• Marian Józef Jaśkowiec

     • Z głębokim żalem żegnamy Pana Mariana Józefa Jaśkowca wieloletniego i zasłużonego Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży.

      Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 lutego  2021 r. w poniedziałek na starym cmentarzu przy ul. Kopernika

      Synowi i Rodzinie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia

      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

      Pracownicy i Emeryci ZSMiO nr 5 w Łomży

     • Zapraszamy do udziału w konkursie

     • Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

      • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
      • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
      • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

      Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r.

      Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są cenne nagrody.

      Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu

      Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli Państwa szkoły.

      Zachęcam do udziału! 

      Załączniki:

      1. Karta zgłoszenia
     • Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele…

     • Sytuacja pandemii, której obecnie doświadczamy jest niewątpliwie bardzo trudna dla nas wszystkich. Nauka zdalna, przymus izolacji, ograniczenie kontaktów z rodziną i rówieśnikami mogą powodować nasze złe samopoczucie, uczucie strachu, napięcia, rozdrażnienia. Z uwagi na powyższe, w trosce o Wasze dobro Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  – 800121212  oraz czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

      Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możecie uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie  https://brpd.gov.pl/sos-czat/, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania wsparcia. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

      Pamiętajcie, że zawsze możecie tez liczyć na pomoc pedagoga/psychologa szkolnegoZachęcamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, email: pedagogzsmio@gmail.com,  tel.  (0-86) 219-87-93

       

      WAŻNE   TELEFONY ANTYDEPRESYJNE

      Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

      tel. 22 594 91 00
      (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)
      koszt połączenia jak na numer stacjonarny
      wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

       

      Telefon zaufania dla osób dorosłych
      w kryzysie emocjonalnym

      tel. 116 123
       (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 116 111
      (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

      ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

      tel. 800 70 2222
      (czynne całodobowo)

      ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania

      tel. 22 484 88 01
       

      Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

      Telefon Zaufania

      tel. (22) 621 35 37

      Telefon Interwencyjny

      tel. 600 070 717
      Dyżury w godzinach 10:00-16:00
      – psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków)
      – prawny: czwartki

      Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

      tel. 0 800 108 108
       (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

      Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

      tel. 22 425 98 48
      (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

       

      POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

      Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

      tel. 800 080 222
      (czynne całodobowo)

       

      Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

      tel. 800 100 100
      (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

      Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski

      telefon zaufania dla nauczycieli

      tel.  0801 800 967
      (poniedziałek, środa, czwartek od 17:00-19:00)

      POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

      tel. 801 140 068
      (poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

       

      POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

       Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

      tel. 800 080 222
      (czynne całodobowo)

      Dziecięcy Telefon Zaufania
      Rzecznika Praw Dziecka

      tel. 800 12 12 12
      (poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 116 111
      (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

      Młodzieżowy Telefon Zaufania

        tel. 19288
      (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

      Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie
      Piątkowe Pogotowie Pontonowe

      tel. 22 635 93 92
      (w piątki od godz. 16.00 do 20.00)

      POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

      Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
      „Niebieska Linia”

      tel. 800 120 002
      telefon pracuje całodobowo

      Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

      tel. 22 668 70 00
      (poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)

      Policyjny Telefon Zaufania
      ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      tel. 800 120 226
      (poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)

      Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

      tel. 800 100 100
      (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

       

      Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy

      tel. 600 070 717
      (codziennie / całodobowo)

      Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

      tel. 800 120 148
      (całodobowo, połączenie bezpłatne)

      Telefon zaufania –  Centrum Praw Kobiet

      22 62 13 537
      (czwartki od 10.00 do 16.00 dyżur prawny)

       

      POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI 

      Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

      tel. 801 889 880
      (Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych)
       Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

      Ogólnopolski Telefon Zaufania
      „Narkotyki – Narkomania”

      tel. 801 199 990
      (codziennie od godz. 16.00-21.00)
      Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

      Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)

      tel. 800 120 289
      (poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)

      Infolinia pogotowia makowego „POWRÓT Z U”

      tel. 801 109 696
      (poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00) 

      Narkomania – pomoc rodzinie infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „POWRÓT Z U”

      tel. 800 120 359
      (poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

     • Sukces Mechaniaka w Konkursie Wiedzy "Solidarność - droga do wolności"

     • Wyniki uczestników Finału z Naszej szkoły przedstawiają się następująco:

      Bajkowski Dawid II BSG - III miejsce 

      Michał Konstanty  IIF, Gutowski Paweł I F, Kryś Paweł IV E, Patalan Damian II F  - wyróżnienie 

      Filip Komorowski 2 F- finalista 

      Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się 10 lutego br. o godz. 12:00 (w samo południe) w siedzibie  CEN, Plac Kościuszki 2. 

      Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom oraz zachęcamy do zdobywania wiedzy także poza lekcjami w szkole.

    • Uwaga maturzyści
     • Uwaga maturzyści

     • Uprzejmie przypominam, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314):

      • w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej;z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;
      • w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

      W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o:

      • przekazanie uczniom/absolwentom informacji o powyższych zmianach;
      • odebranie od uczniów/absolwentów potwierdzenia ich wyborów egzaminacyjnych (tzn., czy muszą oni zdawać egzamin ustny i czy przystępują do egzaminu z przedmiotu dodatkowego);
      • wprowadzenie zaktualizowanych deklaracji do systemu SIOEO.

      Wyjaśniając Państwa wątpliwości dotyczące zmian w deklaracjach, wprowadzonych ww. rozporządzeniem, ustala się, co poniżej:

      1.Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

      Uczeń/absolwent, który spełnia określone w § 11 kzd ww. rozporządzenia warunki i musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (Załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”).
      Do oświadczenia
      uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

      2.   Uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.

      3.   Absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację w terminie do 7 lutego 2021 r.

     • Święty Mikołaj w MECHANIAKU!!!

     • Społeczność uczniowska ZSMiO dzięki uprzejmości firmy ERGOM otrzymała nowe wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych. Na ściany pracowni trafią nowe ekspozytory, a w ręce uczniów (zaraz po zakończeniu nauczania zdalnego) trafią narzędzia niezbędne w pracy elektryka - dwa rodzaje prasek, noże i strippery oraz końcówki HI. 

      Otrzymaliśmy 6 kompletów narzędzi, dzięki którym będziemy mogli wyposażyć 6 stanowisk do nauki. Uczniowie już nie mogą się doczekać :-))

      Firma ERGOM zostaje oficjalnie wpisana do księgi "Przyjaciół Mechaniaka".

      Pozdrawiamy całą załogę.

     • Życzenia świąteczne - rada rodziców

     • Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.

      W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,

      w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

      do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,

      byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

      Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy Wszystkim prezydium rady rodziców

     • Życzenia świąteczne - Nauczyciele bibliotekarze

     • Z okazji

      Świąt Bożego Narodzenia

      życzymy Wszystkim Nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom

      aby w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, ze względu na pandemię,

      nauczanie i uczenie się pozostało pasją i niosło ze sobą radość

      ze wspólnego odkrywania świata, kultury i nauki.

      Natomiast zbliżające się Święta,

      niech będą chwilą wytchnienia, w której znajdziecie czas na czytanie.

      Życzymy, by pod Waszą choinką

      znalazł się najpiękniejszy prezent: miłość od najbliższych,

      którą będziecie mogli podzielić się z innymi.

       

          Nauczyciele bibliotekarze

     • Zwolnieni z Teorii

     • Mamy przyjemność poinformować, że uczeń z naszej szkoły, Rafał Rybicki, przeszedł do kolejnego etapu olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii.

      Serdecznie gratulujemy innowacyjnego podejścia oraz wspierania uczniów przez nauczycieli w rozwijaniu kompetencji przyszłości.

     • Wzrok a praca przed komputerem

     • Coraz częściej mówi się i pisze o Syndromie Widzenia Komputerowego, określanego w skrócie jako CVS (Computer Vision Syndrome). Dolegliwość  określa zespół zmęczenia oka spowodowanego długotrwałą pracą przy komputerze. Na CSV narażonych jest 75% osób, które spędzają przed komputerem więcej niż 2 godziny dziennie. Tego rodzaju praca wpływa specyficznie na organizm. Przede wszystkim pojawia się problem z nawilżeniem spojówki i rogówki. W normalnych warunkach mrugamy około 12 razy na minutę, a patrząc w ekran, nawet pięć razy mniej. Do tego oko szybko się męczy, ponieważ musi skupiać się przez dłuższy czas na jednym obiekcie podczas pracy z komputerem. Osłabiają się również mięśnie gałki ocznej. Nie można zapominać również o niekorzystnym wpływie promieniowania ekranu na oczy. W rezultacie tego wszystkiego dochodzi do syndromu CSV, z którym wiążą się często:

      • osłabienie wzroku
      • ból oczu
      • swędzenie oczu
      • zespół suchego oka

      Jak dbać o oczy podczas pracy przed komputerem?

      1.Przede wszystkim warto zacząć od tego, że aby nie zmęczyć wzroku i należycie o niego dbać, trzeba robić przerwy w pracy. Co jakiś czas oderwij wzrok od monitora i popatrz na coś, co znajduje się przynajmniej kilka metrów od ciebie. Zmęczone oczy doskonale odpoczywają także, kiedy spoglądamy przed okno. Odrywajmy więc wzrok, a co jakiś czas - jeżeli tylko możesz - podchodź do okna.

      2.Kolejnym istotnym elementem jest prawidłowe ustawienie monitora. Powinien się on znajdować 45 do 75 cm od naszej twarzy. Warto ustawić go również tak, aby znajdował się nieco poniżej poziomu oczu. Chodzi o to, abyśmy spoglądając w dal, na wysokości wzroku mieli górną krawędź monitora. Dzięki temu, że podczas pracy będziemy lekko zerkać w dół, nasze oczy będą mniej zmęczone.

      3.Pamiętajmy również o prawidłowym oświetleniu. Monitor nie powinien być jedynym lub mocniejszym źródłem światła. Należy wyrównać światło pomieszczenia i ekranu. Kiedy na niego spoglądamy, nie powinniśmy mieć wrażenia, że jest jaśniejszy od otoczenia.

      4.Wystarczy też, że zmniejszymy jasność monitora i nieco zwiększymy kontrast. Można również zastosować specjalny program, który dopasowuje kolor ekranu do pory dnia. Dzięki temu nasze oczy nie będą się aż tak męczyć podczas spoglądania w monitor.

      5.Nie zapominajmy również o mruganiu. Jak już wspominaliśmy, kiedy patrzymy w monitor, często po prostu tego nie robimy. Warto co jakiś czas zamknąć oczy. Dzięki temu będą się one naturalnie nawilżać. Jeżeli stale pomijamy ten krok, przywieśmy sobie na monitorze samoprzylepną karteczkę np. z napisem “Mrugaj!”   i za każdym razem, kiedy na nią spojrzymy - zamykajmy powieki.

      6.Jeżeli tylko to możliwe, co jakiś czas mimo wszystko starajmy się otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenia. Czasami jednak jedynym ratunkiem będą krople do oczu - sztuczne łzy. Pamiętajmy, że istotne jest również nawilżanie ciała od wewnątrz - pijmy więc wodę, starajmy się zawsze mieć ją pod ręką.

      7.Zieleń uspokaja wzrok i dobrze działa na oczy. Świetne okazuje się więc zazielenienie pokoju. Nie chodzi tutaj oczywiście o kolory ścian, ale np. o taki kąt w pomieszczeniu, gdzie będą znajdowały się doniczki z kwiatami. Dzięki temu podczas przerw możemy na nie zerkać, a oczy naturalnie odpoczną.

       

      Ćwiczenia redukujące zmęczenie oczu

      Jak dbać o oczy? Co jakiś czas warto również wykonywać ćwiczenia, które pomogą pielęgnować nasz wzrok. Co możemy robić? Poznaj przykładowe ćwiczenia!

       

      1.Popatrz na ścianę, która powinna znajdować się jakieś 2 metry od Ciebie. “Rysuj” na niej oczami ósemki. Nie ruszaj głową. Nakreśl 5 ósemek w lewo i 5 w prawo.

      2.Usiądź prosto, trzymaj głowę w tej samej pozycji (nie ruszaj nią) i spoglądaj w górę, dół, lewo i prawo. Powtórz ćwiczenie kilka razy.

      3.Spoglądaj na przedmiot znajdujący się blisko Ciebie, a następnie szybko oderwij od niego wzrok i spójrz na coś w odległości kilku metrów.

      4.Zamknij oczy i przykryj je dłońmi (jednak nie dotykaj gałek ocznych!). Staraj się zrobić to tak, by nie docierało do Ciebie światło, a przed oczami ukazała się głęboka ciemność. Trwaj tak przez minutę i spokojnie oddychaj. Ćwiczenie wykonuj wtedy, kiedy czujesz się zmęczony światłem monitora.

       

       

      Warto skorzystać z porad:

      https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-dbac-o-wzrok-przed-komputerem

    • Ważne terminy
     • Ważne terminy

     • 17.12.2020 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami

      22.12.2020 r. - zakończenie I semestru klas maturalnych

      29.01. 2021 r.- zakończenie I semestru wszystkich klas (poza  maturalnymi)

     • 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

     • W roku 1992 Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnością.
      Większości z nas niepełnosprawność kojarzy się z ruchową lub intelektualną. Jednak to tylko dwa rodzaje z 12 rozróżnianych.  Pozostałe niepełnosprawności to m.in. Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota, Niepełnosprawność słuchui/lub mowy, Choroby psychiczne.
      W Polsce istnieje biuro rzecznika ds. osób z niepełnosprawnością do którego można zgłaszać swoje pomysły, potrzeby, wątpliwości.
      Niepełnosprawność wcale nie musi być od urodzenia, można ją nabyć w ciągu życia w wyniku różnych doświadczeń. Warto zwrócić uwagę na to, że na początku  jest człowiek dopiero później jego niepełnosprawność. Dlatego tak ważne jest aby mówić osoby z niepełnosprawnością. To podkreśla ich człowieczeństwo i godność człowieka. Zmagają się z barierami, trudnościami, które dla człowieka zdrowego są trudne do zrozumienia. Coś co możemy uczynić drugiemu człowiekowi to być przy nim, wspierać go i pomagać na tyle ile jest możliwe. 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Warto zadać sobie pytanie: Jaka jest moja postawa wobec osób z niepełnosprawnością? Czy pomagam tym, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują? Każdy z nas zasługuje na godne życie. Niepełnosprawność nie warunkuje gorszego życia. Niekiedy sprawia, że życie nabiera sensu, wartości, znaczenia.

      Przydatne linki:
      https://liblink.pl/U2TmtJNHPB
      https://liblink.pl/8V3s35Xub0
      https://liblink.pl/uB9nV3Eeoa
      Opracował: psycholog szkolny Anna Przesław

     • Życzliwy nauczyciel, życzliwy uczeń ZSM i O nr 5 w Łomży 2020/2021

     • Pedagodzy szkolni po raz kolejny zorganizowali wybory na najbardziej życzliwszego ucznia oraz nauczyciela. W tym roku szkolnym, w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju odbyły się one nieco inaczej, niż dotychczas. Uczniowie głosowali on-line, wybierając najżyczliwszego ucznia w swojej klasie oraz oddawali swój głos na najżyczliwszego nauczyciela szkoły.

      Bycie życzliwym w czasie pandemii, zajęć zdalnych, jest trudne ale... nie niemożliwe. Za to jest bardziej cenione i...pożądane. Bądźmy zatem mili wobec siebie tak jak nasi najżyczliwsi.

      https://spczyzowice.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Swiatowy-Dzien-Zyczliwosci/idn:89

       

      Najżyczliwszym nauczycielem ZSM i O nr 5 w tym roku szkolnym została

      Pani Małgorzata Obrycka-Meja!

      Serdecznie gratulujemy!!!

      Najżyczliwszymi przedstawicielami braci uczniowskiej są:

      Klasy pierwsze:

      - I I - Jakub Tomaszczyk

      - I E/TD - Bartosz Kołota

      - I FP  M - Marcin Scięgosz

      - I S - Igor Wiśniewski

      - I bs- Mariusz Pisiński

      - I bk – Adam Dobrowolski

      Klasy drugie:

      - II M5 - Mucha Dominik

      - II T5/TD - Dawid Staniórski

      - II S/TG - Mateusz Kordal

      - II M  - Damian Pietruszewski

      - II E/T- Adam Przybylski

      - II E - Paweł Mogielnicki

      - II I5 – Jakub Bognacki

      - II P/F – Marcin Ścięgosz

      - II bdg – Kamil Kuczewski

      - II bdp – Jakub Milewski

      Klasy trzecie:

      - III T - Hubert Zelkowski

      - III M -  wszyscy uczniowie uważają się za życzliwych

      - III E – Norbert Sakowski

      - III F – Arkadiusz Cwalina

      - III bkd – Dawid Troks

      Klasy czwarte:

      - IV M - Maksymilian Konopka

      - IV E - Piotr Białobrzeski

      - IV GT – Damian Bacławski i Patryk Duzik

      - IV S – Hubert Borawski

       

       

      Wszystkim wyróżnionym wręczymy pamiątkowe dyplomy (już niedługo – po zakończeniu nauczania zdalnego). Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy, gdyż to dzięki takim ludziom jak Wy – nam wszystkim żyje się lepiej, w miłej, przyjaznej atmosferze.

      Pedagodzy szkolni

     • Maraton Pisania Listów 2020 zbliża się wielkimi krokami!!!

     • Jak co roku w okolicy Światowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) na całym Świecie, w Polsce i w Naszej Szkole odbywa się Akcja Amnesty International.

      W tym roku potrwa dłużej i będzie inna ale na pewno się odbędzię.

      Od dnia 28.11 do 11.12 2020 będziemy pisalic listy online.

      Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Maratonu:

      https://maraton.amnesty.org.pl/

      Zachęcamy do pomocy i aktywności w tym czasie

     • 21 LISTOPADA 2020 ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

     • Tegoroczny  Dzień Życzliwości przypada w trudnym dla nas wszystkich okresie.

      Lecz tym bardziej wzrasta zapotrzebowanie na dobre słowo, gest, uśmiech – czyli życzliwość!  Większość z nas jest odizolowana od rówieśniczego środowiska, szkoły, przyjaciół, rodziny. Pomóżmy sobie nawzajem. Okażmy życzliwość ludziom nam bliskim: rodzinie, sąsiadom, znajomym i tym – których mijamy zamaskowani na ulicy. Rozejrzy się wokół – może ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Tak wiele jest osób samotnych, chorych, odizolowanych. Tak trudno jest prosić o pomoc – nawet wtedy, gdy jest bardzo potrzebna. A uwierzcie – że My dając wsparcie innym – zyskujemy więcej. To uczucie zrobienia czegoś pozytywnego jest bezcenne. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką! Bądźmy pozytywnie nastawieni do otaczającej nas rzeczywistości, okażmy życzliwość innym... a świat wokół nas nabierze barw, uśmiech rozjaśni listopadowe mgły i rozgrzeje nasze wnętrza.

      Z życzliwymi pozdrowieniami dla całej społeczności szkolnej

                                                  Pedagodzy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
 • Galeria zdjęć

   brak danych