• Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego

     • MFiPR organizuje konkurs Urban_In. Miasto dla każdego. To konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie. Konkurs w kategorii Młodzi pasjonaci skierowany jest do osób w wieku 15–22 lat, które mają pomysł na konkretne rozwiązanie, odpowiadające wyzwaniom, przed którymi stoją miasta.

      Aby wziąć udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego– Młodzi pasjonaci, należy przygotować pracę odpowiadającą na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Forma pracy jest dowolna, może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. Praca musi proponować rozwiązanie konkretnego problemu lub zagadnienia należącego do jednego z trzech wymienionych niżej obszarów tematycznych:

      1. Miasto dostępne – bez barier, dla wszystkich bez wyjątku. Miasto, którego rozwiązania zapewniają swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwości swobodnego i pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym dla wszystkich ludzi, w tym dla osób o szczególnych potrzebach;

      2. Miasto zielonej transformacji – dbające o środowisko, m.in. w zakresie efektywnej energetyki oraz zapewnienia transportu niezmotoryzowanego i publicznego, nasycone terenami zielonymi, dążące do neutralności klimatycznej oraz wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody;

      3. Miasto odporne na kryzysy – zdolne do szybkiego radzenia sobie z kryzysami pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i środowiskowych.

      Nabór prac konkursowych w kategorii Młodzi pasjonaci potrwa do 31 marca 2022 r. Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe (za 1., 2. I 3. miejsce) w każdym z trzech obszarów tematycznych:

      • nagroda za 1. miejsce – 2000 zł,
      • nagroda za 2. miejsce – 1500 zł,
      • nagroda za 3. miejsce – 1000 zł.

      Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: 

      https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31715-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego

    • Do kogo należy rok 2022?
     • Do kogo należy rok 2022?

     • Sejm podjął uchwałę na mocy, której rok 2022 został ustanowiony

      Rokiem Polskiego Romantyzmu.

      Wcześniej na patronów roku 2022 zostali wybrani:

      Ignacy Łukasiewicz,

      Józef Mackiewicz, 

      Maria Grzegorzewska,

      Maria Konopnicka,

      Wanda Rutkiewicz i

      Józef Rufin Wybicki.

      ROK MARII KONOPNICKIEJ

      23 maja – 180. rocznica urodzin

       

      Sejm uhonorował jedną z najwybitniejszych pisarek, doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną". Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze. W 1926 roku władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały „Rotę” jako hymn narodowy.

       

      ROK JÓZEFA RUFINA WYBICKIEGO

      10 marca – 200. rocznica śmierci, 29 września – 275. rocznica urodzin, 225. rocznica powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

       

      Autor „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. Józef Wybicki był wielokrotnie posłem na sejm i brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja. Uczestniczył w tajnych przygotowaniach do Insurekcji Kościuszkowskiej. Później, w Paryżu, zabiegał o utworzenie wojska polskiego u boku Francji.

       

      ROK  MARII  GRZEGORZEWSKIEJ

      100. rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

       

      Maria Grzegorzewska to jedna z najwybitniejszych polskich pedagożek, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Mottem swojego życia uczyniła stwierdzenie: ,,Nie ma kaleki – jest człowiek”. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego.

       

      ROK WANDY RUTKIEWICZ

      12 maja – 30. rocznica śmierci

       

      Jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. 16 października 1978 roku zdobyła Mount Everest - jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie. Była także pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Zaginęła 12 maja 1992 roku w drodze na Kanczendzongę. Nie odnaleziono jej ciała.

       

      ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

      8 marca – 200. rocznica urodzin

       

      Twórca światowego przemysłu naftowego. Należy do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój Polski i całego świata. Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii.

       

      ROK JÓZEFA MACKIEWICZA

      1 kwietnia – 120. rocznica urodzin

       

      Jeden z największych w dziejach pisarzy polskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie odbył studia przyrodnicze na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie. Stworzył oryginalny model powieści fabularno-dokumentarnej epicko przedstawiający obraz rzeczywistości. Od 2002 roku przyznawana jest Nagroda Literacka imienia Józefa Mackiewicza. Jego twórczość cieszy się wielkim uznaniem krytyków i badaczy literatury.

       

      ROK POLSKIEGO ROMANTYZMU

      200. rocznica ukazania się zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

      Okazją do uczczenia polskiego romantyzmu w 2022 jest 200. rocznica ukazania się dzieła „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. „Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele. ” – czytamy w tekście uchwały.

     • Konkurs „Solidarność – drogi do wolności”

     • Damian Patalan z klasy III F zajął II miejsce w  konkursie dotyczącym wydarzeń w Polsce sprzed 40 lat. 
      Finalistami i laureatami konkurs zostali również Szymański Kacper z klasy IIIS oraz Gutowski Paweł z klasy II F.
      W finale konkursu adresowanego do szkół średnich brało udział kilkunastu uczniów -  komisja konkursowa postanowiła nagrodzić pięcioro z nich.  
      Pierwsze miejsce zajęła Urszula Filipkowska - uczennica klasy o profilu społeczno-prawniczym w I LO w Łomży, drugie Damian Patalan z "Mechaniaka", a trzecie Kacper Zaczek z I LO.
      Nagrody wręczali wraz z Krzysztofem Sychowiczem także m.in. wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który był swego czasu przewodniczącym łomżyńskiego oddziału "Solidarności", starosta łomżyński Lech Szabłowski i przewodniczący sekcji oświaty NSZZ Solidarność Oddziału Mazowsze Andrzej Piegutkowski.
      Gratulujemy uczniom i zachęcamy do poszerzania wiedzy także poza zajęciami w szkole.

      https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/209153
      https://4lomza.pl/index.php?wiad=61414
      https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/lomza/lomza-mlodziez-poznaje-solidarnosc.html

     • Interinfo: Christmas Typing Challenge 2

     • Dnia 18 grudnia 2021r. odbył się międzynarodowy konkurs na mistrza szybkiego pisania na klawiaturze „Interinfo: Christmas Typing Challenge 2”.

      Głównym celem konkursu było sprawdzenie umiejętności szybkiego i jednocześnie bezbłędnego pisania prowadzącego w efekcie ćwiczeń do pisania bezwzrokowego. Przedmiotem oceny konkursowej była liczba znaków na 10 minut przy najwyższej bezbłędności.

      Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 1P Igor Gruszfeld, który uplasował się na 14 pozycji. Serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca i liczymy, że za rok uda się dotrzeć do najlepszej 10.

     • MECHANIAK „Zapalił Światło Wolności” – 40. rocznica wybuchu stanu wojennego

     • W poniedziałek wieczorem włączyliśmy  się w akcję „Zapal Światło Wolności”. Znakiem pamięci o ofiarach brutalnej polityki władz PRL będą świece, 13 grudnia o symbolicznej godzinie 19:30. 
      Akcja społeczna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” została zainicjowana kilka lat temu przez IPN. Nawiązuje ona do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy i inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

      Na znak solidarności z represjonowanymi, internowanymi i ich rodzinami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił  papież Jan Paweł II. Do podobnego gestu jedności z Polakami żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego wzywał także prezydent USA Ronald Reagan. Mówił wówczas: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Akcję przeprowadzili uczniowie klasy IV F : Jackowski Patryk, Arkadiusz Cwalina, Wojciech Kaczmarczyk, Piotr Gawek, Łukasz Wnorowski, I S: Konrad Wiski, Artur Babowicz, Michał Modzelewski, klasy I F Kacper Dąbkowski. 
      Organizacją akcji zajęli się nauczyciele Historii i Wiedzy o społeczeństwie

     • Turniej League of Legends

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju e-sportowym League of Legends.

      • Zapisy do 15.12.2021r.
      • Koszt 5 zł od uczestnika (25 zł od drużyny)
      • Losowania grup 17.12.2021r.
      • Mecze się będą odbywać w terminie 27 - 30 grudnia 2021r.

      Więcej informacji znajdziesz w regulaminie turnieju.

     • Konkurs Wiedzy o Patronie rozstrzygnięty!!!

     • W II etapie konkursu udział wzięło dwunastu uczniów.

      Końcowa kwalifikacja:

      1. miejsce BAJKOWSKI DAWID KLASA II BSG
      2. miejsce  GUTOWSKI PAWEŁ  II F
      3. miejsce  POSTÓŁ DOMINIK   I P 

      GRATULUJEMY WYGRANYM ORAZ POZOSAŁYM UCZESTNIKOM I ZACHĘCAMY DO ZDOBYWANIA WIEDZY TAKŻE POZA LEKCJAMI W SZKOLE.

      Organizatorzy: nauczyciele historii

     • Stwórz hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

     • Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

      W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim. 
       

      Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie hasło dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami. Powinno ono nawiązywać do Programu, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.

      Prace konkursowe można przesyłać od 25.11.2021 do 29.12.2021 r.  

      Organizator, czyli Województwo Podlaskie, wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1,5 tys. zł. W zależności od atrakcyjności przesłanych prac przewidziane są także dwa wyróżnienia – ich autorzy otrzymają po 750 zł.

      Laureaci mogą zostać zaproszeni do udziału oraz wypowiedzi podczas spotkania inaugurującego program, które planowane jest w 2022 r.

      Więcej szczegółów, regulamin i formularze znajdują się na stronie internetowej konkursu.

      Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – to nowa nazwa dotychczasowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027. Więcej informacji o projekcie programu można znaleźć na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje/.

      Kontakt do Organizatora konkursu: tel. 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

     • Zawody dla uczniów na budowę prostego modelu latającego

     • Już 28 listopada startuje rekrutacja do trzeciej edycji konkursu Learn&Fly. Uczestnicy zawodów Learn&Fly 2022 mają za zadanie zbudować prosty latający model samolotu, a następnie wziąć udział w zawodach na najdłuższy lot. Już w pierwszym etapie do wygrania będą atrakcyjne nagrody pieniężne. Łączna pula nagród dla laureatów wynosi prawie 20 tysięcy złotych.

      http://dolinawiedzy.pl/learnfly

     • Wojsko artyleryjskie zaprezentuje się w Łomży

     • Będzie przejazd ulicami miasta, a po nim pokaz sprzętu wojskowego. Tak zapromuje się w Łomży Wojsko Polskie w ramach ćwiczenia TUMAK-21, w którym udział bierze 11 Mazurski Pułk Artylerii z Węgorzewa. Prezentacja odbędzie się w środę 24 listopada 2021 r.

      Przedsięwzięcie rozpocznie się widowiskowym przejazdem  ulicami miasta, podczas którego można będzie podziwiać pojazdy wojskowe. Po nim zaplanowano rozstawienie namiotu promocyjnego 11 MPA i pokaz sprzętu bojowego. Mieszkańcy będą mogli z bliska zobaczyć 7 pojazdów w tym  4 Wyrzutnie Rakietowe WR-40 "LANGUSTA" na podwoziu samochodu ciężarowego.

      Prezentacja uzbrojenia odbędzie się  w dniu 24.11.2021 r. w godz. 9.30 - 14.30, na terenie parkingu, tuż obok Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego.

     • Bezpieczni w cyberprzestrzeni

     • Na początku listopada na zaproszenie kl. 2 FP i p. M.Obryckiej-Meja gościliśmy na terenie szkoły płk. Leszka Ładę dawnego absolwenta naszej szkoły. Na spotkaniu z klasami 2 FP i 3I5 uczniowie mieli okazję posłuchać o tym, co należy wiedzieć, aby być bezpiecznym w cyberprzestrzeni. Dowiedzieliśmy się również na czym polega praca informatyków w służbach mundurowych oraz  jak wygląda praca żołnierza zawodowego i z jakimi wyrzeczeniami jest ona związana.

      Dziękujemy bardzo i zapraszamy częściej.

     • Dzień Życzliwości 2021/2022

     • Kochani - przed nami kolejny Światowy  Dzień Życzliwości - Word Hello Day, przypadający na dzień 21 listopada 2021r.

        Jesteśmy  w trudnym czasie pandemii, która nie zwalnia nas od bycia życzliwym. Szczególnie teraz- potrzebna jest bezinteresowna, szczera  życzliwość wobec innych i… samego siebie. Życzliwość staje się cennym darem.  A przecież życzliwość to nie tylko wielkie czyny, to także drobne gesty, które świadczą o pozytywnych emocjach. Ot – chociażby pamięć o bliskich osobach, troska o siebie i innych, przesłany uśmiech do kogoś nieznajomego, miłe słowo. Te „małe czyny” potrafią często odmieć życie człowieka.  Codzienność stwarza  wiele sytuacji w których ważna jest nasza postawa oraz bezinteresowna życzliwość/pomoc.

      Okazana życzliwość powoduje, że my sami postrzegamy się w bardziej pozytywnym świetle, stajemy się bardziej wrażliwi, zadowoleni, mili…. Zachęcamy do bycia życzliwym i włączenia się w obchody Dnia Życzliwości. Działajmy, bądźmy czujni w myśl powiedzenia:

      „Bądź życzliwy dla każdego, bo życzliwość się opłaca i w dobroci do nas wraca”
      A oto co w tym roku proponujemy:

        Konkursy   (z ciekawymi nagrodami):

      • Konkurs klasowy na najciekawszy plakat promujący życzliwość w ZSMiO
      • Konkurs na pocztówkę „Życzliwość w ZSMiO”

      Technika dowolna. Prace dostarczamy do dnia  19 listopada 2021r. do pedagogów szkolnych

      • Konkurs na krótki film/ animację o życzliwości ( termin przekazania prac – 19.11.2021r.) – prace przesyłamy na adres: pedagogzsmio@gmail.com
      • Konkurs na najżyczliwszego ucznia w zespole klasowym (przeprowadzony na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego) i …najżyczliwszego nauczyciela ZSMiO – przeprowadzi SU

      Poza konkursami w szkole będzie …słodko i życzliwie – a w piątek – 19 listopada
       – wszyscy mający w ubiorze przewagę koloru żółtego są pod szkolną życzliwą ochroną (nie zagraża w tym dniu żadna jedynka
      J )

      Miłego Dnia Życzliwości. 

      Pamiętajcie!

      Nawet pod maseczką widać Wasz uśmiech!

      Dystans TAK – brak uśmiechu  NIE

     • Akcja "Murem za Polskim Mundurem" w Mechaniaku

     • Od rana uczniowie piszą kartki do polskich służb stacjonujących przy granicy z Białorusią.

      Uczniowie piszą kartki z życzeniami, słowami wsparcia i podziękowaniami.

      Niektórzy kierują swoje kartki bezpośrednio do członków swoich rodzin lub kolegów z WOT-u służących aktualnie na granicy.

      Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w akcji i przesyłania ciepłych słów dla ludzi, którzy z poświęceniem strzegą nienaruszalności polskiej granicy

      #MUREMZAPOLSKIMMUNDUREM

     • Konkurs multimedialny „Wirtualny spacer po miastach Europy”

     • Dnia 10.11 2021r. wręczono nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym udział w językowym konkursie multimedialnym „Wirtualny spacer po miastach Europy”. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i przygotowanie ciekawych prac. Najlepsze prezentacje  należą do:

      1 miejsce: Karolina Książek

      2 miejsce: Jakub Kizling

      3. miejsce: Jan Księżek i Magdalena Książek

      Prace wyróżnione: Jakub Radkowski, Adam Kotowski.

     • Mechaniak świętował podwójnie

     • 11 listopada to dla szkoły dumnie noszącej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego podwójny powód do świętowania. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości cała społeczność ZSMiO nr 5 w Łomży włączyła się do akcji „Szkoła do hymnu”. O godz. 11.11 w murach Mechaniaka rozbrzmiewał z wszystkich klas „Mazurek Dąbrowskiego”. To był dopiero początek…

      O godzinie 14.00 na sali gimnastycznej zgromadzeni goście, nauczyciele i społeczność szkolna wyruszyli w przeszłość naszej ojczyzny. Ola z IV M prowadziła słuchaczy przez wydarzenia historyczne do upragnionej niepodległości Polski. Wolność i niepodległość obwieścił Dawid z IV M, który chociaż niewidoczny na scenie, odegrał kluczową rolę- odczytał tekst Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1918r. ogłaszający powstanie Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy na scenie padły pierwsze akordy „Legionów”, wszyscy wstali i wspólnie odśpiewali „najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Bardzo miłym zaskoczeniem dla uczniów i nauczycieli był gościnny występ naszego absolwenta Jakuba, który zagrał na pianinie i wspólnie z Kasią z IV TG poruszył emocje słuchaczy słowami utworu Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”.

      Przy akompaniamencie pieśni patriotycznych, recytacji wzruszających utworów, z biało-czerwoną scenografią w tle ZSMiO nr 5 świętował 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Uroczystość była transmitowana na żywo o godzinie 14.00. Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogli świętować razem z nami.

     • Wycieczka w ramach programu "Poznaj Polskę"

     • 5 listopada uczniowie szkoły branżowej z klas : I BD, II BK, III BDP, III BKP, III BSG i II BS udali się na wycieczkę do Sulejówka i Warszawy.

      Pierwszym punktem wycieczki było niedawno otwarte Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  https://muzeumpilsudski.pl/

      Muzeum przybliża, przywraca i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie Marszałka poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Muzeum gromadzi zabytki i przedmioty związane z Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której żył i działał. Zbiory obejmują okres od powstania styczniowego do końca życia Piłsudskiego, a także świadectwa pamięci o Marszałku, aż po dzień dzisiejszy.

      Muzeum prezentuje nowoczesny model uczestnictwa w kulturze. Jest instytucją aktywną na wielu polach, poczynając od społeczności lokalnej po środowiska ogólnopolskie. Ulokowane jest w leśnym parku o powierzchni 4 ha. Trzy zabytkowe budynki i jeden nowy, tworzą kompleks muzealny, którego serce bije w dworku „Milusin”, a źródło wiedzy znajduje się na wystawie stałej w nowym budynku.

      Po wizycie u naszego Patrona udaliśmy się do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl/

      Niedaleko od Warszawy, w miejscowości Otrębusy, przy drodze nr 719 jest takie magiczne miejsce, które przyprawi o zawrót głowy nie tylko małych chłopców, ale każdego mężczyznę czy prawdziwego fana motoryzacji, niezależnie od płci. To małe muzeum motoryzacji skrywa niepowtarzalną kolekcję Państwa Mikiciuków (właścicieli). Przy okazji jest ona największą w Polsce i wyjątkową nawet w skali europejskiej.

      W posiadaniu Muzeum jest około 300 zabytkowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli i pojazdów wojskowych.

      Na uwagę zasługuje min. najstarszy samochód na terenie kraju, J.A.G. z 1897 r, luksusowe limuzyny z lat 30-tych - Mercedesy, Ople, Horchy, Packard czy Adlery, czeskie samochody sportowe zapomnianej marki Aero z lat trzydziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Fani Formuły I. docenią wspaniałą kolekcję formuł startujących w wyścigowych mistrzostwach krajów obozu socjalistycznego w latach 70-tych i 80-tych (notabene jeżdżących i startujących do dziś, bliższe informacje na miejscu), ciężarówki niemieckie z czasów II WŚ, często wypożyczane do filmów oraz zbiór samochodów ważnych dla historii motoryzacji lub interesujących ze względu na osobę właściciela, min.  Volvo 262 Bertone Zbigniewa Preisnera.

      Jest też kolekcja motocykli i rowerów, a ich najstarsze egzemplarze też pochodzą z XIX wieku. Obecne są samochody pancerne i repliki czołgów, a specjalną ciekawostką jest ciężarówka Star 244, przerobiona na Papamobile i wożąca Jana Pawła II podczas I-szej pielgrzymki do kraju w 1979 r. W muzeum znajdziemy również zbiór urządzeń technicznych i gospodarstwa domowego z początków XX w. Aparaty telefoniczne, radiowe i fotograficzne.

      Po obiedzie w Otrębusach udaliśmy się w drogę powrotną do Łomży.

      Mamy nadzieję, że nasi uczniowie kiedyś wrócą jeszcze do tych miejsc i będą miło wspominać chwile spędzone razem z Kolegami.

      W trakcie wycieczki opiekę nad uczniami sprawowały : Pani Elżbieta Gromadzka, Pani Jolanta Czaplicka, Pani Hanna Żelechowska, Pani Katarzyna Mieczkowska i Pan Kamil Parol.

      Przepyszne jedzenie na wyjazd zapewniła niezawodna Piekarnia- Cukiernia Sulima.

      Bezpieczną i komfortową podróż zapewniła firma transportowa Robin.

      Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” zostało dofinansowane przez  Ministra Edukacji i Nauki .

     • Konkurs "Solidarność - droga do wolności"

     • 5 listopada odbyła się II edycja Konkursu "Solidarność - droga do wolności" organizowanego przez Solidarność Oświatową w Łomży.

      Do testu składającego się 21 pytań przystąpiło 10 uczniów z klas I-III.

      Do następnego etapu przeszło czterech uczniów: Gutowski Paweł kl. II F, Bajkowski Dawid kl. III BKG, Damian Patalan III F, Kacper Szymański III S.

      Konkurs przeprowadziła Pani Beata Borawska wraz z nauczycielami historii.

      Uczniom gratulujemy i zachęcamy do pogłębiania wiedzy także poza zajęciami w szkole.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
 • Galeria zdjęć

   brak danych