• Hiszpańskie praktyki

     • Właśnie dobiega końca projekt „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” realizowany w ramach programu Erasmus + przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 148 720,00 EUR grupa 55 uczniów łomżyńskiego Mechaniaka miała możliwość rozwijać swoje umiejętności zawodowe w Hiszpanii.

      Projekty z programu Erasmus + realizowane są w ZSMiO nr 5 od dawna. Od 2015 roku pisaniem i realizacją projektów zajmuje się Sylwia Gradowska, nauczycielka języka angielskiego. Obecny projekt został zrealizowany w ramach konkursu 2019 jednak ze względu na pandemię został odłożony w czasie. Mimo wielu przeciwności, udało się jednak zrealizować go z sukcesem.

      W ramach przyznanego dofinansowania zorganizowane zostały praktyki dla 55 uczniów klas trzecich w Sewilli oraz w Maladze. Uczniowie odbyli 4 tygodniowy staż w 3 grupach. Pierwsza grupa 20 osobowa obejmująca informatyków, elektryków oraz teleinformatyków przebywała w Sewilli pod opieką Bożeny Zgrzywy oraz Ewy Dziedzickiej-Twardowskiej. Druga grupa obejmująca mechatroników, geodetów oraz techników mechaników pojazdów samochodowych pod opieką Joanny Rogowskiej i Marka Grzymały przebywała w Maladze na przełomie kwietnia i maja. Ostatnia grupa 15 informatyków odbywała praktyki w Sewilli pod okiem pana Andrzeja Piotrowskiego.

      W ramach 4 tygodniowych praktyk uczniowie mieli możliwość szkolić i poszerzać swoje umiejętności zawodowe z wykorzystaniem najnowszych technologii. W trakcie stażu uczestnicy pracowali przy projektowaniu i budowaniu dronów, drukarkach 3D czy też wykorzystywali drony do pomiarów geodezyjnych. Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych tutorów w języku angielskim. 

      W trakcie praktyk uczestnicy mieli okazję poznać kulturę pracy w hiszpańskich firmach a także poznać stażystów w innych krajów.

      Poza nauką był też czas na zwiedzanie i obcowanie z kulturą. Beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach językowo-kulturowych, w trakcie których mieli możliwość sprawdzenia znajomości języka hiszpańskiego w praktyce czy też zapoznania się z lokalnym folklorem. Ponadto, uczniowie zwiedzali ciekawe miejsca na terenie zamieszkania oraz poza nim uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Kadyksu, Rondy, Malagi czy Kordoby.

      Relację z przebiegu praktyk można obejrzeć na FB projektu:

      https://www.facebook.com/Z-umiej%C4%99tno%C5%9Bciami-praktycznymi-w-nowoczesnej-Europie-103623891143298

      Czas spędzony w Hiszpanii był owocny pod względem zawodowym, kulturowym oraz językowym. Uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności praktyczne, poznali hiszpańską kulturę oraz język a także zawarli nowe znajomości Mamy nadzieję, że ich młodsi koledzy, którzy aktualnie kończą przygotowania do kolejnego wyjazdu

      do Hiszpanii w ramach projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do kariery zawodowej” będą równie zadowoleni z uczestnictwa w programie Erasmus+.

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

     • Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

      Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

      1. w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
      • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zadania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 2 500 zł (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

       

      2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - w wysokości 12 000 zł  (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      -    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita  wartość zadania 15 000 zł)

      • Technikum nr 4 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 5 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
      • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł).

      Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. 

      Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

      Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

     • Podsumowanie międzynarodowych projektów eTwinning z języka niemieckiego

     • Poniedziałkowe popołudnie 30 maja zgromadziło w Zespole Szkół Weterynaryjnych i  Ogólnokształcących nr 7 w Łomży dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego. Celem spotkania było podsumowanie międzynarodowych projektów eTwinning realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w 30 polskich i 30 zagranicznych placówkach. Głównym organizatorem działań projektowych był działający od 12 lat na naszym terenie Oddział Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a do współpracy włączyły się inne podmioty, t.j. Goethe Institut, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Nadleśnictwo Łomża oraz pani Anna Bowtruczuk – ambasador eTwinning w województwie podlaskim. Spotkanie zostało również objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Łomża.

      Pierwszy z projektów „Im Netz der Brieffreundschaften” po polsku nosi nazwę „W sieci listownych przyjaźni”, a jego celem było nawiązanie i prowadzenie korespondencji w języku niemieckim między uczniami z Polski i z innych krajów. Przedsięwzięcie miało swój początek we wrześniu 2021 roku, po intensywnych dwumiesięcznych poszukiwaniach partnerów zagranicznych dla szkół w Polsce. W ramach projektu młodzież z Polski wymieniała się z rówieśnikami z innych krajów przez cały rok listami, w których opisywała siebie, swoje zainteresowania, swoich pupili, życie rodzinne i towarzyskie, polskie zwyczaje i tradycje świąteczne. Nie zabrakło też opisu szkół, systemu edukacji w swoim kraju, okolicy zamieszkania, pozdrowień oraz życzeń bożonarodzeniowych, noworocznych i wielkanocnych. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5w Łomży (Polska) reprezentowało 23 uczniów z kl 1E oraz ochotnicy z 1I i 1E ( pod opieką p. M. Obryckiej-Meja) –  nasi parterzy to Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi w İstanbule (Turcja pod opieką p.Melek Uzun)

      Kolejny z podsumowanych projektów był ekologiczny pt. „Wir sind öko”  rozpoczął się we wrześniu 2021 roku szkoleniem dla nauczycieli prowadzonym przez panią Justynę Ciecharowską z Instytutu Goethego i panią Iwonę Czaplicką – koordynatora projektu i zarazem doradcę metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Warsztaty miały na celu zachęcić nauczycieli do podejmowania tematyki ekologii na lekcjach języka niemieckiego .Na zakończenie projektu każda z 13 placówek naszego regionu otrzymała od Nadleśnictwa Łomża drzewko do posadzenia w najbliżej okolicy szkoły.

      Projekty eTwinning powstają w ramach współpracy nauczycieli z Polski i z zagranicy, choć wymagają dużego nakładają pracy, dają wielka moc i sprawiają wiele radości i satysfakcji zarówno nauczycielom jak i uczniom. Dziękujemy Pani dr Iwonie Czaplickiej za koordynację tych projektów.

      Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronach projektów:

      „Im Netz der Brieffreundschaften” https://twinspace.etwinning.net/198615/home

      „Wir sind öko” – https://twinspace.etwinning.net/195889/home

      Zachęcamy, aby obejrzeć prace uczniów z kl 3I5: prezentację Michała Chomontowskiego oraz film Jakuba Bugnackiego https://www.youtube.com/watch?v=ws8RkXa6oL0

     • II Zlot Absolwentów ZSMiO nr 5 Łomży

     • Grupa absolwentów Szkoły Metalowej tzw. „Metalówki” obecnego Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży roczniki z lat 60-tych utworzyli Komitet Organizacyjny II Zlotu Absolwentów „Mechaniaka”.

      W skład Komitetu weszli :

      • Godlewski Jerzy -  rocznik ukończenia 1968r.
      • Sobolewski Andrzej – rocznik ukończenia 1968r.
      • Czechowski Andrzej – rocznik ukończenia 1968r.

      Zlot planowany jest na  10 listopada 2022r. w  dzień Święta Szkoły  i w przededniu  Święta Niepodległości. Spotkamy się razem wszyscy na uroczystej mszy św. w Kościele pw. Bożego Ciała,  na uroczystościach szkolnych w obecnym budynku ZSMiO nr 5  ul. Przykoszarowa 22, na niezapomnianych spotkaniach klasowych po latach wraz z nauczycielami oraz wspólnym świętowaniu podczas tzw. biesiady w lokalu „Swojskie jadło” ul. Nowogrodzka 58 tzw. „Stara Waciarnia”.

      Wszystkich chętnych wyrażających akces uczestnictwa w Zlocie Absolwentów Komitet Organizacyjny prosi o wpłaty na konto bankowe wraz z podaniem rocznika ukończenia, klasy i specjalności w kwocie 250 zł na organizację spotkania i wszelkich wydatków z tym związanych.

      PKO BP SA Oddział nr 1 w Łomży     ul. Niemcewicza 4      18-400 Łomża

      63 1020 1332 0000 1902 1342 5360

      Mile będą widziane przesłane na adres mailowy szkoły (sekretariat@zsmio.pl) wspomnienia i fotografie do dnia 30 sierpnia 2022r.. Można kontaktować się również ze Szkołą – dyrektorem Jackiem Koconiem.

      Zapraszamy i spotkajmy się po latach!

      Organizatorzy i społeczność ZSM i O nr w Łomży

     • Wycieczka 1M i 2S

     • W dniach 25-27 maja 2022 r. grupa 45 uczniów klas: 1M i 2S wraz z wychowawcami: Moniką Fabiszewską i Joanną Rogowską oraz opiekunami: Kamilem Piwko i Rafałem Bućkowskim, uczestniczyła w wycieczce turystyczno-krajoznawczej: Małopolska - Tatry.

      Podróż naszą rozpoczęliśmy o godzinie 2.00. Pierwszy dzień spędziliśmy w Energylandii – na zabawie w największym Parku Rozrywki w Polsce . Pogoda nas nie rozpieszczała, ale dzięki temu uniknęliśmy godzinnych kolejek do poszczególnych atrakcji. Mogliśmy obejrzeć pokazy na żywo: Fire Show, Aquatar, Extreme Show. Po dniu pełnym wrażeń zakwaterowaliśmy się w pensjonacie „Grzybek” w Poroninie.

      Drugiego dnia rankiem spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem górskim - Piotrem Pawlikowskim, który poprowadził nas na szlak prowadzący przez Myślenickie Turnie i Suchą Czubę na Kasprowy Wierch – jeden z najpiękniejszych szczytów polskich Tatr. Jesteśmy dumni – bo wszyscy zdołali wejść na szczyt o własnych siłach, choć nie było łatwo. Pogoda była piękna, więc ze szczytu 1987 m n.p.m. można było podziwiać panoramę na Tatry Wysokie zarówno polskie, jak i słowackie. Po południu mieliśmy czas na zakup pamiątek i spacer po Krupówkach!

      Trzeciego dnia wczesnym rankiem wykwaterowaliśmy się i udaliśmy do Krakowa. W muzeum AK – zwiedzaliśmy z przewodnikiem ekspozycje, których ideą jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Zwiedzaliśmy też wraz z przewodnikiem stary Kraków: Sukiennice, Kościół Mariacki, Drogą Królewską przeszliśmy do Zamku Królewskiego na Wawelu. Udaliśmy się pod krakowski Rondel czyli Barbakan, by zachowaną średniowieczną Bramą Floriańską (pod którą jeździł tramwaj elektryczny!!!!) przejść na jedną z najbardziej znanych ulic Krakowa - ulicę Floriańską. Czas wolny poświęciliśmy na zjedzenie ciepłego posiłku i zakup pamiątek, a o godzinie 15.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Łomży.

      Były to dla nas niezapomniane przeżycia, pełne ekstremalnych wrażeń, walka z własnymi słabościami, a także wzbogacenie wiedzy o Krakowie i historii Polski.

       

      MFabiszewska

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie