• Do kogo należy rok 2022?
     • Do kogo należy rok 2022?

     • Sejm podjął uchwałę na mocy, której rok 2022 został ustanowiony

      Rokiem Polskiego Romantyzmu.

      Wcześniej na patronów roku 2022 zostali wybrani:

      Ignacy Łukasiewicz,

      Józef Mackiewicz, 

      Maria Grzegorzewska,

      Maria Konopnicka,

      Wanda Rutkiewicz i

      Józef Rufin Wybicki.

      ROK MARII KONOPNICKIEJ

      23 maja – 180. rocznica urodzin

       

      Sejm uhonorował jedną z najwybitniejszych pisarek, doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną". Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze. W 1926 roku władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały „Rotę” jako hymn narodowy.

       

      ROK JÓZEFA RUFINA WYBICKIEGO

      10 marca – 200. rocznica śmierci, 29 września – 275. rocznica urodzin, 225. rocznica powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

       

      Autor „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. Józef Wybicki był wielokrotnie posłem na sejm i brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja. Uczestniczył w tajnych przygotowaniach do Insurekcji Kościuszkowskiej. Później, w Paryżu, zabiegał o utworzenie wojska polskiego u boku Francji.

       

      ROK  MARII  GRZEGORZEWSKIEJ

      100. rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

       

      Maria Grzegorzewska to jedna z najwybitniejszych polskich pedagożek, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Mottem swojego życia uczyniła stwierdzenie: ,,Nie ma kaleki – jest człowiek”. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego.

       

      ROK WANDY RUTKIEWICZ

      12 maja – 30. rocznica śmierci

       

      Jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. 16 października 1978 roku zdobyła Mount Everest - jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie. Była także pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Zaginęła 12 maja 1992 roku w drodze na Kanczendzongę. Nie odnaleziono jej ciała.

       

      ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

      8 marca – 200. rocznica urodzin

       

      Twórca światowego przemysłu naftowego. Należy do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój Polski i całego świata. Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii.

       

      ROK JÓZEFA MACKIEWICZA

      1 kwietnia – 120. rocznica urodzin

       

      Jeden z największych w dziejach pisarzy polskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie odbył studia przyrodnicze na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie. Stworzył oryginalny model powieści fabularno-dokumentarnej epicko przedstawiający obraz rzeczywistości. Od 2002 roku przyznawana jest Nagroda Literacka imienia Józefa Mackiewicza. Jego twórczość cieszy się wielkim uznaniem krytyków i badaczy literatury.

       

      ROK POLSKIEGO ROMANTYZMU

      200. rocznica ukazania się zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

      Okazją do uczczenia polskiego romantyzmu w 2022 jest 200. rocznica ukazania się dzieła „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. „Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele. ” – czytamy w tekście uchwały.

     • Interinfo: Christmas Typing Challenge 2

     • Dnia 18 grudnia 2021r. odbył się międzynarodowy konkurs na mistrza szybkiego pisania na klawiaturze „Interinfo: Christmas Typing Challenge 2”.

      Głównym celem konkursu było sprawdzenie umiejętności szybkiego i jednocześnie bezbłędnego pisania prowadzącego w efekcie ćwiczeń do pisania bezwzrokowego. Przedmiotem oceny konkursowej była liczba znaków na 10 minut przy najwyższej bezbłędności.

      Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 1P Igor Gruszfeld, który uplasował się na 14 pozycji. Serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca i liczymy, że za rok uda się dotrzeć do najlepszej 10.

     • MECHANIAK „Zapalił Światło Wolności” – 40. rocznica wybuchu stanu wojennego

     • W poniedziałek wieczorem włączyliśmy  się w akcję „Zapal Światło Wolności”. Znakiem pamięci o ofiarach brutalnej polityki władz PRL będą świece, 13 grudnia o symbolicznej godzinie 19:30. 
      Akcja społeczna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” została zainicjowana kilka lat temu przez IPN. Nawiązuje ona do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy i inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

      Na znak solidarności z represjonowanymi, internowanymi i ich rodzinami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił  papież Jan Paweł II. Do podobnego gestu jedności z Polakami żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego wzywał także prezydent USA Ronald Reagan. Mówił wówczas: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Akcję przeprowadzili uczniowie klasy IV F : Jackowski Patryk, Arkadiusz Cwalina, Wojciech Kaczmarczyk, Piotr Gawek, Łukasz Wnorowski, I S: Konrad Wiski, Artur Babowicz, Michał Modzelewski, klasy I F Kacper Dąbkowski. 
      Organizacją akcji zajęli się nauczyciele Historii i Wiedzy o społeczeństwie

     • Turniej League of Legends

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju e-sportowym League of Legends.

      • Zapisy do 15.12.2021r.
      • Koszt 5 zł od uczestnika (25 zł od drużyny)
      • Losowania grup 17.12.2021r.
      • Mecze się będą odbywać w terminie 27 - 30 grudnia 2021r.

      Więcej informacji znajdziesz w regulaminie turnieju.

     • Konkurs Wiedzy o Patronie rozstrzygnięty!!!

     • W II etapie konkursu udział wzięło dwunastu uczniów.

      Końcowa kwalifikacja:

      1. miejsce BAJKOWSKI DAWID KLASA II BSG
      2. miejsce  GUTOWSKI PAWEŁ  II F
      3. miejsce  POSTÓŁ DOMINIK   I P 

      GRATULUJEMY WYGRANYM ORAZ POZOSAŁYM UCZESTNIKOM I ZACHĘCAMY DO ZDOBYWANIA WIEDZY TAKŻE POZA LEKCJAMI W SZKOLE.

      Organizatorzy: nauczyciele historii

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie