• Lekcja historii w terenie. Poznajemy Ojczyznę Lokalną

     • W ramach lekcji historii uczniowie klasy III EF udali się pod pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego przy Szosie Zambrowskiej. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym w Królestwie Polskim przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu przeciwko zaborcy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 r.

      Lekcję w terenie przygotowali dwaj uczniowie klasy IIIE: Walczyk Gabriel oraz Trzciński Patryk. Po krótkim wprowadzeniu do tematu Powstania Styczniowego chłopcy omówili sytuację pod zaborem rosyjskim oraz krótko przedstawili historię miasta w XIX wieku.  Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego znajduje się w Łomży w miejscu straceń z okresu Powstania Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, gdzie znajduje się również zbiorowa mogiła powstańców styczniowych. Na odsłoniętym 2 listopada 1916 roku, z inicjatywy E. Zajączkowskiego, pomniku – głazie widnieje napis „1863 - BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok znajdują się dwie tablice zawierające nazwiska powstańców straconych w Łomży w latach powstania:
      - zabitych przez rozstrzelanie: Konstanty Kulesza, Sylwester Jewreinow, Jan Chodkiewicz, Izrael Chonczak, Władysław Iczkowski, Tomasz Kojka, Aleksander Koniński, Julian Obuchowicz, Krajewski, Szumski;
      - powieszonych: Dominik Trzciński, Franciszek Stoduba, Stanisław Banach, Ignacy Bruliński, Józef Michalski, Antoni Brzóska, Cyprian Januszczyk, Fabian Konopka, Andrzej Krulikowski, Chrzanowski.
      W czasie Powstania Styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyńskiej działał liczący nawet do tysiąca osób, oddział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, który w 1830 roku ukończył w Łomży Szkołę Wojewódzką.

      Lekcja historii odbyła się pod opieką pana Kamila Parola.

      Zachęcamy do poznawania historii Łomży także poza lekcjami w szkole

     • Czysta Grobla Jednaczewska w Łomży

     • Grobla Jednaczewska: Akcja w sztabie zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyła się w czwartek 28 kwietnia 2022r. Udział wzięło 25 wolontariuszy uczniów Mechaniaka.  Po raz pierwszy akcja odbyła się w naszej szkole, natomiast w Łomży po raz drugi akcję zorganizował Klub Morsów , dlatego też szkolny sztab Mechaniaka skupił się na Grobli Jednaczewskiej. Wszyscy z entuzjazmem ruszyli nad tereny przy grobli, a właściwie pewien jej fragment do parkingu leśnego. Było sporo plastikowych i szklanych butelek, puszek, reklamówek, opon czy rower dziecięcy!!! Zebrano 20 worków śmieci!!! zaledwie w ciągu 3 godziny Zważywszy na niewielki obszar do sprzątnięcia to liczba ta przeraża!

      W akcji OperacjaRzeka brała udział klasa 2S wraz z wychowawcą p. K. Parolem oraz p. B. Wróblewskim

      #operacjarzeka

      #czystarzeka

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie