• Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2022"
     • Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2022"

      1. CELE KONKURSU
      1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez młodego człowieka.
      2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.
      3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.
      4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
      5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

      II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

      1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Patriotyczne Inspiracje 2022” np.:
      • miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki o niepodległość, uroczystości, rocznice, obchody o charakterze patriotycznym,
      • patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

      III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.
      2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
      3. Konkurs jest otwarty - skierowany do:
      • uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu i miasta Łomża oraz należących do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walk o Niepodległość.
      1. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 4 XI 2022 r. drogą telefoniczną lub e-mailową.
      2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej,  w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko).
      3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w ZSMiO nr 5 w Łomży.
      4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą oceniane przez jury konkursu.

      IV. PRACE KONKURSOWE

      1. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników (załącznik nr 1a lub 1b).
      2. Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie w wersji papierowej  w formacie minimum 18x24 cm spełniającą wymogi tematyczne konkursu oraz przesyła na adres biblioteka.zsmio@gmail.com  wersję cyfrową fotografii.
      3. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.
      4. Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną (przykleić na odwrocie- załącznik nr 2).
      5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
      6. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 31.10.2022 r.
      7. Zdjęcia w wersji papierowej należy przesłać w kopercie, umieszczając na niej następujące informacje:
       imię i nazwisko autora, szkoła, klasa oraz tytuł konkursu „Patriotyczne Inspiracje 2022”.
      8. Fotografie należy składać w sekretariacie lub bibliotece ZSMiO nr 5 w Łomży, można także przesłać na adres:

      Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

      ul. Przykoszarowa 22

      18-400 Łomża

      z dopiskiem „Patriotyczne Inspiracje 2022 – konkurs fotograficzny”.      V.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      1. Oceny fotografii dokona powołane jury.
      2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
      • zgodność z tematyką konkursu,
      • ekspresja emocji zawartych w obrazie,
      • pomysłowość,
      • oryginalność,
      • estetyka.
      1. Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
      • uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
      • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
      1. NAGRODY
       1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w ZSMiO Nr 5 w Łomży.
       2. W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną,  dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
       3. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach:
      • szkoły podstawowe (klasa VIII) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
      • szkoły ponadpodstawowe - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

      Organizatorzy:    

      Ewa Fronc -Romaniuk

      Beata  Borawska


     • SPOTKANIE Z POLICJĄ 21.09.2022

     • Nowe przepisy – Informacje z pierwszej ręki.

      Roadpol  Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów  z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowanie na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem :  Żyj i pozwól żyć innym.

      Policja w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności  przeprowadza akcje pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

      Uczniowie MECHANIAKA z klas 4S/4TG oraz 4E/4T włączyli się w akcję poprzez zajęcia proponowane przez pracowników KMP w Łomży w WORD.  Z dużym zainteresowaniem  i zaangażowaniem uczestnicy  włączyli się w wykłady jak i ćwiczenia praktyczne. 

     • Dzień bez Samochodu

     • 22 września na świecie obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Ma on zwrócić uwagę na problem spalin, które wytwarzane są przez pojazdy. Pomysłodawcy zachęcają, by na dobę zrezygnować z jazdy autami. Jak więc dotrzeć do pracy, szkoły, na zakupy? Komunikacją publiczną lub rowerem!

      Idea rezygnacji z czterech kółek dotyczy oczywiście miast dużych i średnich. Bo właśnie tam problem spalin jest największy. Zanieczyszczenia emitowane przez samochody są częścią „niskiej emisji”, która odpowiada za śmierć 50 tysięcy Polaków rocznie.

      Wniosek jest prosty: ograniczenie ruchu samochodów przekłada się na mniejszą liczbę zgonów mieszkańców dużych miast.  

      Podążając za „modą” na zdrowy tryb życia przyłączyliśmy się do akcji promującej proekologiczne i prozdrowotne źródła transportu. Uczniowie posiadający prawo jazdy oraz nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w akcji: przybyli do szkoły pieszo, rowerami lub skorzystali z komunikacji miejskiej.

       

      MFabiszewska

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     • Uczniowie Branżowej Szkoły I st. Nr 5, którzy ukończyli szkołę w czerwcu 2022 r. proszę o zgłoszenie się do sekretariatu po odbiór dyplomów zawodowych

     • Zebranie z rodzicami

     • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 11.09.2022r. (niedziela) o godz. 9:00.

      Rodziców klas I prosimy o wpłatę 90 zł na sportowy strój gimnastyczny.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie