• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 roku o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

      Uczniowie klas I spotykają się o godz. 8.45 z wychowawcą klasy w salach. Następnie razem idą na boisko szkolne.

       
      Klasy pierwsze
      Andrzej Makowski  technik elektryk 1E 131
      Iwona Zakrzewska technik informatyk/technik geodeta 1F/TG 229
      Dariusz Śliwecki  technik informatyk 1I 216
      Rafał Bućkowski technik mechatronik 1M 130
      Ewa Dziedzicka-Twardowska technik programista 1P 214
      Katarzyna Zalewska  technik pojazdów samoch 1S 237
      Bożena Banach technik teleinformatyk/technik technologii drewna 1T/TD P4
      Agnieszka Domańska/ zast. Beata Borawska elektromechanik poj. samoch./ mechanik pojazdów samoch. 1BD/BS 230

       
      Pozostali uczniowie spotykają się z wychowawcami po rozpoczęciu roku szkolnego w następujących salach:

      Klasy drugie

      2E 133
      2F/N 318
      2I 317
      2M 236
      2P 227
      2S 138
      2TG/TD 215      Klasy trzecie
      3E/F 310
      3I 233
      3M 308
      3P 118
      3S/TG P2


      Klasy   czwarte
      4E/TD 319
      4I 217
      4M 314
      4P/F 136
      4S 143
      4T/TG 117


      Klasy piąte
      5E/F 119
      5I 234
      5M 311
      5S/TG P1
      5T/TD P1

      Branżowa Szkoła
      2BDS 315
      3BDS 306
       

     • Ogłoszenie dla uczniów klas I

     • Uczniowie, którzy dostali się na kierunki:

      • technik pojazdów samochodowych,
      • mechanik pojazdów samochodowych
      • elektromechanik pojazdów samochodowych,

      proszeni są o wstawienie się do szkoły, po odebranie drugiego skierowania na badania.

      Pozostali uczniowie do 15 sierpnia proszeni są do dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z Poradni Medycyny Pracy.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie