• UWAGA
     • UWAGA

     • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. godz. 16.30

     • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

     • W dniu dzisiejszym uczniowie Mechaniaka po raz kolejny zmierzyli się z zadaniami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Do zmagań przystąpiło 8 uczniów technikum elektrycznego z klas trzecich i czwartych.

      Trzymamy kciuki.

     • Konkurs Wiedzy o Patronie rozstrzygnięty

     • W dniu 31 października odbył się drugi etap konkursu wiedzy historycznej.

      Specjalnie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, uczniowie odpowiedzieli na 100 pytań związanych nie tylko z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, ale również z Ojcami Niepodległości: Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosem i Wojciechem Korfantym.

      Po raz ostatni, niestety i po raz kolejny zwyciężył tegoroczny maturzysta Jakub Tyborowski z klasy IV M, drugie miejsce zajęli exequo Michał Nowacki klasa I F oraz Paweł Kryś klasa II E, trzecie miejsce Alan Darmetko klasa III M.

      Gratulacje dla Najlepszych i nie tylko, ponieważ w konkursie wzięło udział szesnastu uczniów. Zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy historycznej także poza zajęciami w szkole.

      Podziękowania dla nauczycieli za wyrozumiałość w trakcie dwóch etapów konkursu, a szczególne podziękowania za pomoc należą się klasie IV M.

      Konkurs przygotował i przeprowadził Kamil Parol

      W dniu 31 października odbył się drugi etap konkursu wiedzy historycznej.

      Specjalnie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, uczniowie odpowiedzieli na 100 pytań związanych nie tylko z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, ale również z Ojcami Niepodległości: Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosem i Wojciechem Korfantym.

      Po raz ostatni, niestety i po raz kolejny zwyciężył tegoroczny maturzysta Jakub Tyborowski z klasy IV M, drugie miejsce zajęli exequo Michał Nowacki klasa I F oraz Paweł Kryś klasa II E, trzecie miejsce Alan Darmetko klasa III M.

      Gratulacje dla Najlepszych i nie tylko, ponieważ w konkursie wzięło udział szesnastu uczniów. Zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy historycznej także poza zajęciami w szkole.

      Podziękowania dla nauczycieli za wyrozumiałość w trakcie dwóch etapów konkursu, a szczególne podziękowania za pomoc należą się klasie IV M.

      Konkurs przygotował i przeprowadził Kamil Parol

     • Odwiedziny i sprzątanie grobów

     • 30.10.2018r uczniowie klasy 3M wraz z nauczycielem Panem Markiem Sobocińskim odwiedzili groby byłych nauczycieli i pracowników ZSMIO nr 5 spoczywających na cmentarzach przy ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej. Podtrzymując coroczną tradycję, zapaliliśmy znicze i chwilą zadumy oddaliśmy naszym byłym Nauczycielom należny hołd.  Ponadto zadbaliśmy o grób Pułkownika Jerzego Sawy-Sawickiego, Leona Kaliwody  oraz odwiedziliśmy miejsce pamięci poświęcone Bojownikom o wolność Ojczyzny przy Szosie Zambrowskiej.

      Poniżej obszerna relacja fotograficzna  z wydarzenia.

     • Konkurs wiedzy o Łomży

     • 26 października odbył się I etap konkursu historycznego "600-lecie Łomży".

      W konkursie udział wzięło 26 sześciu uczniów klas I-III.

      Uczniowie rozwiązywali test na tabletach, a po każdym pytaniu mogli sprawdzić swoje miejsce w rankingu.

      Najlepszymi znawcami historii naszego miasta okazali się:

      Bartosz Niedbała kl. I M,Sebastian Włostowski kla. III M , Kacper Gawrych kl. III E, Paweł Kryś II E oraz Adrian Pawłowski kl. I E.

      Nagrody w konkursie, Monografia Łomży, ufundował Ratusz  natomiast konkurs przeprowadziła firma zewnętrzna.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy historycznej także poza zajęciami w szkole.

    • Konkurs wiedzy o Patronie.
     • Konkurs wiedzy o Patronie.

     • W dniu 3 października odbył się pierwszy etap konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim.

      W teście wiedzy wzięło udział 25 uczniów z klas I-IV, a do następnego etapu zakwalifikowali się następujący jego uczestnicy:

      1. TYBOROWSKI JAKUB 4M
      2. KAMIŃSKI PATRYK IV GT
      3. DARMETKO ALAN 3M
      4. KRYŚ PAWEŁ II E
      5. JASTRZĘBSKI MIKOŁAJ II F
      6. WŁOSTOWSKI SEBASTIAN 3M
      7. KRUSZEWSKI TOMASZ II E
      8. SAKOWSKI JAKUB II T
      9. KONOPKA PIOTR I F
      10. MROCZKOWSKI MATEUSZ II E
      11. KAMIŃSKI DAMIAN  I S
      12. KOSSAKOWSKI MIKOŁAJ II GT
      13. BAGIŃSKI ADRIAN II G
      14. GĄSIEWSKI ARKADIUSZ I F
      15. NIECIKOWSKI KRYSTIAN I S
      16. NOWACKI MICHAŁ I F
      17. NIEDBAŁA BARTOSZ  I M
      18. GRONOSTAJSKI MATEUSZ I GT

       

      Drugi etap konkursu odbędzie się 31 października na 4 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej.

      Informacje na temat wyników, kolejnego etapu, a także wszelkie wątpliwości w tej kwestii można uzyskać w Sali 236.

      Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii.

       

    • Uczniowie ZSMiO w firmie MPEC
     • Uczniowie ZSMiO w firmie MPEC

     • W dniu 5.10.2018 z inicjatywy nauczycieli przedmiotów zawodowych, Andrzeja Makowskiego i Leszka Borkowicza, odbyły się zajęcia wyjazdowe na terenie firmy MPEC w Łomży, w których uczestniczyły klasy 3E i 4E.

      Tematyka zajęć:

      • Podstawowe zasady i postępowanie związane z przestrzeganiem warunków BHP i p.poż. na terenie ciepłowni.
      • Informacje o paliwie stosowanym w ciepłowni, systemie podawania do kotłów, procesie spalania i sposobach zagospodarowania odpadów paleniskowych.
      • Nośnik ciepła – jakość wody na cele grzewcze, eksploatacja stacji uzdatniania wody.
      • Kontrola laboratoryjna – zakres analiz, sprzęt do analiz i pokaz pracy wybranego urządzenia.
      • System zarządzania, monitorowania i  kontroli procesami technologicznymi  w  ciepłowni.
      • Maszyny i urządzenia elektryczne - parametry i eksploatacja.

      Podczas tych zajęć uczniowie naszej szkoły byli oprowadzani przez kadrę techniczną firmy MPEC.

      Zainteresowanych tematem zapraszamy na strony:

      https://www.youtube.com/watch?v=KtwrhBNiJ3Y

      https://www.youtube.com/watch?v=5c2TA_fDyOQ

      http://mpec.lom.pl

     • Przedstawiciele Mechaniaka w Młodzieżowej Radzie Miasta.

     • Patryk Berliński, Weronika Tadaj odebrali nominacje na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Łomży. Trzeci z młodych radnych Karol Stasiak odbierze nominację po powrocie z praktyk zagranicznych.

      Gratulujemy.

     • Uwaga konkurs!

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji fotograficznego konkursu  "Patriotyczne inspiracje 2018".

      O konkursie:

      1. Uczestnik  przygotowuje 1-3 fotografie spełniające wymogi formalne konkursu (również w wersji elektronicznej).

      2. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym (formatu minimum 18x24).

      3. Do każdej fotografii należy dołączyć kartę informacyjną.

      4. Fotorafie należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 31.10.2018 roku.

      Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu oraz w bibliotece szkolnej.

      Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy pokonkursowej nastąpi w Święto Szkoły dnia 9 listopada 2018 roku.

    • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!
     • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!

     • Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie:

      • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
      • zapewnia emocjonalny rozwój,
      • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
      • uczy myślenia, poprawia koncentrację;
      • wzmacnia poczucie własnej wartości,
      • poszerza wiedzę ogólną,
      • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
      • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
      • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
      • chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
      • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

       

      Serdecznie zapraszamy wychowawców, nauczycieli przedmiotów, a przede wszystkim uczniów do udziału w akcji głośnego czytania w naszej szkole.

      Proponujemy, aby 1 października 2018 roku  (poniedziałek) 3 lekcję rozpocząć od głośnego czytania fragmentu " Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego (przewidzianego na ok. 10 min.). Proponowane fragmenty tekstów są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim.

     • Wycieczka do MPWiK

     • W dniu 12.09.2018r. uczniowie IV klasy Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska w ramach łączenia teorii z praktyką zwiedzali obiekty oczyszczalni ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Łomży.  Młodzież ZSMiO w Łomży od lat czerpie wiedzę oraz umiejętności od praktyków, uczestnicząc w wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Celem wycieczki było utrwalenie wiadomości nabytych na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz pokazanie praktycznego zastosowania specjalistycznych urządzeń. Zakład realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża i gmin Piątnica oraz Łomża. Na oczyszczalni stosuje się następujące procesy technologiczne oczyszczania ścieków;

      • mechaniczne usuwanie ze ścieków części stałych, z wykorzystaniem urządzeń; krata rzadka, kraty gęste, pompy, piaskowniki, separator piasku, osadnik wstępny, zbiornik retencyjny wód deszczowych.
      • biologiczne oczyszczanie z wykorzystaniem osadu czynnego do redukcji zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, stacji do napowietrzania ścieków, stacji dozowania preparatu PIX.

      Przeróbka osadów ściekowych polega na ich fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych, zagęszczaniu i odwadnianiu w wirówkach. Odwodniony osad jest następnie spalany. Uzyskany podczas fermentacji biogaz, po odsiarczeniu wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

      Dziękujemy pani Iwonie Domaszewskiej, kierownikowi laboratorium w MPWiK Łomża, za oprowadzenie i omówienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

     • Spotkanie z wychowawcami

     • Spotkanie z wychowawcami w dniu 16.09.2018 r. godz. 9.00

      Technikum nr 5

      Klasy pierwsze

      1E 227

      1F 214

      1I 216

      1M 306

      1S 225

      1TG/P  229

      Klasy drugie

      2E 142

      2F 318

      2I 236

      2M 130

      2S 118

      2GT 237

      Klasy trzecie

      3E 234

      3F 230

      3I 217

      3M 138

      3S 317

      3TP 233

      3TG/TTD 310

      Klasy czwarte

      4E 134

      4F 117

      4I 314

      4M 319

      4S 133

      4GT 136

      4TG/TTD/ TOŚ 201

       

      Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

      1bkd 119

      2bk 143

      2bs 311

       

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

      3zd 315

      3zs 215

     • Dyplomy zawodowe

     • Uczniowie klasy III ZSZ z roku szkolnego 2017/2018 (wych. Jan Rejmer) proszeni są o odbiór dyplomu zawodowego w sekretariacie szkoły.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.00 na placu przed szkołą.

      Uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcą  klasy o godz. 8.45 w salach:

      Kl. I E  (technik elektryk) wych. Dorota Bagińska s.215

      Kl. I F  (technik informatyk) wych. Ewa Dziedzicka – Twardowska s. 214

      Kl. I i  (technik informatyk) wych. Dariusz Śliwecki s. 216

      Kl. I M (technik mechatronik) wych. Irena Cieciórska s. 306

      Kl. I S  (technik pojazdów samochodowych) wych. Artur Nadolny s. 225

      Kl. I TG/P (technik geodeta/ technik mechatronik) wych. Iwona Zakrzewska s. 229

      Kl. I BKD (kierowca mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych) wych. Robert Karwowski s. 119

      Pozostali uczniowie spotykają się z wychowawcami po rozpoczęciu roku szkolnego:

       

      Klasy drugie

      2E 142

      2F 318

      2I 308

      2M 130

      2S 118

      2GT 237

       

      Klasy trzecie

      3E 234

      3F 230

      3I 217

      3M 138

      3S 317

      3TP 233

      3TG/TTD 310

       

      Klasy czwarte

      4E 134

      4F 117

      4I 314

      4M 319

      4S 133

      4GT 136

      4TG/ /TTD/ TOŚ 201

       

      Branżow Szkoła I stopnia

      2bk 143

      2bs 311

       

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

      3zd 315

      3zs 227

       

     • Egzaminy poprawkowe

     • Egzaminy poprawkowe:

      • 27 sierpnia 2018 r. - przedmioty zawodowe, pracownie
      • 28 sierpnia 2018 r. - język polski, język angielski, fizyka, matematyka kl. 3 S, 1 bk, 1 bs, 2 zd, 2 zs
      • 29 sierpnia 2018 r. - matematyka – pozostałe klasy

      Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 8.00

     • 1 sierpnia - akcji BohaterON czyli napisz do powstańca

     • 1 sierpnia rozpocznie się trzecia edycja akcji BohaterON, której organizatorzy zachęcają do wysyłania kartek pocztowych do powstańców warszawskich. W minionych latach do uczestników walk o stolicę wysłano ponad 215 tysięcy pocztówek.

      BohaterON to kampania, dzięki której każdy może oddać indywidualny hołd tym, którzy walczyli o nasza wspólną wolność - powstańcom warszawskim. W minionych latach do uczestników walk o stolicę wysłano ok. 215 tys. kartek i listów.

      Kartkę można wysłać przez internet za pośrednictwem strony www.bohateron.pl - zostanie ona wydrukowana i przekazana adresatowi. Bezpłatne kartki można odebrać także m.in. w wybranych placówkach Poczty Polskiej, Lotto, w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej oraz w samolotach LOT. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października – dnia, w którym przed 74 laty zakończyło się Powstanie Warszawskie. 

      W naszej szkole udało się zorganizować akcję już w czerwcu tak by w trakcie wakacji jej nie przegapić.

      Uczniowie klas I i II pisali kartki na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.

     • Uczniowie klas I

     • Prosimy o wpłatę na strój gimnastyczny do 25 lipca 2018 oraz o  jak najszybsze uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy.

     • Uwaga!!! Uczniowie klas pierwszych

     • Uczniowie klas pierwszych w r. szk. 2018/2019 prosimy o wpłatę 69 zł na strój sportowy, obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego przez cały okres nauki oraz podanie rozmiaru: S, M, L, XL, XXL w sekretariacie szkoły od  dnia 11 lipca 2018 r.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018
  • Dzień czytania w Mechaniaku
  • Zakończenie klas 4
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Koła zainteresowań