• Uwaga konkurs!

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji fotograficznego konkursu  "Patriotyczne inspiracje 2018".

      O konkursie:

      1. Uczestnik  przygotowuje 1-3 fotografie spełniające wymogi formalne konkursu (również w wersji elektronicznej).

      2. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym (formatu minimum 18x24).

      3. Do każdej fotografii należy dołączyć kartę informacyjną.

      4. Fotorafie należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 31.10.2018 roku.

      Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu oraz w bibliotece szkolnej.

      Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy pokonkursowej nastąpi w Święto Szkoły dnia 9 listopada 2018 roku.

    • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!
     • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!

     • Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie:

      • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
      • zapewnia emocjonalny rozwój,
      • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
      • uczy myślenia, poprawia koncentrację;
      • wzmacnia poczucie własnej wartości,
      • poszerza wiedzę ogólną,
      • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
      • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
      • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
      • chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
      • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

       

      Serdecznie zapraszamy wychowawców, nauczycieli przedmiotów, a przede wszystkim uczniów do udziału w akcji głośnego czytania w naszej szkole.

      Proponujemy, aby 1 października 2018 roku  (poniedziałek) 3 lekcję rozpocząć od głośnego czytania fragmentu " Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego (przewidzianego na ok. 10 min.). Proponowane fragmenty tekstów są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim.

     • Wycieczka do MPWiK

     • W dniu 12.09.2018r. uczniowie IV klasy Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska w ramach łączenia teorii z praktyką zwiedzali obiekty oczyszczalni ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Łomży.  Młodzież ZSMiO w Łomży od lat czerpie wiedzę oraz umiejętności od praktyków, uczestnicząc w wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Celem wycieczki było utrwalenie wiadomości nabytych na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz pokazanie praktycznego zastosowania specjalistycznych urządzeń. Zakład realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża i gmin Piątnica oraz Łomża. Na oczyszczalni stosuje się następujące procesy technologiczne oczyszczania ścieków;

      • mechaniczne usuwanie ze ścieków części stałych, z wykorzystaniem urządzeń; krata rzadka, kraty gęste, pompy, piaskowniki, separator piasku, osadnik wstępny, zbiornik retencyjny wód deszczowych.
      • biologiczne oczyszczanie z wykorzystaniem osadu czynnego do redukcji zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, stacji do napowietrzania ścieków, stacji dozowania preparatu PIX.

      Przeróbka osadów ściekowych polega na ich fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych, zagęszczaniu i odwadnianiu w wirówkach. Odwodniony osad jest następnie spalany. Uzyskany podczas fermentacji biogaz, po odsiarczeniu wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

      Dziękujemy pani Iwonie Domaszewskiej, kierownikowi laboratorium w MPWiK Łomża, za oprowadzenie i omówienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

     • Spotkanie z wychowawcami

     • Spotkanie z wychowawcami w dniu 16.09.2018 r. godz. 9.00

      Technikum nr 5

      Klasy pierwsze

      1E 227

      1F 214

      1I 216

      1M 306

      1S 225

      1TG/P  229

      Klasy drugie

      2E 142

      2F 318

      2I 236

      2M 130

      2S 118

      2GT 237

      Klasy trzecie

      3E 234

      3F 230

      3I 217

      3M 138

      3S 317

      3TP 233

      3TG/TTD 310

      Klasy czwarte

      4E 134

      4F 117

      4I 314

      4M 319

      4S 133

      4GT 136

      4TG/TTD/ TOŚ 201

       

      Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

      1bkd 119

      2bk 143

      2bs 311

       

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

      3zd 315

      3zs 215

     • Dyplomy zawodowe

     • Uczniowie klasy III ZSZ z roku szkolnego 2017/2018 (wych. Jan Rejmer) proszeni są o odbiór dyplomu zawodowego w sekretariacie szkoły.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.00 na placu przed szkołą.

      Uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcą  klasy o godz. 8.45 w salach:

      Kl. I E  (technik elektryk) wych. Dorota Bagińska s.215

      Kl. I F  (technik informatyk) wych. Ewa Dziedzicka – Twardowska s. 214

      Kl. I i  (technik informatyk) wych. Dariusz Śliwecki s. 216

      Kl. I M (technik mechatronik) wych. Irena Cieciórska s. 306

      Kl. I S  (technik pojazdów samochodowych) wych. Artur Nadolny s. 225

      Kl. I TG/P (technik geodeta/ technik mechatronik) wych. Iwona Zakrzewska s. 229

      Kl. I BKD (kierowca mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych) wych. Robert Karwowski s. 119

      Pozostali uczniowie spotykają się z wychowawcami po rozpoczęciu roku szkolnego:

       

      Klasy drugie

      2E 142

      2F 318

      2I 308

      2M 130

      2S 118

      2GT 237

       

      Klasy trzecie

      3E 234

      3F 230

      3I 217

      3M 138

      3S 317

      3TP 233

      3TG/TTD 310

       

      Klasy czwarte

      4E 134

      4F 117

      4I 314

      4M 319

      4S 133

      4GT 136

      4TG/ /TTD/ TOŚ 201

       

      Branżow Szkoła I stopnia

      2bk 143

      2bs 311

       

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

      3zd 315

      3zs 227

       

     • Egzaminy poprawkowe

     • Egzaminy poprawkowe:

      • 27 sierpnia 2018 r. - przedmioty zawodowe, pracownie
      • 28 sierpnia 2018 r. - język polski, język angielski, fizyka, matematyka kl. 3 S, 1 bk, 1 bs, 2 zd, 2 zs
      • 29 sierpnia 2018 r. - matematyka – pozostałe klasy

      Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 8.00

     • 1 sierpnia - akcji BohaterON czyli napisz do powstańca

     • 1 sierpnia rozpocznie się trzecia edycja akcji BohaterON, której organizatorzy zachęcają do wysyłania kartek pocztowych do powstańców warszawskich. W minionych latach do uczestników walk o stolicę wysłano ponad 215 tysięcy pocztówek.

      BohaterON to kampania, dzięki której każdy może oddać indywidualny hołd tym, którzy walczyli o nasza wspólną wolność - powstańcom warszawskim. W minionych latach do uczestników walk o stolicę wysłano ok. 215 tys. kartek i listów.

      Kartkę można wysłać przez internet za pośrednictwem strony www.bohateron.pl - zostanie ona wydrukowana i przekazana adresatowi. Bezpłatne kartki można odebrać także m.in. w wybranych placówkach Poczty Polskiej, Lotto, w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej oraz w samolotach LOT. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października – dnia, w którym przed 74 laty zakończyło się Powstanie Warszawskie. 

      W naszej szkole udało się zorganizować akcję już w czerwcu tak by w trakcie wakacji jej nie przegapić.

      Uczniowie klas I i II pisali kartki na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.

     • Uczniowie klas I

     • Prosimy o wpłatę na strój gimnastyczny do 25 lipca 2018 oraz o  jak najszybsze uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy.

     • Uwaga!!! Uczniowie klas pierwszych

     • Uczniowie klas pierwszych w r. szk. 2018/2019 prosimy o wpłatę 69 zł na strój sportowy, obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego przez cały okres nauki oraz podanie rozmiaru: S, M, L, XL, XXL w sekretariacie szkoły od  dnia 11 lipca 2018 r.

     • 600-lecie nadania praw miejskich Łomży

     • 15 VI 2018 roku uczestniczyliśmy w miejskich obchodach 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.

      W szkole zaroiło się od rycerzy, dam dworu, mieszczan, mieszczek i ... katów. Nasz szkolny, kolorowy korowód wyruszył powitać książęcą parę ok. godz. 14.00, aby dołączyć do tłumów podążających na Stary Rynek. Na czele naszego pochodu dumnie kroczył rycerz - Paweł Pawłowski, po jego obu stronach asystowali rycerze, niosąc powiewające na wietrze proporce w kolorach Łomży. Damy i mieszczki w towarzystwie mnichów, mieszczan i rycerzy dumnie reprezentowały płeć piękną. Barwny korowód zamykali ubrani na czarno kaci.  Na  Starym Rynku przenieśliśmy się do 1418 roku uczestnicząc w inscenizacji nadania praw miejskich. Mogliśmy podziwiać obozowisko rycerskie i liczne stoiska: cieśli, szewców, szczytników, rymarzy, garncarzy. Plac rozbrzmiewał śpiewem chóru, odbył się sąd książęcy nad kozą, rycerze skrzyżowali miecze i obejrzeliśmy pokazy walk.

      Na Starym Mieście ożył duch przeszłości. Gwar, kolorowe stroje, muzyka wyczarowały atmosferę średniowiecznego miasteczka, w którą wtopiliśmy się w pełni. 

      Serdeczne podziękowania składamy uczniom, którzy reprezentowali Mechaniak w korowodzie historycznym, pani Beacie Borawskiej, koordynującej przygotowania oraz opiekunom młodzieży: pani Jolancie Czaplickiej, Annie Przesław, Małgorzacie Arszułowicz. 

      Przez cały czas towarzyszył nam z aparatem fotograficznym Krystian Wysocki, którego galerię fotografii można podziwiać poniżej.

     • Wybory

     • W miniony piątek  8 czerwca w naszej szkole odbyły się podwójne wybory.

      Pierwsze do Młodzieżowej Rady Miejskiej, drugie zaś do Samorządu Uczniowskiego.

      Frekwencja w wyborach wyniosła 58%, co akurat jest odzwierciedleniem wszelakich wyborów w naszym kraju.

      Najwyższą liczbę głosów w wyborach do SU i MRM uzyskali (wg klejności):

      Patryk Berliński z klasy II E oraz Weronika Tadaj z klasy I F.

      Do Młodzieżowej Rady prócz Patryka i Weroniki dostał się Stasik Karol z klasy II i.

      Gratulujemy wygranej i życzymy owocnej pracy.

       

      Wybory przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy III E: Serafiński Patryk i Mateusz Bikowski oraz Konrad Cwalina, Krystian Czarnecki i Adrian Gietek z klasy I i.

      Opiekunami uczniów są: Rafał Marcin Bućkowski oraz Kamil Parol

    • Akcja promująca czytelnictwo "Jak nie czytam, jak czytam"
     • Akcja promująca czytelnictwo "Jak nie czytam, jak czytam"

     • 8 czerwca 2018 r.o godzinie 10.00  rozpocznie się ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo "Jak nie czytam, jak czytam". Wszystkich nauczycieli i uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Spotkanie rozpocznie p.Dyrektor Ewa Fronc-Romaniuk. Następnie będziemy czytać przyniesione ze sobą książki oraz fragmenty legendy łomżyńskiej: "O jeleniu, który wskoczył do łomżyńskiego herbu".

      Zapraszamy nauczycieli i uczniów do zejścia przed budynek szkoły w dniu 8 czerwca o godzinie 9.50.      

      Nauczyciele bibliotekarze

       

     • Praktyki informatyków i teleinformatyków w Grecji

     • 4 maja 2018 roku rozpoczęliśmy wspaniały pobyt w Grecji, który jest dla nas nie tylko praktyką zawodową, ale również świetną zabawą i czasem integracji oraz poznawania nowej, jakże odmiennej kultury. Grecja przywitała nas nie zbyt przyjazną pogodą, ale mimo wszystko spodobał nam się region Macedonii, w którym znajduje się hotel San Pantaleimon. Piękne widoki zrekompensowały nam długą  podróż autokarem. Już pierwszego dnia po przyjeździe, mieliśmy spotkanie organizacyjne oraz w zakresie BHP i organizacji stanowiska pracy.

      Spędziliśmy ciekawy i bogaty pod względem kulturowym weekend. W sobotę wybraliśmy się do zespołu klasztorno-skalnego Meteory. Wycieczce tej towarzyszyły piękne widoki i duża dawka wiedzy o samej Grecji, jej historii i kulturze. Zanim wjechaliśmy do klasztoru, odwiedziliśmy pracownię ikon prawosławnych, które niekiedy pisze się nawet 3 miesiące!

      W niedzielę natomiast popłynęliśmy w rejs na wyspę Skiatos, na pokładzie statku Capitan Costas. W podróży towarzyszyły nam delfiny i mewy, przyciągnięte przez dźwięki polskiej muzyki, dominującej na statku tego dnia. Po 2 godzinnym rejsie dopłynęliśmy do archipelagu Sporad Północny, zjedliśmy obiad i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. To zdecydowanie jedna z najfajniejszych wycieczek, jakie Grecja może oferować. W środę natomiast wybraliśmy się do malowniczej miejscowości ulokowanej na zboczach Olimpu – Stary Pantalejmon, która ugościła nas pięknymi widokami na Riwierę Olimpijską i degustacją miodu z kasztanów, który okazał się bardzo smaczny.

      W ramach praktyki zawodowej wykonywaliśmy różne zadania w zespołach. Część z nas naprawiała laptopy, które wymagały ponownej konfiguracji, inni tworzyli sieci komputerowe, zarabiając przewody i podłączając je do patch panelu. Jeszcze inna grupa projektowała stronę internetową. Mieliśmy pełne ręce roboty, również w dniach kolejnych, podczas których zmienialiśmy stanowiska pracy, wykonując coraz to nowe zadania. Dzięki wsparciu naszego greckiego mentora, wszystkie obowiązki udało nam się sprawnie wykonać.

      Aktywnie spędzamy czas wolny. Niektórzy pływają w basenie, inni w morzu. Gramy w koszykówkę na boisku nieopodal hotelu, piłkę nożną, piłką siatkową na plaży.

      A już w najbliższy weekend czeka nas kolejna atrakcja, wyjazd do Aten, który mimo dalekiej drogi do pokonania, będzie na pewno niezapomnianym przeżyciem.

     • „Nadzieja zawieść nie może…”

     • Dnia 12 maja 2018 roku wolontariusze Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży kolejny już raz włączyli się w akcję „Pola Nadziei” organizowaną  przez Fundację „Pomóż Im”, prowadzącą  Domowe Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.

       

      Tegorocznym mottem kampanii były słowa zawarte w Liście do Rzymian „Nadzieja zawieść nie może…”. Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei , tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitają – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Celem kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa  na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Edukacji Narodowej 2020
  • Jasełka szkolne
  • Podsumowanie Dnia Życzliwości
  • 11 Listopada – obchody Święta Niepodległości
  • Pielgrzymka klas maturalnych
  • Dzień Edukacji Narodowej 2019
  • Dzień Otwarty Mechaniaka 2019
  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018