• Kiermasz książek

     • Samorząd Uczniowski zaprasza na kiermasz książek używanych.

      Kiermasz odbędzie się w dniach 7-11.09.2020 w auli szkolnej, codziennie na długiej przerwie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do klas pierwszych w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik proszeni są o zgłaszanie się do szkoły po drugie specjalistyczne skierowanie na badania do poradni medycyny pracy.

     • Drodzy Uczniowie!

     • Za nami kolejny rok szkolny- okres ciężkiej pracy, która przyniosła  wiele sukcesów w różnych dziedzinach, mimo  zaskakujących okoliczności pandemii.

      Dziękujemy wszystkim za całoroczną owocną pracę, a zwłaszcza tym bohaterom zdalnego nauczania, którzy byli zawsze obecni, pracowali z pasją i entuzjazmem w trudnych warunkach, z optymizmem podjęli nowe wyzwania.  Gratulujemy serdecznie!Życzymy Wam zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji.   Wracajcie do szkoły pełni sił, energii, zapału, z dużym zapasem słońca i głową pełną dobrych pomysłów na nowy rok szkolny.

      Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom-dziękując za trud wychowania i nauczania,  życzymy satysfakcji i radości, zdrowia i pogody ducha. Niech sukcesy naszych uczniów dodają Wam skrzydeł i niosą poczucie sensu ciężkiej pracy, jaką wykonujemy.

     • Eramsus plus

     • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5  w Łomży po raz kolejny będzie realizować praktyki zagraniczne. Projekt Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego napisany przez panią Sylwię Gradowską został zaakceptowany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus plus. Dzięki praktykom 55 uczniów klas II i III będzie mogło odbyć praktyki w hiszpańskiej Sewilli i Maladze w latach 2021-2022. W ramach otrzymanego dofinansowania ZSMiO nr 5 zapewni uczestnikom projektu przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe, transport na i z miejsca praktyk oraz wyżywienie i zakwaterowanie.

    • Uwaga maturzyści ZSMiO nr 5 w roku 2020
     • Uwaga maturzyści ZSMiO nr 5 w roku 2020

     • Egzamin dojrzałości rozpoczyna się 8 czerwca o godz. 9.00.

      Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

      Zdający powinni  przyjść o godz. 8.15 w maseczkach, ze swoimi długopisami
      i innymi przyborami (zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) bez telefonów komórkowych (szkoła nie może ich przechowywać), ewentualnie z butelką wody.

      Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali. Nie można gromadzić się przed szkołą. Należy zachować dystans ok 2 m.

      Harmonogram i wejścia do szkoły:

       

      8.06.2020 język polski rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

      duża sala gimnastyczna- kl. 4I, 4F, 4TP, 4TG/TTD, ubiegłoroczni  absolwenci – wejście do szkoły od strony ZCKPiU

      mała sala gimnastyczna- kl.4E, 4S – wejście do szkoły od strony boisk szkolnych

      aula – kl. 4M –  główne wejście do szkoły

      s. 117 – uczniowie piszący na komputerach  – główne wejście do szkoły

       

      9.06.2020 matematyka rozpoczęcie godz. 9.00

      duża sala gimnastyczna – kl. 4 I, 4M, 4TP, ubiegłoroczni absolwenci – wejście do szkoły od strony ZCKPiU

      mała sala gimnastyczna – 4E, 4S – wejście do szkoły od strony boisk szkolnych

      aula – 4F – główne wejście do szkoły

      s. 118 – kl. 4TG/TTD – główne wejście do szkoły

       

      10. 06. 2020 język angielski rozpoczęcie godz. 9.00

      Wykaz salze zdającymi będzie wywieszony od dnia 8.06.2020 na głównym wejściu szkoły.

      Przedmioty rozszerzone wchodzimy od godz. 8.30 lub 13.30

      8.06.2020 - j.polski godz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

      10.06.2020 – j. angielski godz. 14.00 sale ze zdającymi wywieszone od dnia 08.06.2020 na głównym wejściu szkoły

      15.06.2020 matematyka godz. 9.00 –duża sala gimnastyczna – wejście od strony ZCKPIU

      16.06.2020 biologia godz. 9.00 – aula – główne wejście do szkoły

      16.06.2020 wosgodz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

      17.06.2020 chemia godz. 9.00  - aula – główne wejście do szkoły

      17.06.2020 informatyka godz. 14.00 sala 120 – główne wejście do szkoły

      18.06.2020 język niemiecki godz. 9.00 sala 118 – główne wejście do szkoły

      19.06.2020 geografia godz. 9.00 - aula – główne wejście do szkoły

      24.06.2020 fizyka godz. 9.00 - duża sala gimnastyczna – wejście od strony ZCKPiU

      24.06.2020 historia godz. 14.00 – aula – główne wejście do szkoły

       

     • Doradcy zawodowi ŁCRE

     • Doradcy zawodowi ŁCRE serdecznie zapraszają na konsultacje indywidualne uczniów klas maturalnych na terenie naszej placówki.

      Terminy spotkań od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-13.00 po wcześniejszym telefonicznym  lub mailowym ustaleniu. Zachęcamy do współpracy.

      Prosimy o przekazanie informacji uczniom klas VIII i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

      Tel./fax 86 2180544
      e-mail -
       lcre.lomza@interia.eu

      e-mail - sylwialutostanska@wp.pl

      e-mail- mariola.milewska@poczta.onet.pl

       

     • CZYTAMY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W ŁOMŻY

     • W ramach tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek, która odbywa się pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece", przyjęliśmy zaproszenie do wspólnego czytania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Wspólnie posmakowaliśmy australijskich przygód z Tomkiem, Wilmowskim i fragmentem powieści młodzieżowej "Tomek w krainie kangurów" Alfreda Szklarskiego. Dreszczyk emocji wzbudziło czytanie tajemniczej powieści „Wiejemy do lasu" Lyn Gardner. Razem z Jordanem Petersonem próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak sprawić, aby świat był lepszy? Snuliśmy refleksje nad kondycją współczesnego człowieka przywołując hermetyczny i niebezpieczny świat powieści" Rok 1984” George'a Orwella.

      Zapraszamy do zasmakowania w bibliotece razem z nami.

      filianr6lomza.blogspot.com

     • 100 lecie urodzin Jana Pawła II

     • 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

      Nie ma chyba w naszym kraju, a nawet odważyłbym się powiedzieć, że i na świecie człowieka, który by nie miał choćby szczątkowych informacji na temat życia, posługi, a także znaczenia osoby św. Jana Pawła II w historii Kościoła i jego oddziaływania na rozwój wydarzeń w świecie.

      W tym wyjątkowym roku, zdaje się szczególnie, gdy pozostajemy w izolacji w trosce o nasze zdrowie i życie, kiedy z wielką radością w sercu przygotowywaliśmy się na czerwcową beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, bez którego, jak sam zaznaczył Jan Paweł II, nie byłoby Polaka na tronie piotrowym, obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Polaka, papieża, świętego.

      Zwykle gdy mamy świętować okrągłe rocznice doniosłych wydarzeń historycznych, przygotowywane są liczne uroczystości, koncerty, spektakle itp. Tak miało być i w tym przypadku.

      Planowana była narodowa pielgrzymka dziękczynna do Progów Apostolskich, do Rzymu, ale z oczywistych względów nie może się odbyć jak również i inne wydarzenia.

      Z jednej strony może w naszych sercach zrodzić się swoisty smutek, poczucie straty, że tak wiele naszych planów nie doszło do skutku.

      Jest to zupełnie zrozumiałe, jednak sądzę, że ta sytuacja może być dla nas niezwykłą okazją do zatrzymania się i głębokiego zastanowienia się nie tylko nad swoim życiem, jak zwykle czynimy to w trudnych chwilach życia, gdy czujemy się zagrożeni, ale także nad znaczeniem tej wyjątkowej postaci dla naszej Ojczyzny, świata, ale myślę, że najbardziej cenne byłoby zastanowienie się nad pytaniem: kim dla mnie osobiście jest Jan Paweł II? Czy tylko postacią historyczną, która coraz bardziej porasta kurzem i patyną? Może wzorem, przewodnikiem, jak odważnie realizować to do czego stworzył mnie Bóg? Być może nie wiele wiem o jego życiu?

      Korzystając z możliwości niemal nieograniczonego dostępu do informacji niech każdy z nas postara przypomnieć sobie choćby zarys biografii tego świętego Polaka, aby pamięć o nim nie pozostała tylko w kręgach duchowieństwa, ale by była powszechną i ciągle żywą.

    • Nauczyciele polecają - Andrzej Rodak
     • Nauczyciele polecają - Andrzej Rodak

     • Pan Andrzej Rodak - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych, „tęgi umysł ścisły z duszą humanisty”, wielbiciel dzieł klasycznych i science fiction, nieustanny poszukiwacz nowych wrażeń czytelniczych.

      Oto Jego ulubione książki, opatrzone dodatkowo osobistymi notatkami i krótką rekomendacją:

      1. „Obsługiwałem  angielskiego króla”,  Bohumil Hrabal
      2. Piękna żałoba”, Bohumil Hrabal
      3. „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, Bohumil Hrabal
      4. „Postrzyżyny”, Bohumil Hrabal
      5. „Contact”, Carl Sagan
      6. „Król szczurów”, James Clavell
      7. „Opowieść podręcznej”, Margaret Atwood
      8. „Głowa Kasandry”, Marek Baraniecki
      9. „Madame”, Antoni Libera
      10. „Lśnienie”, Stephen King

       

      Ad. 1, 2, 3, 4

      Cztery pozycje bardzo podobne do siebie ukazujące specyficzne podejście Czechów do życia – radość życia, umiłowanie natury, cieszenie się z drobiazgów takich jak np. rozmowa z sąsiadem, zjedzenie dobrego obiadu z nieodzownym kuflem zimnego piwa. To wszystko pokazane jest w tle wielkich wydarzeń politycznych takich jak upadek monarchii austrowęgierskiej, wybuch II wojny światowej.

      Ad. 5

      Książka science fiction napisana przez naukowca astrofizyka Carla Sagana o kontakcie ziemskiej cywilizacji z obcą cywilizacją przewyższającą nas znacznie pod względem rozwoju technicznego i oddaloną od nas o miliardy lat świetlnych. Książka napisana jest przez naukowca a więc zawiera wiele cennych autentycznych informacji naukowych.

      Ad. 6

      Książka opisująca tragiczny los jeńców wojennych wojsk sprzymierzonych w japońskim obozie jenieckim na jednej z wysp Indonezji. W książce pokazane są różne postawy ludzi wobec trudów codziennego, obozowego życia - od postaw heroicznych po całkowitą utratę godności ludzkiej.

      Ad. 7

      Książka science fiction opisująca rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych po ogólnoświatowej katastrofie i dojściu do władzy różnych grup fundamentalistów religijnych w tym również chrześcijańskich. W książce przedstawiono zniewolenie jednostek i narzucenie im wypaczonych zasad chrześcijańskich. Szczególnie dotyczy to kobiet, które są traktowane przedmiotowo jako gorszy gatunek człowieka.

      Ad. 8

      Książka science fiction opisująca życie na ziemi po wybuchu ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego z użyciem broni atomowej. W książce przedstawione są dylematy głównego bohatera, który musi podjąć decyzję mającą wpływ na dalsze życie na ziemi.

      Ad. 9

      Książka przedstawiająca życie we wczesnej fazie PRL w Warszawie widziana oczyma dorastającego licealisty. Pokazuje bunt wobec bezsensownych przepisów i absurdów codzienności. W tle pojawia się miłość licealisty do nauczycielki języka francuskiego.

      Ad. 10

      Książka horror na podstawie której powstał scenariusz limu Stanleya Kubricka „Lśnienie” z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Historia rodziny żyjącej przez całą zimę w luksusowym hotelu gdzieś w nieodstępnych górach w Stanach Zjednoczonych. Głowa rodziny niedoszły pisarz pracuje w hotelu jako dozorca mający za zadanie opiekowanie się fotelem w miesiącach zimowych, kiedy hotel nie ma gości. Osamotnienie i zamknięcie w budynku hotelu powoduje obłęd głównego bohatera i nieprzewidziane tego konsekwencje.

     • Maseczki z Mechaniaka

     • Sale lekcyjne w Mechaniaku nie świecą pustakami, pomimo braku uczniów. Zostały zaadaptowane na pracownie krawieckie… Panie pracujące w administracji i obsłudze oraz nauczyciele włączyli się do akcji szycia maseczek zabezpieczających. Profesjonalnie wykonane maseczki, od początku trwania pandemii, są przekazywane pracownikom szpitala i hospicjum Św. Ducha w Łomży.

      Ponownie pokazaliśmy, że na  pomoc Mechaniaka można zawsze liczyć.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Edukacji Narodowej 2020
  • Jasełka szkolne
  • Podsumowanie Dnia Życzliwości
  • 11 Listopada – obchody Święta Niepodległości
  • Pielgrzymka klas maturalnych
  • Dzień Edukacji Narodowej 2019
  • Dzień Otwarty Mechaniaka 2019
  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018