• Konkurs wiedzy o Patronie.
     • Konkurs wiedzy o Patronie.

     • W dniu 3 października odbył się pierwszy etap konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim.

      W teście wiedzy wzięło udział 25 uczniów z klas I-IV, a do następnego etapu zakwalifikowali się następujący jego uczestnicy:

      1. TYBOROWSKI JAKUB 4M
      2. KAMIŃSKI PATRYK IV GT
      3. DARMETKO ALAN 3M
      4. KRYŚ PAWEŁ II E
      5. JASTRZĘBSKI MIKOŁAJ II F
      6. WŁOSTOWSKI SEBASTIAN 3M
      7. KRUSZEWSKI TOMASZ II E
      8. SAKOWSKI JAKUB II T
      9. KONOPKA PIOTR I F
      10. MROCZKOWSKI MATEUSZ II E
      11. KAMIŃSKI DAMIAN  I S
      12. KOSSAKOWSKI MIKOŁAJ II GT
      13. BAGIŃSKI ADRIAN II G
      14. GĄSIEWSKI ARKADIUSZ I F
      15. NIECIKOWSKI KRYSTIAN I S
      16. NOWACKI MICHAŁ I F
      17. NIEDBAŁA BARTOSZ  I M
      18. GRONOSTAJSKI MATEUSZ I GT

       

      Drugi etap konkursu odbędzie się 31 października na 4 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej.

      Informacje na temat wyników, kolejnego etapu, a także wszelkie wątpliwości w tej kwestii można uzyskać w Sali 236.

      Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii.

       

    • Uczniowie ZSMiO w firmie MPEC
     • Uczniowie ZSMiO w firmie MPEC

     • W dniu 5.10.2018 z inicjatywy nauczycieli przedmiotów zawodowych, Andrzeja Makowskiego i Leszka Borkowicza, odbyły się zajęcia wyjazdowe na terenie firmy MPEC w Łomży, w których uczestniczyły klasy 3E i 4E.

      Tematyka zajęć:

      • Podstawowe zasady i postępowanie związane z przestrzeganiem warunków BHP i p.poż. na terenie ciepłowni.
      • Informacje o paliwie stosowanym w ciepłowni, systemie podawania do kotłów, procesie spalania i sposobach zagospodarowania odpadów paleniskowych.
      • Nośnik ciepła – jakość wody na cele grzewcze, eksploatacja stacji uzdatniania wody.
      • Kontrola laboratoryjna – zakres analiz, sprzęt do analiz i pokaz pracy wybranego urządzenia.
      • System zarządzania, monitorowania i  kontroli procesami technologicznymi  w  ciepłowni.
      • Maszyny i urządzenia elektryczne - parametry i eksploatacja.

      Podczas tych zajęć uczniowie naszej szkoły byli oprowadzani przez kadrę techniczną firmy MPEC.

      Zainteresowanych tematem zapraszamy na strony:

      https://www.youtube.com/watch?v=KtwrhBNiJ3Y

      https://www.youtube.com/watch?v=5c2TA_fDyOQ

      http://mpec.lom.pl

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • sekretariat@zsmio.pl
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • michniedz@gmail.com
    • 718 14 59 880
  • Galeria zdjęć

   • Dzień Edukacji Narodowej
   • Zakończenie roku 2017/2018
   • Dzień czytania w Mechaniaku
   • Zakończenie klas 4
   • Dzień Otwarty Szkoły
   • Koła zainteresowań