• Uczniowie klas I
     • Uczniowie klas I

     • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do klasy I proszeni są o odebranie skierowania do lekarza medycyny pracy.

      Uczniowie zakwalifikowani do klas:  technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych proszę są o odebranie drugiego skierowania (z kwalifikacją kat. B)

     • Hiszpańskie praktyki

     • Właśnie dobiega końca projekt „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” realizowany w ramach programu Erasmus + przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 148 720,00 EUR grupa 55 uczniów łomżyńskiego Mechaniaka miała możliwość rozwijać swoje umiejętności zawodowe w Hiszpanii.

      Projekty z programu Erasmus + realizowane są w ZSMiO nr 5 od dawna. Od 2015 roku pisaniem i realizacją projektów zajmuje się Sylwia Gradowska, nauczycielka języka angielskiego. Obecny projekt został zrealizowany w ramach konkursu 2019 jednak ze względu na pandemię został odłożony w czasie. Mimo wielu przeciwności, udało się jednak zrealizować go z sukcesem.

      W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowane zostały praktyki dla 55 uczniów klas trzecich w Sewilli oraz w Maladze. Uczniowie odbyli 4 tygodniowy staż w 3 grupach. Pierwsza grupa 20 osobowa obejmująca informatyków, elektryków oraz teleinformatyków przebywała w Sewilli pod opieką Bożeny Zgrzywy oraz Ewy Dziedzickiej-Twardowskiej. Druga grupa obejmująca mechatroników, geodetów oraz techników mechaników pojazdów samochodowych pod opieką Joanny Rogowskiej i Marka Grzymały przebywała w Maladze na przełomie kwietnia i maja. Ostatnia grupa 15 informatyków odbywała praktyki w Sewilli pod okiem pana Andrzeja Piotrowskiego.

      W ramach 4 tygodniowych praktyk uczniowie mieli możliwość szkolić i poszerzać swoje umiejętności zawodowe z wykorzystaniem najnowszych technologii. W trakcie stażu uczestnicy pracowali przy projektowaniu i budowaniu dronów, drukarkach 3D czy też wykorzystywali drony do pomiarów geodezyjnych. Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych tutorów w języku angielskim. 

      W trakcie praktyk uczestnicy mieli okazję poznać kulturę pracy w hiszpańskich firmach a także poznać stażystów w innych krajów.

      Poza nauką był też czas na zwiedzanie i obcowanie z kulturą. Beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach językowo-kulturowych, w trakcie których mieli możliwość sprawdzenia znajomości języka hiszpańskiego w praktyce czy też zapoznania się z lokalnym folklorem. Ponadto, uczniowie zwiedzali ciekawe miejsca na terenie zamieszkania oraz poza nim uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Kadyksu, Rondy, Malagi czy Kordoby.

      Relację z przebiegu praktyk można obejrzeć na FB projektu:

      https://www.facebook.com/Z-umiej%C4%99tno%C5%9Bciami-praktycznymi-w-nowoczesnej-Europie-103623891143298

      Czas spędzony w Hiszpanii był owocny pod względem zawodowym, kulturowym oraz językowym. Uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności praktyczne, poznali hiszpańską kulturę oraz język a także zawarli nowe znajomości Mamy nadzieję, że ich młodsi koledzy, którzy aktualnie kończą przygotowania do kolejnego wyjazdu

      do Hiszpanii w ramach projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do kariery zawodowej” będą równie zadowoleni z uczestnictwa w programie Erasmus+.

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

     • Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

      Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

      1. w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
      • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zadania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 2 500 zł (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

       

      2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - w wysokości 12 000 zł  (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      -    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita  wartość zadania 15 000 zł)

      • Technikum nr 4 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 5 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
      • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł).

      Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. 

      Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

      Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

     • Podsumowanie międzynarodowych projektów eTwinning z języka niemieckiego

     • Poniedziałkowe popołudnie 30 maja zgromadziło w Zespole Szkół Weterynaryjnych i  Ogólnokształcących nr 7 w Łomży dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego. Celem spotkania było podsumowanie międzynarodowych projektów eTwinning realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w 30 polskich i 30 zagranicznych placówkach. Głównym organizatorem działań projektowych był działający od 12 lat na naszym terenie Oddział Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a do współpracy włączyły się inne podmioty, t.j. Goethe Institut, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Nadleśnictwo Łomża oraz pani Anna Bowtruczuk – ambasador eTwinning w województwie podlaskim. Spotkanie zostało również objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Łomża.

      Pierwszy z projektów „Im Netz der Brieffreundschaften” po polsku nosi nazwę „W sieci listownych przyjaźni”, a jego celem było nawiązanie i prowadzenie korespondencji w języku niemieckim między uczniami z Polski i z innych krajów. Przedsięwzięcie miało swój początek we wrześniu 2021 roku, po intensywnych dwumiesięcznych poszukiwaniach partnerów zagranicznych dla szkół w Polsce. W ramach projektu młodzież z Polski wymieniała się z rówieśnikami z innych krajów przez cały rok listami, w których opisywała siebie, swoje zainteresowania, swoich pupili, życie rodzinne i towarzyskie, polskie zwyczaje i tradycje świąteczne. Nie zabrakło też opisu szkół, systemu edukacji w swoim kraju, okolicy zamieszkania, pozdrowień oraz życzeń bożonarodzeniowych, noworocznych i wielkanocnych. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5w Łomży (Polska) reprezentowało 23 uczniów z kl 1E oraz ochotnicy z 1I i 1E ( pod opieką p. M. Obryckiej-Meja) –  nasi parterzy to Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi w İstanbule (Turcja pod opieką p.Melek Uzun)

      Kolejny z podsumowanych projektów był ekologiczny pt. „Wir sind öko”  rozpoczął się we wrześniu 2021 roku szkoleniem dla nauczycieli prowadzonym przez panią Justynę Ciecharowską z Instytutu Goethego i panią Iwonę Czaplicką – koordynatora projektu i zarazem doradcę metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Warsztaty miały na celu zachęcić nauczycieli do podejmowania tematyki ekologii na lekcjach języka niemieckiego .Na zakończenie projektu każda z 13 placówek naszego regionu otrzymała od Nadleśnictwa Łomża drzewko do posadzenia w najbliżej okolicy szkoły.

      Projekty eTwinning powstają w ramach współpracy nauczycieli z Polski i z zagranicy, choć wymagają dużego nakładają pracy, dają wielka moc i sprawiają wiele radości i satysfakcji zarówno nauczycielom jak i uczniom. Dziękujemy Pani dr Iwonie Czaplickiej za koordynację tych projektów.

      Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronach projektów:

      „Im Netz der Brieffreundschaften” https://twinspace.etwinning.net/198615/home

      „Wir sind öko” – https://twinspace.etwinning.net/195889/home

      Zachęcamy, aby obejrzeć prace uczniów z kl 3I5: prezentację Michała Chomontowskiego oraz film Jakuba Bugnackiego https://www.youtube.com/watch?v=ws8RkXa6oL0

     • II Zlot Absolwentów ZSMiO nr 5 Łomży

     • Grupa absolwentów Szkoły Metalowej tzw. „Metalówki” obecnego Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży roczniki z lat 60-tych utworzyli Komitet Organizacyjny II Zlotu Absolwentów „Mechaniaka”.

      W skład Komitetu weszli :

      • Godlewski Jerzy -  rocznik ukończenia 1968r.
      • Sobolewski Andrzej – rocznik ukończenia 1968r.
      • Czechowski Andrzej – rocznik ukończenia 1968r.

      Zlot planowany jest na  10 listopada 2022r. w  dzień Święta Szkoły  i w przededniu  Święta Niepodległości. Spotkamy się razem wszyscy na uroczystej mszy św. w Kościele pw. Bożego Ciała,  na uroczystościach szkolnych w obecnym budynku ZSMiO nr 5  ul. Przykoszarowa 22, na niezapomnianych spotkaniach klasowych po latach wraz z nauczycielami oraz wspólnym świętowaniu podczas tzw. biesiady w lokalu „Swojskie jadło” ul. Nowogrodzka 58 tzw. „Stara Waciarnia”.

      Wszystkich chętnych wyrażających akces uczestnictwa w Zlocie Absolwentów Komitet Organizacyjny prosi o wpłaty na konto bankowe wraz z podaniem rocznika ukończenia, klasy i specjalności w kwocie 250 zł na organizację spotkania i wszelkich wydatków z tym związanych.

      PKO BP SA Oddział nr 1 w Łomży     ul. Niemcewicza 4      18-400 Łomża

      63 1020 1332 0000 1902 1342 5360

      Mile będą widziane przesłane na adres mailowy szkoły (sekretariat@zsmio.pl) wspomnienia i fotografie do dnia 30 sierpnia 2022r.. Można kontaktować się również ze Szkołą – dyrektorem Jackiem Koconiem.

      Zapraszamy i spotkajmy się po latach!

      Organizatorzy i społeczność ZSM i O nr w Łomży

     • Wycieczka 1M i 2S

     • W dniach 25-27 maja 2022 r. grupa 45 uczniów klas: 1M i 2S wraz z wychowawcami: Moniką Fabiszewską i Joanną Rogowską oraz opiekunami: Kamilem Piwko i Rafałem Bućkowskim, uczestniczyła w wycieczce turystyczno-krajoznawczej: Małopolska - Tatry.

      Podróż naszą rozpoczęliśmy o godzinie 2.00. Pierwszy dzień spędziliśmy w Energylandii – na zabawie w największym Parku Rozrywki w Polsce . Pogoda nas nie rozpieszczała, ale dzięki temu uniknęliśmy godzinnych kolejek do poszczególnych atrakcji. Mogliśmy obejrzeć pokazy na żywo: Fire Show, Aquatar, Extreme Show. Po dniu pełnym wrażeń zakwaterowaliśmy się w pensjonacie „Grzybek” w Poroninie.

      Drugiego dnia rankiem spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem górskim - Piotrem Pawlikowskim, który poprowadził nas na szlak prowadzący przez Myślenickie Turnie i Suchą Czubę na Kasprowy Wierch – jeden z najpiękniejszych szczytów polskich Tatr. Jesteśmy dumni – bo wszyscy zdołali wejść na szczyt o własnych siłach, choć nie było łatwo. Pogoda była piękna, więc ze szczytu 1987 m n.p.m. można było podziwiać panoramę na Tatry Wysokie zarówno polskie, jak i słowackie. Po południu mieliśmy czas na zakup pamiątek i spacer po Krupówkach!

      Trzeciego dnia wczesnym rankiem wykwaterowaliśmy się i udaliśmy do Krakowa. W muzeum AK – zwiedzaliśmy z przewodnikiem ekspozycje, których ideą jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Zwiedzaliśmy też wraz z przewodnikiem stary Kraków: Sukiennice, Kościół Mariacki, Drogą Królewską przeszliśmy do Zamku Królewskiego na Wawelu. Udaliśmy się pod krakowski Rondel czyli Barbakan, by zachowaną średniowieczną Bramą Floriańską (pod którą jeździł tramwaj elektryczny!!!!) przejść na jedną z najbardziej znanych ulic Krakowa - ulicę Floriańską. Czas wolny poświęciliśmy na zjedzenie ciepłego posiłku i zakup pamiątek, a o godzinie 15.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Łomży.

      Były to dla nas niezapomniane przeżycia, pełne ekstremalnych wrażeń, walka z własnymi słabościami, a także wzbogacenie wiedzy o Krakowie i historii Polski.

       

      MFabiszewska

     • Lekcja historii w terenie. Poznajemy Ojczyznę Lokalną

     • W ramach lekcji historii uczniowie klasy III EF udali się pod pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego przy Szosie Zambrowskiej. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym w Królestwie Polskim przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu przeciwko zaborcy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 r.

      Lekcję w terenie przygotowali dwaj uczniowie klasy IIIE: Walczyk Gabriel oraz Trzciński Patryk. Po krótkim wprowadzeniu do tematu Powstania Styczniowego chłopcy omówili sytuację pod zaborem rosyjskim oraz krótko przedstawili historię miasta w XIX wieku.  Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego znajduje się w Łomży w miejscu straceń z okresu Powstania Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, gdzie znajduje się również zbiorowa mogiła powstańców styczniowych. Na odsłoniętym 2 listopada 1916 roku, z inicjatywy E. Zajączkowskiego, pomniku – głazie widnieje napis „1863 - BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok znajdują się dwie tablice zawierające nazwiska powstańców straconych w Łomży w latach powstania:
      - zabitych przez rozstrzelanie: Konstanty Kulesza, Sylwester Jewreinow, Jan Chodkiewicz, Izrael Chonczak, Władysław Iczkowski, Tomasz Kojka, Aleksander Koniński, Julian Obuchowicz, Krajewski, Szumski;
      - powieszonych: Dominik Trzciński, Franciszek Stoduba, Stanisław Banach, Ignacy Bruliński, Józef Michalski, Antoni Brzóska, Cyprian Januszczyk, Fabian Konopka, Andrzej Krulikowski, Chrzanowski.
      W czasie Powstania Styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyńskiej działał liczący nawet do tysiąca osób, oddział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, który w 1830 roku ukończył w Łomży Szkołę Wojewódzką.

      Lekcja historii odbyła się pod opieką pana Kamila Parola.

      Zachęcamy do poznawania historii Łomży także poza lekcjami w szkole

     • Czysta Grobla Jednaczewska w Łomży

     • Grobla Jednaczewska: Akcja w sztabie zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyła się w czwartek 28 kwietnia 2022r. Udział wzięło 25 wolontariuszy uczniów Mechaniaka.  Po raz pierwszy akcja odbyła się w naszej szkole, natomiast w Łomży po raz drugi akcję zorganizował Klub Morsów , dlatego też szkolny sztab Mechaniaka skupił się na Grobli Jednaczewskiej. Wszyscy z entuzjazmem ruszyli nad tereny przy grobli, a właściwie pewien jej fragment do parkingu leśnego. Było sporo plastikowych i szklanych butelek, puszek, reklamówek, opon czy rower dziecięcy!!! Zebrano 20 worków śmieci!!! zaledwie w ciągu 3 godziny Zważywszy na niewielki obszar do sprzątnięcia to liczba ta przeraża!

      W akcji OperacjaRzeka brała udział klasa 2S wraz z wychowawcą p. K. Parolem oraz p. B. Wróblewskim

      #operacjarzeka

      #czystarzeka

     • Nauczyciel na MEDAL 2021

     • Bardzo dziękuję Rodzicom i Uczniom Mechaniaka za nominację w Plebiscycie Edukacyjnym "Nauczyciel na MEDAL 2021".

      Marzena Cieplińska-Gawrych

     • Festyn Szkół Zawodowych

     • W hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży odbył się, zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2, Festyn Szkół Zawodowych.

      Podczas Festynu Szkół Zawodowych swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa.

      Swoją ofertę zaprezentował również Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, popularny "Mechaniak". Na naszym stoisku można było porozmawiać z uczniami, obejrzeć prace, otrzymać ulotki. Zaprezentowaliśmy bogaty wybór kierunków.

     • ZIUKI 2022

     • W dniu 1.04.2022 roku po raz pierwszy w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyła się gala wręczenia Ziuków Mechaniaka.Inspiracją do ich ogłoszenia był Józef Piłsudski, który jest patronem naszej szkoły i z domu rodzinnego wyniósł przydomek Ziuk, a także filmowe Oscary rozdawane co roku w Los Angeles na prestiżowej gali.

      Ogłosiliśmy nominacje w kilku kategoriach - Ziuk Naukowiec, Ziuk Sportowiec, Ziuk Zawodowiec i Ziuk Społecznik. A wśród nauczycieli  wyróżniliśmy następujące kategorie: Ziuk Przyjaciel Uczniów, Kreatywny Ziuk i Ziuk Belfer. W wyniku głosowania, w którym każdy z uczniów miał okazję wziąć udział, wyłoniliśmy zwycięzców w każdej kategorii. A oto oni:

      Ziuk Naukowiec - Karolina Książek

      Ziuk Sportowiec - Mariusz Sulej

      Ziuk Zawodowiec - Dominik Ptak

      Ziuk Społecznik - Kamil Sawicki

      Natomiast wśród nauczycieli szczęśliwymi zwycięzcami są:

      Kreatywny Ziuk -  Pani Anna Sacharczuk

      Ziuk Przyjaciel Uczniów - Pan Rafał Bućkowski

      Ziuk Belfer - Pan Kamil Piwko

      Ogromne podziękowania za pomoc przy organizacji gali należą się Pani Jolancie Czaplickiej, Pani Ewie Bielak za wykonanie projektu statuetki, Panu Rafałowi Bućkowskiemu za przeprowadzenie głosowania i liczenie głosów oraz Panu Kamilowi Zalewskiemu za wykonanie statuetek Ziuków.

     • MEIN ABENTEUER IN DEUTSCHLAND 26.03.2022

     • Sobotnie przedpołudnie zgromadziło prawie 80 uczennic i uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Kolna, Ostrołęki, Nowogrodu i Białegostoku na wirtualnym spotkaniu „Mein Abenteuer in Deutschland”. O swojej przygodzie w Niemczech opowiadali Arkadiusz Modzelewski – stypendysta DAAD, absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, specjalista od „data science” oraz Nikodem Seck (z kl. 1FT5) i Jakub Kołak (z kl 1I T5) – uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży z bogatym doświadczeniem edukacyjnym w niemieckich szkołach. Nikodem ukończył bowiem Waldorfschule Dinslaken, a Kuba uczęszczał do Gymnasium Köln Pesch i Realschule. Spotkanie obfitowało w niezliczone informacje o możliwościach studiowania i nauki w Niemczech. Nie zabrakło osobistych refleksji na temat polskiego i niemieckiego modelu kształcenia, wskazań wad i zalet obu systemów oraz elementów, które mogłyby być z przeniesione z niemieckiego systemu nauki do Polski. Dla uczniów szczególnie ważne okazały się wskazówki, jak uczyć się języków obcych w warunkach pozaszkolnych, a dla nauczycieli przemyślenia młodych prelegentów na temat jakości nauczania.

      Spotkanie było jedną z inicjatyw Oddziału Łomża PSNJN oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, promujących naukę j. niemieckiego. Mamy nadzieję, że wśród uczestników znajdą się uczniowie, którzy od dziś nie będą traktować nauki języków obcych jako przymusu, lecz jako inwestycję w swoją przyszłość.

      Okazuje się, że spotkanie uczniów z osobami w podobnym wieku, które opowiadają o swoich niezwykłych doświadczeniach, jest bardzo motywujące. Oto komentarze uczniów:

      „Było super, pokazali nam plusy niemieckich szkół i zachęcili do nauki, ich szkoły wydają się bardzo ciekawe. Jeśli będą kolejne takie spotkania, to jesteśmy chętni.”

      „Bardzo mi się podobało i z chęcią słuchałam oraz oglądałam prezentację.”

      „Bardzo podobało mi się te spotkanie. Chłopcy bardzo fajnie i przyjemnie przekazali wiedzę. Z miłą chęcią słuchałam tego co mówią”

      „Moim zdaniem to spotkanie było bardzo inspirujące, dowiedziałem się kilku nowych metod, jak łatwo nauczyć się języków obcych. Dodatkowo poznałem, jak wygląda system szkolnictwa w Niemczech. Jednym słowem było super.”

      „Mogę przyznać ze bardzo mi się podobało, bardzo dużo się dowiedziałam i przyznaje ze było warto.”

      „Podobało mi się, zdecydowanie, wszystko było opowiedziane w prosty i zrozumiały sposób, ciekawe i dobrze zrobione prezentacje. Można było się dużo dowiedzieć.”

      Z relacją ze spotkania można się zapoznać na stronach internetowych:

      http://psnjn.lomza.pl/2022/03/05/mein-abenteuer-in-deutschland/

      oraz

      https://www.cen.lomza.pl/aktualnosci/wirtualne-spotkanie-mein-abenteuer-in-deutschland,p461170715

     • Pomoc Ukrainie

     • W ramach  wsparcia  i solidarności z Narodem Ukraińskim, ponownie organizujemy zbiórkę środków pierwszej pomocy.

      Prosimy o dostarczenie do punku zbiórki przy portierni szkolnej  leków  i środków opatrunkowych.  

      Najbardziej potrzebne rzeczy to:

      • Leki przeciwbólowe/przeciwzapalne
      • Środki opatrunkowe: bandaże, gaza, plastry, opaski uciskowe
      • Środki odkażające i antyseptyczne: woda utleniona, spirytus salicylowy, rivanol, spraye i maści do stosowania na rany, strzykawki, igły, koce, śpiwory, maty, koce termiczne
      • Żywność z długim terminem ważności 
      • Zachęcamy do udziału w akcji pomocy.

                                                                                  Ewa Fronc-Romaniuk

     • Pielgrzymka klasy 4TG/P

     • Dnia 22.03.2022r klasa 4TG/P wraz z wychowawcą I. Zakrzewską i ks. Wiesławem Ołowskim udała się na pielgrzymkę do Częstochowy oraz odwiedziła niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau. Na Jasnej Górze została odprawiona Msza Święta w intencji maturzystów ZSMiO, zaś w Oświęcimiu młodzież poznała mrożącą krew w żyłach historię.

     • Zebrania z rodzicami

     • Zebranie rodziców  z wychowawcą  24.03.2022 godz. 16.30

       

      Technikum nr 5

      Klasy pierwsze 

      Sylwia Kobylińska                        technik informatyk  1I5  233

      Monika Fabiszewska                    technik mechatronik  1M5  317

      Marzena Cieplińska-Gawrych      technik programista  1P5  118

      Elżbieta Mikołajczyk                          technik elektryk   1E/F   318

                                                              technik informatyk 

      Małgorzata Arszułowicz     technik pojazdów samoch  1S/TG  131

                                                                  technik geodeta

       

      Klasy drugie 

      Marek Grzymała                  2I 130

      Bożena Zgrzywa/ zast. Andrzej Makowski     2M 314

      Joanna Rogowska  2S  237

      Sylwia Gradowska   2E/TD  319

      Małgorzata Obrycka-Meja  inny termin  2P/F  136

      Edyta Dziekońska           2T/TG 117

       

      Klasy trzecie

      Michał Niedźwiecki 3I5 aula

      Małgorzata Romanik-Sutowska inny termin 3M5 311

      Teresa Filochowska 3E/F5 119

      Bogusław Cichocki 3S/TG5 225

      Anna Baczewska 3T/TD5 P2

       

      Janusz Gawryś 3F 217

      Andrzej Piotrowski 3I 238

      Beata Borawska 3M 310

      Jadwiga Trzaska 3E/T  230

      Bożena Banach 3S/TG P3

       

      Klasy czwarte

      Rafał Bućkowski 4E 143

      Ewa Dziedzicka-Twardowska/ zast. Kamil Parol 4F P5

      Dariusz Śliwecki  4I  216

      Irena Cieciórska  4M  306

      Artur Nadolny  4S  236

      Iwona Zakrzewska   4TG/P  229

       

      Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

      Kazimierz Załuska        elektromechanik poj. samoch.  inny termin 1BD  315

      Robert Karwowski         mechanik pojazdów samoch. 1BS 133

       Jolanta Czaplicka       2Bk  215

      Katarzyna Mieczkowska   2Bs  234

      Hanna Żelechowska  3Bdp 227

      Hanna Żelechowska  3Bkp  227

      Kamil Piwko  3Bdg  138

      Elżbieta Gromadzka inny termin  3Bskg

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie