• Uwaga konkurs!

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji fotograficznego konkursu  "Patriotyczne inspiracje 2018".

      O konkursie:

      1. Uczestnik  przygotowuje 1-3 fotografie spełniające wymogi formalne konkursu (również w wersji elektronicznej).

      2. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym (formatu minimum 18x24).

      3. Do każdej fotografii należy dołączyć kartę informacyjną.

      4. Fotorafie należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 31.10.2018 roku.

      Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu oraz w bibliotece szkolnej.

      Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy pokonkursowej nastąpi w Święto Szkoły dnia 9 listopada 2018 roku.

    • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!
     • Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole!

     • Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie:

      • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
      • zapewnia emocjonalny rozwój,
      • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
      • uczy myślenia, poprawia koncentrację;
      • wzmacnia poczucie własnej wartości,
      • poszerza wiedzę ogólną,
      • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
      • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
      • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
      • chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
      • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

       

      Serdecznie zapraszamy wychowawców, nauczycieli przedmiotów, a przede wszystkim uczniów do udziału w akcji głośnego czytania w naszej szkole.

      Proponujemy, aby 1 października 2018 roku  (poniedziałek) 3 lekcję rozpocząć od głośnego czytania fragmentu " Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego (przewidzianego na ok. 10 min.). Proponowane fragmenty tekstów są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim.

     • Wycieczka do MPWiK

     • W dniu 12.09.2018r. uczniowie IV klasy Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska w ramach łączenia teorii z praktyką zwiedzali obiekty oczyszczalni ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Łomży.  Młodzież ZSMiO w Łomży od lat czerpie wiedzę oraz umiejętności od praktyków, uczestnicząc w wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Celem wycieczki było utrwalenie wiadomości nabytych na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz pokazanie praktycznego zastosowania specjalistycznych urządzeń. Zakład realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża i gmin Piątnica oraz Łomża. Na oczyszczalni stosuje się następujące procesy technologiczne oczyszczania ścieków;

      • mechaniczne usuwanie ze ścieków części stałych, z wykorzystaniem urządzeń; krata rzadka, kraty gęste, pompy, piaskowniki, separator piasku, osadnik wstępny, zbiornik retencyjny wód deszczowych.
      • biologiczne oczyszczanie z wykorzystaniem osadu czynnego do redukcji zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, stacji do napowietrzania ścieków, stacji dozowania preparatu PIX.

      Przeróbka osadów ściekowych polega na ich fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych, zagęszczaniu i odwadnianiu w wirówkach. Odwodniony osad jest następnie spalany. Uzyskany podczas fermentacji biogaz, po odsiarczeniu wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

      Dziękujemy pani Iwonie Domaszewskiej, kierownikowi laboratorium w MPWiK Łomża, za oprowadzenie i omówienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

     • Spotkanie z wychowawcami

     • Spotkanie z wychowawcami w dniu 16.09.2018 r. godz. 9.00

      Technikum nr 5

      Klasy pierwsze

      1E 227

      1F 214

      1I 216

      1M 306

      1S 225

      1TG/P  229

      Klasy drugie

      2E 142

      2F 318

      2I 236

      2M 130

      2S 118

      2GT 237

      Klasy trzecie

      3E 234

      3F 230

      3I 217

      3M 138

      3S 317

      3TP 233

      3TG/TTD 310

      Klasy czwarte

      4E 134

      4F 117

      4I 314

      4M 319

      4S 133

      4GT 136

      4TG/TTD/ TOŚ 201

       

      Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

      1bkd 119

      2bk 143

      2bs 311

       

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

      3zd 315

      3zs 215

     • Dyplomy zawodowe

     • Uczniowie klasy III ZSZ z roku szkolnego 2017/2018 (wych. Jan Rejmer) proszeni są o odbiór dyplomu zawodowego w sekretariacie szkoły.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • sekretariat@zsmio.pl
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • michniedz@gmail.com
    • 718 14 59 880
  • Galeria zdjęć

    brak danych