• Czysta Grobla Jednaczewska w Łomży

     • Grobla Jednaczewska: Akcja w sztabie zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyła się w czwartek 28 kwietnia 2022r. Udział wzięło 25 wolontariuszy uczniów Mechaniaka.  Po raz pierwszy akcja odbyła się w naszej szkole, natomiast w Łomży po raz drugi akcję zorganizował Klub Morsów , dlatego też szkolny sztab Mechaniaka skupił się na Grobli Jednaczewskiej. Wszyscy z entuzjazmem ruszyli nad tereny przy grobli, a właściwie pewien jej fragment do parkingu leśnego. Było sporo plastikowych i szklanych butelek, puszek, reklamówek, opon czy rower dziecięcy!!! Zebrano 20 worków śmieci!!! zaledwie w ciągu 3 godziny Zważywszy na niewielki obszar do sprzątnięcia to liczba ta przeraża!

      W akcji OperacjaRzeka brała udział klasa 2S wraz z wychowawcą p. K. Parolem oraz p. B. Wróblewskim

      #operacjarzeka

      #czystarzeka

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • sekretariat@zsmio.pl
    • michniedz@gmail.com
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • michniedz@gmail.com
    • 718 14 59 880
  • Galeria zdjęć

    brak danych