, ciekawe biografie, kryminały, książki przygodowe. Czekają  na Was powieści fantastyczne i obyczajowe.

      Prosimy, żebyście przynosili ze sobą legitymacje czytelników, które już w większości trafiły do właścicieli. Usprawni to w znacznym stopniu korzystanie z biblioteki  szkolnej.

      Nauczyciele bibliotekarze

      Aktyw biblioteczny

     • Kibicuj z klasą - Jedziemy na mecz!!!

     • Mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 z San Marino (09.10.2021, godz. 20:45, PGE Narodowy, Warszawa) 
      NA WYJAZD MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO 27.09 PONIEDZIAŁKU W SALI 236 LUB U NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

     • Dzień bez Samochod

     • 22 września na świecie obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Ma on zwrócić uwagę na problem spalin, które wytwarzane są przez pojazdy. Pomysłodawcy zachęcają, by na dobę zrezygnować z jazdy autami. Jak więc dotrzeć do pracy, szkoły, na zakupy? Komunikacją publiczną lub rowerem!

      Idea rezygnacji z czterech kółek dotyczy oczywiście miast dużych i średnich. Bo właśnie tam problem spalin jest największy. Zanieczyszczenia emitowane przez samochody są częścią „niskiej emisji”, która odpowiada za śmierć 50 tysięcy Polaków rocznie.

      Wniosek jest prosty: ograniczenie ruchu samochodów przekłada się na mniejszą liczbę zgonów mieszkańców dużych miast.  

      Podążając za „modą” na zdrowy tryb życia przyłączyliśmy się do akcji promującej proekologiczne i prozdrowotne źródła transportu. Uczniowie posiadający prawo jazdy oraz nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w akcji: przybyli do szkoły pieszo, rowerami lub skorzystali z komunikacji miejskiej.

      MFabiszewska

     • Projekt BOHATERON 2021 w mechaniaku

     • W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza Szkoła bierze udział w projekcie BohaterON. 

      Wspólnie z uczniami chcemy pokazać, że pamiętamy o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

      Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów u nauczycieli historii lub przez Librusa.

      Lekcja odbędzie się 24.09.2021 na 6 godzinie lekcyjnej w sali 236.

      Korzystając z MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH dostępnych na stronie uczniowie przygotują kartki z życzeniami dla Powstańca.

     • Kibicuj z klasą w Mechaniaku

     • W ramach projektu "Kibicuj z klasą" zaplanowane są kolejne wyjścia na mecze piłki nożnej oraz koszykówki.

      25 września na stadionie przy ul. Zjazd zagra ŁKS ŁOMŻA 1926 z MOSP Białystok.

      Podczas tego meczu dla wszystkich, którzy zdecydują się wspierać ŁKS na trybunie od rzeki wstęp na mecz jest bezpłatny.

      Drugim wydarzeniem będzie VII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt "Łomża CUP 2021" o Puchar Prezydenta Miasta Łomża. Turniej odbywać się będzie od 24 do 26 września w hali im. Olimpijczyków Polskich przy SP9.

      Ostatnim wydarzeniem jest mecz ŁKS II PWSIP Łomża z Hetmanem Tykocin, który odbędzie się w niedzielę 26 września o 13.00 na Zjeździe.

      Zachęcamy do udziału i wspierania naszych sportowców.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • michniedz@gmail.com
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych