• X Mistrzostwa Młodych Mechaników 2021 w Poznaniu

     • Eliminacje X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników odbyły się online i zgromadziły rekordową liczbę 1640 drużyn z całej Polski.

      Finaliści spotkali się w dniach 22-23 października 2021 r. na targach Poznań Game Arena.

     • WICEMISTRZOWIE MIASTA ŁOMŻA

     • 24 października w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży odbyły się Mistrzostwa Miasta w Drużynowym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali:                            

      • Kapitan drużyny: Karol Zaremba kl 4S
      • Szymon Sierbiński-Włodkowski kl 3S
      • Dawid Sulkowski kl 4E
      • Łukasz Konert kl 1M

      Po wyrównanej rywalizacji w meczu finałowym ulegliśmy drużynie z III Liceum Ogólnokształcącego  wynikiem punktowym 4:3. W ostatnim decydującym pojedynku nasz zawodnik przegrał mecz wynikiem 11:9. Mały niesmak po porażce nie zdekoncentrował tenisistów z Mechaniaka. Podjęli walkę o 2 miejsce z przeciwnikami gospodarzy turnieju, którą ukończyli wygraną.

      Gratulujemy podopiecznym pani instruktor Elżbiecie Mikołajczyk i czekamy na kolejne rozgrywki tenisowe.

    • Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”
     • Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

     •  „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.

      Przyznane przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów zostały wskazane punkty edukacyjne dla trzech grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). 

      W 2021 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej otrzymały następujące szkoły:

      1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży13 920 zł (całkowita wartość zadania 17 400 zł),
      2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży5 000 zł (całkowita wartość zadania 6 380 zł),
      3. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży –  4 260 zł (całkowita wartość zadania 5 325 zł),
      4. Technikum nr 5 w Łomży (w ZSMiO Nr 5) - 4 976 zł (całkowita wartość zadania 6 220 zł),
      5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 (w ZSMiO Nr w Łomży – 3 600 zł całkowita wartość zadania 4 500 zł),
      6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży 15 000 zł (całkowita wartość zadania 25 000 zł).

      Przyznane dofinansowanie łącznie wynosi 46 756 zł.

     • Ratujemy życie Julki!

     • Uczniowie i  nauczyciele Mechaniaka wykazali się wielkim sercem, empatią i chęcią niesienia pomocy. Chętnie i bezinteresownie włączyli się do trwającej akcji charytatywnej i zbiórki środków na ratowanie życia, operację i dalsze leczenie Julii Kierzkowskiej z Jedwabnego.

      7 klas ZSMiO nr 5: 1M, 4E, 3M, 2FP, 1S, 1I oraz 2MT5 zebrało łączną kwotę 1572,03 zł i 1 euro.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc. A czy Ty zrobiłeś już dobry uczynek? Jeśli nie, nie zwlekaj...weź przykład z młodzieży z Mechaniaka i zacznij pomagać już dziś. I pamiętaj:

      "Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas" (Flora Edwards)

     • Uroczystość Święta Edukacji Narodowej

     • „Za to, że biegniemy coraz śmielej po ścieżkach wiedzy,

      ku przyszłości celom, Dziękujemy Wam!”

      13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, poprzez słowa poetów, podziękowali Nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

      Życzenia wszelkiej radości, pomyślności i szczęścia otrzymali wszyscy pracownicy szkoły.

      Apel przygotowali: p. Dorota Kołakowska  i  p. Andrzej Piotrowski.

     • Życzenia od Rady Rodziców

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Administracji życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin.

      Wszystkim życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem.prezydium rady rodziców

     • Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje 2021”

     • I. CELE KONKURSU

      1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez młodego człowieka.
      2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

      3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.

      4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

      5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

       

      II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

      1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Patriotyczne Inspiracje 2021” np.:
      • miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki niepodległość (zabytki, cmentarze, groby, pomniki…),
      • uroczystości, rocznice, obchody o charakterze patriotycznym,
      • inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

      III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

      2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

      3. Konkurs jest otwarty - skierowany do:

      • uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu i miasta Łomża oraz należących do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walk o Niepodległość.

       

      4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 5 XI 2021 r. drogą telefoniczną lub e-mailową.

      5. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej,  w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

      6. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w ZSMiO nr 5 w Łomży.

      7. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.

      IV. PRACE KONKURSOWE

      1. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników (załącznik nr 1a lub 1b).
      2. Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie w formacie minimum 18x24 cm spełniającą wymogi tematyczne konkursu (dostarcza ją również w wersji cyfrowej na podpisanej płycie CD lub przesyła na adres biblioteka.zsmio@gmail.com).
      3. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.
      4. Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną (przykleić na odwrocie- załącznik nr 2).
      5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
      6. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 31.10.2021 r.
      7. Zdjęcia w wersji papierowej (oraz ewentualnie płytę CD) należy przesłać w kopercie, umieszczając na niej następujące informacje:
       imię i nazwisko autora, szkoła, klasa oraz tytuł konkursu „Patriotyczne Inspiracje 2021”.
      8. Fotografie należy składać w bibliotece ZSMiO nr 5 w Łomży, bądź przesłać na adres:
       Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
       ul. Przykoszarowa 22
       18-400 Łomża
       z dopiskiem „Patriotyczne Inspiracje 2021 – konkurs fotograficzny”.

      V.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      1. Oceny fotografii dokona powołane jury.

      2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:

      • zgodność z tematyką konkursu,
      • ekspresja emocji zawartych w obrazie,
      • pomysłowość,
      • oryginalność,
      • estetyka wykonania pracy.

      3. Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

      • uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
      • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

      VI. NAGRODY

      1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w ZSMiO Nr 5 w Łomży.
      2. Jednak ze względu na ograniczenia w związku z sytuacją epidemiczną,  dyplomy i nagrody mogą być przesłane pocztą.
      3. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
       W sytuacji, w której dane prace otrzymają równą ilość punktów, decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
      4. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach:
      • szkoły podstawowe (klasa VIII) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
      • szkoły ponadpodstawowe - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
    • Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej
     • Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej

     • W dniu 13.10.2021r. /środa/ o godzinie 14.30 odbędzie się w szkole uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. W związku z powyższym w tym dniu zajęcia odbywają się wg. następującego harmonogramu:

      Godz. lek. Czas trwania

      1       8.00 - 8.40

      2       8.45 - 9.25

      3       9.30 - 10.10

      4       10.30 - 11.10

      5       11.15 - 11.55

      6       12.00 - 12.40

      7       12.45 - 13.25

      8       13.30 - 14.10

      9       14.15- 14.55

     • BOHATERON 2021 - Projekt edukacyjny w MEchaniaku

     • W ostatnich dniach uczniowie klas 1BS oraz 3 EF wzięli udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole i pokazując  pamięć o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

      Celem akcji jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników walk o Warszawę.

      Uczniowie Mechaniaka po przeprowadzonych lekcjach o Powstaniu Warszawskim stworzyli 24  kartki z życzeniami dla Powstańca.

      Akcję przeprowadzili nauczyciele historii i WOS

     • Uczniowie Mechaniaka na Konsultacjach "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia"

     • We wtorek 5.10 odbyły  się regionalne konsultacje online wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.  Młodzi mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję włączyć się w tworzenie "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia".

      Z naszej szkoły w konsultacjach wzięli udział następujący uczniowie:

      Karolina Książek kl. 4M, Adam Kotowski kl. 4F , Łukasz Wardecki 4F, Łukasz Wnorowski 4F grupa robocza Rynek Pracy, Marek Borkowski  i Michał Chojnowski kl. 4E grupa robocza Zdrowie publiczne,  Łukasz Nowosielski kl 4E grupa robocza Edukacja.

      Konsultacje mają na celu sprawdzenie  pomysłów  Młodych Ludzi  na rozwiązanie najważniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoi nasze Państwo.

     • SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

     • Jutro, tj. 7 X 2021r. , odbędzie się pierwsze z serii  spotkań ze sztuką. Naszym gościem będzie pani Magdalena Mucha- edukator Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Zaprezentuje arcydzieła malarstwa polskiego, dokona analizy najważniejszych dzieł polskich mistrzów.

      Na spotkanie w auli szkolnej zapraszamy następujące klasy wraz z nauczycielami:

      3 godz. lekcyjna- klasa IV F z ks. W. Ołowskim i klasa III S5 TG 5 z p. E. Dziekońską

      4 godz. lekcyjna- klasa IV E z p. B. Cichockim i kl.asa IV TGP z p. I. Zakrzewską.

      Beata Borawska

      Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami - domena publiczna

     • Szkolny konkurs plastyczny z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

     • Rusza kolejna edycja szkolnego konkursu plastycznego o tematyce niepodległościowej. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

      Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną.

      Cele konkursu:

      - pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,

      - pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,

      - możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu.

      Uczestnicy konkursu:  chętni uczniowie ZSMiO  nr 5 w Łomży.

      Przebieg konkursu;

      - każda klasa może zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac,

      - temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,

      - praca powinna być wykonana samodzielnie!

      - format pracy (50 cm x 70 cm)

      - praca powinna być wykonana ołówkiem lub farbami i dostarczona do biblioteki szkolnej do 31 października  2021 roku,

      - każda praca powinna zawierać  informacje o autorze (imię i nazwisko, klasa, nazwisko wychowawcy),

      - prace „będą odbywać kwarantannę” przez 7 dni.

      - wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10  listopada 2021 r.,

      - prace wyeksponowane zostaną na wystawie szkolnej.

      Komisja dokona oceny prac pod względem:

      - oryginalności pomysłu,

      - techniki wykonania,

      - estetyki.

      NAJLEPSZE  PRACE  ZOSTANĄ  NAGRODZONE!

      Ponadto za udział w konkursie uczniowie otrzymają pozytywne punkty

      z zachowania.   ZAPRASZAMY!!!

     • Wycieczka klasy 3i5 oraz 2FP

     • W dniach 30.09-2.10.2021r. uczniowie klas 3I5 oraz 2FP pod opieką pani Małgorzaty Obryckiej-Meja oraz panów: Michała Niedźwieckiego, Andrzeja Bałazego, Bernarda Wróblewskiego i wyjechali z Biurem JC Podróże na wycieczkę do Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwszego dnia około południa przyjechaliśmy do słonecznego Wrocławia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy podziwiając Ostrów Tumski, liczne mosty  i przepiękną panoramę zabytkowego starego miasta. Zatrzymaliśmy się przy Muzeum Archidiecezjalnym, krzywej wieży, bramie kluskowej oraz podziwialiśmy romański kościółek św. Idziego.

      Następnie zwiedziliśmy Katedrę pw. Jana Chrzciciela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i oglądaliśmy Stare Jatki, czyli zakątek artystów wrocławskich. Zwiedzanie zakończyliśmy podziwiając fasady poszczególnych kamieniczek i Ratusz – perełkę wrocławskich zabytków. Na całej trasie mogliśmy podziwiać rozliczne wrocławskie krasnale i na koniec dowiedzieliśmy się jak stały się one symbolem miasta. Po południu przejechaliśmy do gościnnego pensjonatu Orla Skała w Szklarskiej Porębie, gdzie mogliśmy odpocząć po nużącej podróży i zasmakować pysznej kuchni.

      Kolejny dzień rozpoczęliśmy od obfitego śniadania i pełni animuszu przyjechaliśmy do wyciągu krzesełkowego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Wjechaliśmy na Kopę Karpacz i mimo przejmującego wiatru ruszyliśmy na Śnieżkę. Wymagało to sporo wysiłku. Zimno było przejmujące, ale zdobyliśmy szczyt – 1603 m.n.p.m.! Po krótkim podziwianiu Obserwatorium Wysokogórskiego i Kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca  ruszyliśmy w dół. Trasa była o wiele przyjemniejsza niż pod górkę😊. Po wyjściu z kolejki podziwialiśmy zapory, przy których powstały małe wodospady.

      Następnie udaliśmy się do niezwykłego drewnianego kościółka Wang. Przywędrował on do Polski przez Niemcy z Norwegii i powstał jako konstrukcja drewniana bez użycia gwoździ. Potem odpoczęliśmy w Karpaczu i wróciliśmy do Pensjonatu Orla Skała. Niestrudzeni wielbiciele siatkówki stoczyli piękny mecz i zasiedliśmy do przepysznej obiadokolacji.

      Trzeciego dnia musieliśmy wcześniej wstać, aby się spakować, ale śniadanie wynagrodziło wszelkie niedogodności😊 Następnie przejechaliśmy do Zamku Książ mieszczącego się w okolicach Wałbrzycha. Zwiedzanie tego przepięknego obiektu i jego tarasów było prawdziwą przyjemnością. Droga do domu upłynęła nam bardzo szybko, za co chcemy serdecznie podziękować niezwykle utalentowanemu kierowcy i przesympatycznej pilotce.

     • Gość specjalny na Dzień Języków Obcych

     • 27.09.21 w ramach Europejskich Dni Języków Obcych na 3 lekcjach języka niemieckiego prowadzonych przez p. Małgorzatę Obrycką-Meja zawitał gość niemieckojęzyczny - Pani Claudia Jankowska( Muttersprachlerin czyli native speaker języka niemieckiego). W klasie 2FP uczniowie mieli okazję zadać „100 Fragen an Frau Claudia Jankowska” (czyli mówiąc po niemiecku przeprowadzili wywiad na temat prywatnego życia gościa), 3M gr. 2 była zainteresowana maturą i realiami praktyk w Niemczech. Natomiast klasa 1E zadała podstawowe pytania o dane osobowe gościa oraz każdy uczeń napisał pierwszy w życiu list prywatny po niemiecku, którego poprawność skontrolowała życzliwie Pani Claudia. Dziękujemy i zapraszamy częściej!

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Galeria zdjęć

    brak danych