• Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego

     • MFiPR organizuje konkurs Urban_In. Miasto dla każdego. To konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie. Konkurs w kategorii Młodzi pasjonaci skierowany jest do osób w wieku 15–22 lat, które mają pomysł na konkretne rozwiązanie, odpowiadające wyzwaniom, przed którymi stoją miasta.

      Aby wziąć udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego– Młodzi pasjonaci, należy przygotować pracę odpowiadającą na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Forma pracy jest dowolna, może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. Praca musi proponować rozwiązanie konkretnego problemu lub zagadnienia należącego do jednego z trzech wymienionych niżej obszarów tematycznych:

      1. Miasto dostępne – bez barier, dla wszystkich bez wyjątku. Miasto, którego rozwiązania zapewniają swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwości swobodnego i pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym dla wszystkich ludzi, w tym dla osób o szczególnych potrzebach;

      2. Miasto zielonej transformacji – dbające o środowisko, m.in. w zakresie efektywnej energetyki oraz zapewnienia transportu niezmotoryzowanego i publicznego, nasycone terenami zielonymi, dążące do neutralności klimatycznej oraz wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody;

      3. Miasto odporne na kryzysy – zdolne do szybkiego radzenia sobie z kryzysami pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i środowiskowych.

      Nabór prac konkursowych w kategorii Młodzi pasjonaci potrwa do 31 marca 2022 r. Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe (za 1., 2. I 3. miejsce) w każdym z trzech obszarów tematycznych:

      • nagroda za 1. miejsce – 2000 zł,
      • nagroda za 2. miejsce – 1500 zł,
      • nagroda za 3. miejsce – 1000 zł.

      Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: 

      https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31715-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego

     • Konkurs „Solidarność – drogi do wolności”

     • Damian Patalan z klasy III F zajął II miejsce w  konkursie dotyczącym wydarzeń w Polsce sprzed 40 lat. 
      Finalistami i laureatami konkurs zostali również Szymański Kacper z klasy IIIS oraz Gutowski Paweł z klasy II F.
      W finale konkursu adresowanego do szkół średnich brało udział kilkunastu uczniów -  komisja konkursowa postanowiła nagrodzić pięcioro z nich.  
      Pierwsze miejsce zajęła Urszula Filipkowska - uczennica klasy o profilu społeczno-prawniczym w I LO w Łomży, drugie Damian Patalan z "Mechaniaka", a trzecie Kacper Zaczek z I LO.
      Nagrody wręczali wraz z Krzysztofem Sychowiczem także m.in. wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który był swego czasu przewodniczącym łomżyńskiego oddziału "Solidarności", starosta łomżyński Lech Szabłowski i przewodniczący sekcji oświaty NSZZ Solidarność Oddziału Mazowsze Andrzej Piegutkowski.
      Gratulujemy uczniom i zachęcamy do poszerzania wiedzy także poza zajęciami w szkole.

      https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/209153
      https://4lomza.pl/index.php?wiad=61414
      https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/lomza/lomza-mlodziez-poznaje-solidarnosc.html

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie