• Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE– zakres podstawowy

     

    1.     Adam Asnyk, wybór wierszy;
    2.     Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki, Dziady cz. IV, Dziady cz. III, Konrad Wallenrod;
    3.     Albert Camus, Dżuma;
    4.     Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
    5.     Andrzej Stasiuk, Miejsce;
    6.     Antoni Libera, Madame;
    7.     Arystofanes, Chmury;
    8.     Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
    9.     Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią;
    10.     Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
    11.     Cyprian Norwid, wybrane wiersze, w tym Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Polka, Moja piosnka [II];
    12.     Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
    13.     Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
    14.     Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
    15.     Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
    16.     Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
    17.     George Orwell, Rok 1984;
    18.     Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
    19.     Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
    20.     Henryk Sienkiewicz, Potop;
    21.     Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
    22.     Horacy – wybrane utwory;
    23.     Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
    24.     Jacek Dukaj, Katedra;
    25.     Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
    26.     Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II,
    27.     Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
    28.     Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój, Kordian;
    29.     Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
    30.     Marek Nowakowski, Górą Edek;
    31.     Molier, Skąpiec;
    32.     Niccolò Machiavelli, Książę (fragmenty);
    33.     Odprawa posłów greckich;
    34.     Olga Tokarczuk, Wyspa;
    35.     Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
    36.     Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
    37.     Psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XIX;
    38.     Sławomir Mrożek, Tango;
    39.     Sofokles, Antygona;
    40.     Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
    41.     Stanisław Wyspiański, Wesele;
    42.     Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
    43.     Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
    44.     Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
    45.     William Szekspir, Hamlet, Romeo i Julia;
    46.     Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
    47.     Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
    48.     Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
    49.     Żywoty świętych (fragmenty);

     

    Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – wybrane wiersze poetów

    Na proponowanej przez MEN liście lektur obowiązkowych w liceum i technikum, pojawiły się także wybrane wiersze poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński, w tym wybrane wiersze z okresu skamandryckiego oraz emigracyjnego, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów: Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

     

    oraz wybrane utwory okresu stanu wojennego:

     

    Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

     

     

    Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres rozszerzony

     

    Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

    •     Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
    •     Bruno Schulz, wybrane opowiadanie z tomu Sklepy cynamonowe;
    •     Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, Bema pamięci żałobny rapsod, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
    •     François Villon, Wielki testament (fragmenty);
    •     François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
    •     Franz Kafka, Proces;
    •     Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki),
    •     Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
    •     Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
    •     Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
    •     Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
    •     Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
    •     Molier, Świętoszek
    •     Platon, Państwo (fragmenty);
    •     realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
    •     Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
    •     Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
    •     Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
    •     św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
    •     Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
    •     Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
    •     William Szekspir, Makbet; Sen nocy letniej
    •     Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
    • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

     

    Lektury uzupełniające (w każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach)

    Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – UZUPEŁNIAJĄCE  – zakres podstawowy

    •     Anna Kamieńska, Stanisław Grochowiak, Jarosław Marek Rymkiewicz, wybrane wiersze;
    •     Adam Mickiewicz, wybrane wiersze;
    •     Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
    •     Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
    •     Eugène Ionesco, Lekcja
    •     Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
    •     Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
    •     George Byron, Giaur (fragmenty);
    •     Giovanni Boccaccio, Sokół;
    •     Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
    •     Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
    •     Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
    •     Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, Beniowski (fragmenty);
    •     Jan Józef Szczepański, Święty;
    •     Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);
    •     Johann Wolfgang Goethe, Faust (fragmenty);
    •     Joseph Conrad, Lord Jim;
    •     Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
    •     Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
    •     Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
    •     Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
    •     Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
    •     Maria Konopnicka, wybór wierszy;
    •     Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
    •     Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
    •     Samuel Beckett, Czekając na Godota;
    •     Stefan Żeromski, Echa leśne;
    •     Sofokles, Król Edyp;
    •     Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
    •     Stanisław Lem, Wizja lokalna
    •     Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
    •     Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
    •     Zofia Nałkowska, Granica;
    •     Zofia Nałkowska, z tomu Medaliony opowiadanie Przy torze kolejowym;
    •     lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

     

    Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – UZUPEŁNIAJĄCE  – zakres rozszerzony

    •     Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
    •     Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
    •     Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
    •     Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
    •     Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
    •     wybrane utwory epickie okresu romantyzmu (Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
    •     Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
    •     Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
    •     Stryjkowski, Austeria;
    •     Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
    •     Umberto Eco, Imię róży;
    •     Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
    •     Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
    •     Wolter, Kandyd (fragmenty);
    •     wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
    •     wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
    •     wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku
    • lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

     

    Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum – Zalecane dzieła teatralne i filmowe

    •     Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
    •     Amadeusz, reż. Miloš Forman;
    •     Dziady, reż. Konrad Swinarski;
    •     Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
    •     Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
    •     Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
    •     Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
    •     Kordian, reż. Jerzy Englert
    •     Lawa. Opowieść o „Dziadach”, reż. Tadeusz Konwicki;
    •     Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
    •     Nad Niemnem, Zbigniew Kuźmiński;
    •     Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
    •     Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak
    •     Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna, reż. Olga Lipińska;
    •     Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
    •     Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
    •     Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
    •     Szklana menażeria, reż. Jerzy Antczak;
    •     Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
    •     Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
    •     wybrane filmy z cyklu Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski;
    •     Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
    •     Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
 • Galeria zdjęć

   brak danych