• Historia naszej szkoły

    • 1946
     • Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa

      Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa

      Historia ZSMiO sięga 1946 roku. Wtedy to szkoła istniała pod nazwą Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Część klas uczyła się w budynku Technikum Przemysłowo - Pedagogicznego, część w Liceum Ogólnokształcącym.

    • 1.9.1949
     • Szkoła Metalowa

      Szkoła Metalowa

      W roku 1949 powstała 3 - letnia Szkoła Metalowa

    • 1.9.1951
     • Budynek dawnego szpitala żydowskiego

      Budynek dawnego szpitala żydowskiego

       

      1951 rok - Zakończono odbudowę ze zniszczeń wojennych budynku dawnego szpitala żydowskiego, mieszczącego się przy ulicy Senatorskiej 13. Przeznaczono go na siedzibę szkoły. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był inżynier Stanisław Sosnowski 

       

       

    • 1.9.1969
     • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

      1969 rok - Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

    • 1.9.1974
     • Liceum Zawodowe Mechaniczne

      Liceum Zawodowe Mechaniczne

      1974 rok - Oprócz klas zawodowych, kształcących ślusarzy, blacharzy, mechaników maszyn przemysłowych i tokarzy, powstała średnia szkoła zawodowa - czteroletnie Liceum Zawodowe Mechaniczne. W tym samym roku rozpoczęto trzyletni remont budynku. Zajęcia dydaktyczne odbywały się po godzinie 15:00 w budynku Technikum Budowlanego.  

    • 1.9.1975
     • Zespół Szkół Mechanicznych

      1975 rok - Liceum Zawodowe Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła dokształcająca połączyły się w Zespół Szkół Mechanicznych

    • 1.9.1977
     • Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ

      1977 rok - Powołane zostało 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ

    • 1.9.1978
     • Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej

      1978 rok - Powstało 5-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej oraz 3-letnie Technikum Mechaniczne dla pracujących po ZSZ. Szkole nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Została zawarta pomiędzy Kopalnią Węgla Kamiennego "Gottwald" w Katowicach, a naszą szkołą w sprawie kształcenia uczniów Zasadniczej Szkoły Górniczej. Również w tym roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Zawodowego Mechanicznego.

    • 1.9.1982
     • Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej

      1982 rok - Od tego roku istnieje Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o 5-letnim cyklu nauczania (specjalność budowa maszyn)

    • 1.9.1985
     • Nowy kierunek w ZSZ

      1985 rok - Powstał nowy kierunek kształcenia w ZSZ - monter urządzeń telekomunikacyjnych.

    • 1.9.1988
     • Technikum telekomunikacyjne

      1988 rok - Dokonano pierwszego naboru do Technikum Telekomunikacyjnego po ZSZ.

    • 1.9.1991
     • Technikum elektroniczne

      1991 rok - Utworzono dwa nowe kierunki w Zespole Szkół Mechanicznych: Technikum Elektroniczne i Technikum Telekomunikacyjne na podbudowie szkoły podstawowe

    • 1.9.1992
     • Eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych

      1992 rok - Rozpoczęło swoją działalność 5-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności: eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych.

    • 1.9.1995
     • Technikum mechaniczne

      1995 rok - Założono 3-letnie Technikum Mechaniczne po ZSZ.

    • 1.9.1996
     • Zmiana siedziby

      Zmiana siedziby

      1996 rok - Zespół Szkół Mechanicznych zmienił swoją siedzibę z ul. Senatorskiej 13 na ul. Przykoszarową 22. Mieści się w nowoczesnym budynku z doskonale wyposażonymi pracowniami, aulą, biblioteką, czytelnią oraz dwiema salami gimnastycznymi

    • 1.9.1998
     • Nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

      1998 rok - Szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

    • 1.9.2000
     • Zmiana nazwy szkoły

      2000 rok - W strukturę Zespołu zostało włączone Liceum Ogólnokształcące. Obecna nazwa szkoły to: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych