• Lektury szkolne

   • Lektura obowiązkowa

    ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY

    1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
    2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
    3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
    4) Sofokles, Antygona;
    5) Horacy – wybrane utwory;
    6) Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
    7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
    8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
    9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
    10) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
    11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
    12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
    13) wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
    14) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
    15) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
    16) Molier, Skąpiec;
    17) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
    18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
    19) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
    20) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
    21) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
    22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
    23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
    24) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
    25) Henryk Sienkiewicz, Potop;
    26) Adam Asnyk, wybór wierszy;
    27) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
    28) wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
    29) Stanisław Wyspiański, Wesele;
    30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
    31) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
    32) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
    33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
    34) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
    35) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
    36) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
    37) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
    38) Albert Camus, Dżuma;
    39) George Orwell, Rok 1984;
    40) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
    41) Sławomir Mrożek, Tango;
    42) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
    43) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
    44) Antoni Libera, Madame;
    45) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
    46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
    47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
    48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;
    49) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.    

    1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
    2) Platon, Państwo (fragmenty);
    3) Arystofanes, Chmury;
    4) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
    5) Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
    6) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
    7) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
    8) François Villon, Wielki testament (fragmenty);
    9) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
    10) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
    11) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
    12) Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
    13) William Szekspir, Hamlet;
    14) wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
    15) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
    16) Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
    17) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
    18) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
    19) Franz Kafka, Proces (fragmenty);
    20) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
    21) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
    22) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
    23) Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
    24) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
    25) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
    26) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
    27) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
    28) wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.
     

     

    Lektura uzupełniająca

    W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

    ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY

    Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

    1) Sofokles, Król Edyp;
    2) Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
    3) Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
    4) Giovanni Boccaccio, Sokół;
    5) Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
    6) Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
    7) Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
    8) Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
    9) Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
    10) Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
    11) Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
    12) Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
    13) Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
    14) Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
    15) Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
    16) Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
    17) Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
    18) George Byron, Giaur (fragmenty);
    19) Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
    20) Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
    21) Maria Konopnicka, wybór wierszy;
    22) Stefan Żeromski, Echa leśne;
    23) Zofia Nałkowska, Granica;
    24) Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
    25) Joseph Conrad, Lord Jim;
    26) Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
    27) Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
    28) Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
    29) Jan Józef Szczepański, Święty;
    30) Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
    31) Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
    32) Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
    33) Stanisław Lem, Wizja lokalna;
    34) Samuel Beckett, Czekając na Godota;
    35) Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
    36) Eugène Ionesco, Lekcja
    lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

    1) Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
    2) Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
    3) Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
    4) Wolter, Kandyd (fragmenty);
    5) Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
    6) wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
    7) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
    8) Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
    9) Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
    10) Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
    11) Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
    12) Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
    13) Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
    14) Julian Stryjkowski, Austeria;
    15) Umberto Eco, Imię róży;
    16) wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
    17) wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
    18) wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku
    lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.
     

     

    Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

    1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
    2) Amadeusz, reż. Miloš Forman;
    3) Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
    4) Dziady, reż. Konrad Swinarski;
    5) Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
    6) Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
    7) Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
    8) Kordian, reż. Jerzy Englert;
    9) Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
    10) Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
    11) Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
    12) Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
    13) Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
    14) Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
    15) Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
    16) Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
    17) Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
    18) Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
    19) Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
    20) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
    21) Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

     

    Teksty polecane do samokształcenia:

    1) Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
    2) Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
    3) Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
    4) Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
    5) Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
    6) Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
    7) Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
    8) Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
    9) Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
    10) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
    11) Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
    12) Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
    13) Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
    14) Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
    15)  Ewelina   Nurczyńska-Fidelska,   Barbara   Parniewska,   Ewa   Popiel-Popiołek,   Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
    16) Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
    17) Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
    18)  Praktyczna  stylistyka  nie  tylko  dla  polonistów,  red.  Edyta  Bańkowska  i  Agnieszka Mikołajczuk;
    19) Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
    20) Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
    21) Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
    22) Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
    23) Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
    24) Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
    25) Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
    26) Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

    Zalecane dzieła teatralne i filmowe:
    1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
    2) Amadeusz, reż. Miloš Forman;
    3) Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
    4) Dziady, reż. Konrad Swinarski;
    5) Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
    6) Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
    7) Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
    8) Kordian, reż. Jerzy Englert;
    9) Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
    10) Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
    11) Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
    12) Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
    13) Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
    14) Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
    15) Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
    16) Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
    17) Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
    18) Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
    19) Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
    20) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
    21) Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

    Teksty polecane do samokształcenia:
    1) Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
    2) Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
    3) Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
    4) Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
    5) Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
    6) Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
    7) Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
    8) Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
    9) Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
    10) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
    11) Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
    12) Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
    13) Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
    14) Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
    15)  Ewelina   Nurczyńska-Fidelska,   Barbara   Parniewska,   Ewa   Popiel-Popiołek,   Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
    16) Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
    17) Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
    18)  Praktyczna  stylistyka  nie  tylko  dla  polonistów,  red.  Edyta  Bańkowska  i  Agnieszka Mikołajczuk;
    19) Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
    20) Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
    21) Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
    22) Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
    23) Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
    24) Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
    25) Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
    26) Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Zakończenie roku 2017/2018
  • Dzień czytania w Mechaniaku
  • Zakończenie klas 4
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Koła zainteresowań