• Zapraszamy do udziału w konkursie

     • Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

      • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
      • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
      • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

      Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r.

      Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są cenne nagrody.

      Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu

      Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli Państwa szkoły.

      Zachęcam do udziału! 

      Załączniki:

      1. Karta zgłoszenia
     • Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele…

     • Sytuacja pandemii, której obecnie doświadczamy jest niewątpliwie bardzo trudna dla nas wszystkich. Nauka zdalna, przymus izolacji, ograniczenie kontaktów z rodziną i rówieśnikami mogą powodować nasze złe samopoczucie, uczucie strachu, napięcia, rozdrażnienia. Z uwagi na powyższe, w trosce o Wasze dobro Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  – 800121212  oraz czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

      Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możecie uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie  https://brpd.gov.pl/sos-czat/, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania wsparcia. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

      Pamiętajcie, że zawsze możecie tez liczyć na pomoc pedagoga/psychologa szkolnegoZachęcamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, email: pedagogzsmio@gmail.com,  tel.  (0-86) 219-87-93

       

      WAŻNE   TELEFONY ANTYDEPRESYJNE

      Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

      tel. 22 594 91 00
      (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)
      koszt połączenia jak na numer stacjonarny
      wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

       

      Telefon zaufania dla osób dorosłych
      w kryzysie emocjonalnym

      tel. 116 123
       (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 116 111
      (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

      ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

      tel. 800 70 2222
      (czynne całodobowo)

      ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania

      tel. 22 484 88 01
       

      Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

      Telefon Zaufania

      tel. (22) 621 35 37

      Telefon Interwencyjny

      tel. 600 070 717
      Dyżury w godzinach 10:00-16:00
      – psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków)
      – prawny: czwartki

      Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

      tel. 0 800 108 108
       (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

      Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

      tel. 22 425 98 48
      (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

       

      POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

      Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

      tel. 800 080 222
      (czynne całodobowo)

       

      Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

      tel. 800 100 100
      (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

      Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski

      telefon zaufania dla nauczycieli

      tel.  0801 800 967
      (poniedziałek, środa, czwartek od 17:00-19:00)

      POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

      tel. 801 140 068
      (poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

       

      POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

       Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

      tel. 800 080 222
      (czynne całodobowo)

      Dziecięcy Telefon Zaufania
      Rzecznika Praw Dziecka

      tel. 800 12 12 12
      (poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 116 111
      (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

      Młodzieżowy Telefon Zaufania

        tel. 19288
      (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

      Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie
      Piątkowe Pogotowie Pontonowe

      tel. 22 635 93 92
      (w piątki od godz. 16.00 do 20.00)

      POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

      Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
      „Niebieska Linia”

      tel. 800 120 002
      telefon pracuje całodobowo

      Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

      tel. 22 668 70 00
      (poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)

      Policyjny Telefon Zaufania
      ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      tel. 800 120 226
      (poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)

      Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

      tel. 800 100 100
      (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

       

      Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy

      tel. 600 070 717
      (codziennie / całodobowo)

      Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

      tel. 800 120 148
      (całodobowo, połączenie bezpłatne)

      Telefon zaufania –  Centrum Praw Kobiet

      22 62 13 537
      (czwartki od 10.00 do 16.00 dyżur prawny)

       

      POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI 

      Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

      tel. 801 889 880
      (Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych)
       Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

      Ogólnopolski Telefon Zaufania
      „Narkotyki – Narkomania”

      tel. 801 199 990
      (codziennie od godz. 16.00-21.00)
      Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

      Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)

      tel. 800 120 289
      (poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)

      Infolinia pogotowia makowego „POWRÓT Z U”

      tel. 801 109 696
      (poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00) 

      Narkomania – pomoc rodzinie infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „POWRÓT Z U”

      tel. 800 120 359
      (poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

     • Sukces Mechaniaka w Konkursie Wiedzy "Solidarność - droga do wolności"

     • Wyniki uczestników Finału z Naszej szkoły przedstawiają się następująco:

      Bajkowski Dawid II BSG - III miejsce 

      Michał Konstanty  IIF, Gutowski Paweł I F, Kryś Paweł IV E, Patalan Damian II F  - wyróżnienie 

      Filip Komorowski 2 F- finalista 

      Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się 10 lutego br. o godz. 12:00 (w samo południe) w siedzibie  CEN, Plac Kościuszki 2. 

      Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom oraz zachęcamy do zdobywania wiedzy także poza lekcjami w szkole.

    • Uwaga maturzyści
     • Uwaga maturzyści

     • Uprzejmie przypominam, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314):

      • w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej;z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;
      • w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

      W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o:

      • przekazanie uczniom/absolwentom informacji o powyższych zmianach;
      • odebranie od uczniów/absolwentów potwierdzenia ich wyborów egzaminacyjnych (tzn., czy muszą oni zdawać egzamin ustny i czy przystępują do egzaminu z przedmiotu dodatkowego);
      • wprowadzenie zaktualizowanych deklaracji do systemu SIOEO.

      Wyjaśniając Państwa wątpliwości dotyczące zmian w deklaracjach, wprowadzonych ww. rozporządzeniem, ustala się, co poniżej:

      1.Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

      Uczeń/absolwent, który spełnia określone w § 11 kzd ww. rozporządzenia warunki i musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (Załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”).
      Do oświadczenia
      uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

      2.   Uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.

      3.   Absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację w terminie do 7 lutego 2021 r.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
   • Logowanie